Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΗΜΑ

Άλλη μια δικαστική μάχη λοιπόν χάθηκε για τον δήμο και στο Εφετείο!

Το ακίνητο, με βάση την Εφετειακή απόφαση περνάει στην κατοχή των αντιδίκων του δήμου.

Και ο δήμος Χαλανδρίου - δια της Οικονομικής Επιτροπής - αποφάσισε, όπως ενημέρωσε ο Συμεών το δημοτικό συμβούλιο να καταθέσει αναίρεση κατά της Εφετειακής Απόφασης στον Άρειο Πάγο.

Το θέμα ήταν γνωστό στις δημοτικές παρατάξεις από τον Μάρτιο αλλά λόγ ω της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ σοβαρότητάς του είπαμε να αφήσουμε να δούμε τις εξελίξεις πριν αρχίσουμε το κράξιμο.

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο τέθηκε το θέμα και βέβαια η συζήτηση περιστράφηκε στο blame game μεταξύ των πρώην και των νυν - που αντικειμενικά έχουν λιγότερες ευθύνες από τους πρώην για αυτή την ΤΡΑΓΙΚΗ για τον δήμο εξέλιξη.

Το αστείο είναι - βεβαία - ότι η υπόθεση έχει γίνει αβαβά για τον δημότη και πάει να περάσει στα μουλωχτά από το λαλίστατο - άλλες φορές - γραφείο τύπου του δήμου.

Για όσους θέλουν να ενημερωθούν "επισήμως" για την υπόθεση ανεβάζουμε από την 170/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής στην οποία υπάρχει αναλυτική παρουσίαση, το ιστορικό της υπόθεσης, όχι όπως το ΞΕΡΟΥΜΕ εμείς αλλά ΕΠΙΣΗΜΩΣ!

Είναι σαφώς σοβαρότερη υπόθεση "καταπάτησης" δημοσίου χώρου πάντως από όσες άλλες η διοικησάρα έχει κάνει ΜΕΓΑΛΗ ΦΑΣΑΡΙΑ εναντίον συνδημοτών της.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ "ΛΑΘΩΝ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.


Ι. Ο Δήμος Χαλανδρίου άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 19.01.2009 υπ’ αρ. καταθέσεως 1099/2009 διεκδικητική αγωγή κατά των κ.κ. Μεταξίας Ανδροβιτσανέα, Νικολάου Ανδροβιτσανέα και Δημητρίου Ανδροβιτσανέα και ζητούσε :

α) να αναγνωριστεί κύριος κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου ενός γεωμεταχίου εκτάσεως τ.μ. έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα και τριάντα πέντε (6.249,35), το οποίο φέρεται στο Κτηματολόγιο Χαλανδρίου να αποτελεί τμήμα μείζονος γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 051471505006/0/0 εκτάσεως τ.μ. (13.069), οριοθετείται στη θέση Πάτημα Χαλανδρίου, στην Πολεοδομική Ενότητα 15 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χαλανδρίου και αποτυπώνεται στο συνταχθέν σύμφωνα με τις συντεταγμένες του Εθνικού Γεωγραφικού Συστήματος Αναφοράς 87 (Ε.Γ.Σ.Α. 87) από 17 Ιανουαρίου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Ζαχαριά, β) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να αποδώσουν στο Δήμο το επίδικο γεωτεμάχιο, αλλιώς να επιτραπεί στο Δήμο να πράξει αυτό με χρέωση των εναγομένων και γ) να διαταχθεί ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου να διορθώσει την εσφαλμένη πρώτη εγγραφή, όσον αφορά στο προπεριγραφέν γεωτεμάχιο, έτσι ώστε να επέλθει χωρική μεταβολή και να αποτελέσει το γεωτεμάχιο αυτό αυτοτελές, ξεχωριστό και ιδιαίτερο γεωτεμάχιο, διάφορο του μείζονος γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 051471505006/ 0/0 εκτάσεως τ.μ. δέκα τριών χιλιάδων εξήντα εννέα (13.069), στο οποίο έως σήμερα αυτό περιλαμβάνεται. Κατά το κτηματολογικό φύλλο του ως άνω μείζονος ακινήτου, ως ιδιοκτήτες του εμφανίζονται η πρώτη των εναγομένων Μεταξία Ανδροβιτσανέα, κατά ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου, ο δεύτερος των εναγομένων Νικόλαος Ανδροβιτσανέας κατά ποσοστό 33,34% εξ αδιαιρέτου και ο τρίτος των εναγομένων Δημήτριος Ανδροβιτσανέας, κατά ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου.

Με την εν λόγω αγωγή ο ενάγων Δήμος Χαλανδρίου, εξιστορούσε, ότι η αρχική αυτή εσφαλμένη και ανακριβής εγγραφή, οφείλεται στο γεγονός ότι εκ παραδρομής ο Δήμος δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας κατά τα οριζόμενα στον Ν.2308/1995 εντός των νομίμων προθεσμιών, με αποτέλεσμα το ως άνω γεωτεμάχιο ιδιοκτησίας του να μην συμπεριληφθεί στους κτηματολογικούς πίνακες του Κτηματολογικού Γραφείου του Δήμου Χαλανδρίου ως αυτοτελής ιδιοκτησία. Φερόμενος τίτλος της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας των εναγομένων επί της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051471505006/0/0 είναι η υπ’ αριθμ. 5248/1997 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Δομάζου-Σπάθη, που μετεγράφη νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου.

Ο Δήμος Χαλανδρίου, απέκτησε την επίδικη έκταση δυνάμει της νομίμως μεταγεγραμμένης υπ’ αριθμ. πρωτ. 2985/03.05.1984 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. Με την απόφαση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο του παραχώρησε μεταξύ άλλων για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, όπως τη δημιουργία παιδικών χαρών, χώρων αθλοπαιδιών, ίδρυση και λειτουργία πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων, χώρων αναψυχής κλπ το υπ’ αριθμ. 1328 τεμάχιο της Οριστικής Διανομής του Αγροκτήματος Γέρακα (1951) εκτάσεως έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων (6.260), δηλαδή μια κοινόχρηστη εποικιστική έκταση, όπως αυτή εμφαίνεται στα επίσημα κτηματολογικά στοιχεία της Οριστικής Διανομής του αγροκτήματος Γέρακα του έτους 1951.

Το «αγρόκτημα Γέρακα» (συνολικής έκτασης 17.836 στρεμμάτων), στο οποίο εντάσσεται και το εν λόγω υπ’ αριθμ. 1328 τεμάχιο, απαλλοτριώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για την αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών της περιοχής Γέρακα, κατ’εφαρμογήν της εποικιστικής νομοθεσίας. Η απαλλοτρίωση του κείμενου στην περιφέρεια του Δήμου Κρωπίας αγροκτήματος αυτού, το οποίο ανήκε κατά κυριότητα στην Ιερά Μονή Πεντέλης κηρύχθηκε δυνάμει του από 17.8.1918 Β.Δ., που δημοσιεύθηκε στο υπ’αρ. 184/24.8.1918 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α'). Συγκεκριμένα και σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 2052/1920 «περί Αγροτικού Νόμου», εκδόθηκε η υπ’αρ. 6/1921 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Αθηνών, με την οποία απαλλοτριώθηκε το παραπάνω αγρόκτημα για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και η οποία μεταγράφηκε νόμιμα τον Ιούνιο του έτους 1922 στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας. Με τις υπ’αρ. 7/1921 και 601/1926, αντίστοιχα, αποφάσεις του Προέδρου Πρωτοδικών και του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίσθηκε το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης στην Ιερά Μονή Πεντέλης για το απαλλοτριωμένο αυτό κτήμα της, στο συνολικό ποσό των 650.000 δρχ. Η αποζημίωση αυτή καταβλήθηκε στις 26.7.1934 στον Οργανισμό Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, που αναγνωρίστηκε δικαιούχος, με την υπ’ αρ. 296/1933 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και επομένως συντελέστηκε η απαλλοτρίωση του κτήματος αυτού, η οριστική διανομή του οποίου στους δικαιούχους έγινε το έτος 1932.

Η οριστική αυτή διανομή αναθεωρήθηκε με την υπ’ αρ. 152565/ 25569/15.6.1951 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 119 (Τεύχος Β') Φ.Ε.Κ. της 25.6.1951. Τα κληροτεμάχια του Αγροκτήματος Γέρακα, διανεμήθηκαν στους κληρούχους των τότε Συνεταιρισμών Αποκατα-στάσεων Ακτημόνων Καλλιεργητών (Αμαρουσίου, Λιοπεσίου, Χαλανδρίου κλπ), οι οποίοι και απέκτησαν τίτλους ιδιοκτησίας (Παραχωρητήρια). Όλα τα παραπάνω στοιχεία της απαλλοτρίωσης καταχωρήθηκαν στο συνταχθέν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας αγροτικό κτηματολόγιο του κτήματος «Γέρακα», αποτελούμενο α) από τα 13 φύλλα του τοπογραφικού διαγράμματος, που περιέχει τη γραφική γεωμετρική παράσταση κάθε στοιχειώδους μονάδας (κληροτεμαχίου) και β) τα κτηματολογικά βιβλία (κτηματολογικό πίνακα, πίνακα διανομής και αποσπάσματος), που περιέχουν επίσης τη νομική κατάσταση κάθε στοιχειώδους μονάδας (κληροτεμαχίου). Στην απαλλοτριωθείσα, κατά τα παραπάνω, έκταση του αγροκτήματος «Γέρακα» συμπεριλαμβανόταν και το με αριθμό 1328 τεμάχιο εκτάσεως (6.260) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο δεν διατέθηκε σε κάποιο κληρούχο, αλλά παρέμεινε ανεπίδεκτη χρησικτησίας δημόσια, κοινόχρηστη, επικοιστική έκταση έως το έτος 1984, οπότε παραχωρήθηκε στο Δήμο Χαλανδρίου, κατά τα ως άνω αναφερθέντα.

'Ετσι, στο προαναφερόμενο αγροτικό κτηματολόγιο καταχωρήθηκε, ως περιεχόμενο στην απαλλοτριωθείσα έκταση και το 1328 κληροτεμάχιο ως διαθέσιμο, δηλαδή ως δημόσια, κοινόχρηστη, επικοιστική έκταση εκτάσεως τ.μ. (6.260) τετραγωνικών μέτρων. Από την προμνημονευόμενη καταχώρηση στο αγροτικό κτηματολόγιο, αποδεικνύεται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι α) έγινε η απαλλοτρίωση που αναφέρθηκε για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και β) ότι μέσα στα όρια της έκτασης, που απαλλοτριώθηκε περιλαμβάνεται και το 1328 τεμάχιο. Σύμφωνα με την ως άνω αγωγή του Δήμου Χαλανδρίου τα εκτός συναλλαγής πράγματα, δηλαδή τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας τακτικής ή έκτακτης κατ’ άρθρον 1054 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 966 ΑΚ. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 240 παρ.5 του Π.Δ. 410/1995, η ακίνητη περιουσία των δήμων και κοινοτήτων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας «περί προστασίας της ακινήτου περιουσίας του δημοσίου», όπως ισχύουν κάθε φορά και δη των διατάξεων του α.ν. 1539/1938. Επομένως, το επίδικο ακίνητο, ως δημοτική έκταση και προηγουμένως ως δημόσια κοινόχρηστη επικοιστική έκταση, είναι ανεπίδεκτο χρησικτησίας και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας «περί προστασίας της ακινήτου περιουσίας του δημοσίου», όπως ισχύουν κάθε φορά και δη των διατάξεων του α.ν. 1539/1938. Τα δικαιώματα του Δήμου δεν υπόκεινται σε καμία παραγραφή, αφού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου «τα επί των ακινήτων κτημάτων δικαιώματα του Δημοσίου εις ουδεμία υπόκεινται παραγραφή».

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ’αριθ. 1790/2010 (προδικαστική) απόφασή του διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Μετά την κατάθεση της υπ’αρ. κατ. 17/14.01.2012 από Ιανουαρίου 2010 Έκθεσης Πραγματογνω-μοσύνης του διορισθέντος με την ως άνω απόφαση αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δημητρίου Αντωνακόπουλου, η υπόθεση συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 19-3-2013 και εκδόθηκε η υπ’αρ. 5787/2013 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αν και αναγνώρισε την κυριότητα του Δήμου Χαλανδρίου και του δικαιοπαρόχου του Ελληνικού Δημοσίου επί της επίδικης έκτασης, έκανε δεκτή την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως (άρθρο 281 ΑΚ) της ένδικης αγωγής, που προέβαλαν οι εναγόμενοι και απέρριψε την αγωγή του Δήμου, ως ουσία αβάσιμη.

ΙΙ. Κατά της ως άνω απόφασης ο Δήμος Χαλανδρίου άσκησε την από 02.07.2014 υπ’αρ. κατ. 4334/2014 έφεση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Με την εν λόγω έφεση θίγονται μείζονα ζητήματα της εποικιστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς η έκταση εντός της οποίας οριοθετείται η ένδικη ιδιοκτησία, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με την υπ’αρ. 4081/2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία κυρώθηκε η υπ’αρ. 1/2010 Πράξη Εφαρμογής της εγκριθείσης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας 15 (ΟΤ 1198 και ΟΤ 1218) στην περιοχή «Πάτημα» του Δήμου Χαλανδρίου, ήτοι μετά την άσκηση της ένδικης αγωγής. Οι εναγόμενοι Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Νικόλαος Ανδροβιτσανέας και Δημήτριος Ανδροβιτσανέας άσκησαν ομοίως την από 20.02.2015 υπ’αρ. κατ. 1432/2015 έφεση κατά της υπ’αρ. 5787/2013 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία).

Επί των ως άνω δύο αντίθετων εφέσεων, οι οποίες συνεκδικάστηκαν, εκδόθηκε η υπ’αρ. 5317/2015 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα), η οποία, αφού έκανε δεκτή την ένσταση των αντιδίκων περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ) υπό του Δήμου Χαλανδρίου, απέρριψε κατ’ουσίαν και αυτό (δευτεροβάθμιο Δικαστήριο) την ένδικη διεκδικητική αγωγή. Η απόφαση αυτή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διατάξεως περί του απαράγραπτου των δικαιωμάτων των ΟΤΑ και του Ελληνικού Δημοσίου και απηχεί την στροφή της νομολογίας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας (Αρείου Πάγου) προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης και των απαράγραπτων δικαιωμάτων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και των νπδδ.

Εν όψει των ως άνω, ο Δήμος Χαλανδρίου έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει, κατά νόμον, το ένδικο μέσον της αίτησης αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. 5317/2015 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (8ο Τμήμα) ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία έχει καθαρογραφεί και αναμένεται να επιδοθεί, αφού :

α) επαπειλείται η απώλεια περιουσιακού του στοιχείου, το οποίο προορίζεται για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού (λειτουργία σχολείου) και

β) συντρέχουν νόμιμοι και βάσιμοι λόγοι ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως για την εξαφάνιση της ανωτέρω απόφασης, καθώς το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρμοσε τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 281 του Α.Κ. και τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 και του ν.δ. 31/1968, σύμφωνα με το διοικητικό φάκελο και την αριθ. πρωτ. 3268/27-1-2017 γνωμοδότηση της Δικηγόρου Αθηνών, Μαριλένας Ι. Αλεξοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ 18656).
 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ - ΤΡΙΤΣΗ / ΚΑΔΜΟΥ/ ΤΗΝΟΥ - ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWvEtdFv9k72SYOnmha25lTONT2q2lGlJRy8Mw1hgVDEys3LcF8XzBOXBDfKKK1qQwj4iS-T6eKqS1DIm3BMmTu0qUEY9C6c2WJRfucK6MEvxx_5banBFsT0yqqTrrvL6OmAfrw_UR0gaX/s1600/MAP.jpg

Οι "καλοί" αποκαλούν τον συγκεκριμένο αδόμητο χώρο ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ.

ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ!
Διότι ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ!
 ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΥΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ (τον νύν ή τον πρώην).
Ούτε με το ΤΑΙΠΕΔ.
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

Και όταν ο ΔΗΜΟΣ πάει στα δικαστήρια και με αποφάσεις συλλογικών του οργάνων λέει ότι το ακίνητο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ - όποιου ιδιώτη - αλλά είναι ΔΗΜΟΣΙΟ η αρχή για να χάσει την υπόθεση ο δήμος είναι να το αποκαλεί "οικόπεδο ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ" (λέμε έμεις).

Στην υπόθεση έχουμε αναφερθεί από το 2013, βεβαίως, όταν η αρνητική κατάληξη για τον δήμο ήταν βέβαιη με όσα γίνονταν στον δήμο, αλλά μη αποδείξιμη βεβαίως.

Αφού είχαν αναλάβει οι διακιόροι να το σώσουν - σου λέει.
Η τότε αντιδήμαρχος κα Τσικίνη.

Βοούσε η υπηρεσία για το τι παιζόταν αλλά αν τα γράφαμε ή τα γράψουμε θα κερδίσουμε άλλα δέκα χρόνια δικαστήρια.

Λίγα γράψαμε! Κεραία - βεβαίως - δεν διαψευστηκε! Σιγά που θα διέψευδε κανείς .....

ΤΑ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ: 

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2103:

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ.

Σε αυτό το χωραφάκι εκεί στο Πάτημα ... ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ.


Δεν είναι βέβαια τυχαίο που έχει μείνει αδόμητο. 


Ούτε τυχαίο είναι ότι η ρυμοτομία της περιοχής - πώς να το θέσω τώρα με έναν κομψό τρόπο που να μην θεωρηθεί εμπαθής και να εμπεριέχει και το caumme il faut που επιθυμεί ο Δήμαρχός μας - έχει καθυστερήσει να το πω, έχει διακοπεί να το πω, ΠΑΝΕ ΝΑ ΦΑΝΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ να το πω, δεν ξέρω, πες το όπως σου αρέσει, αλλά:


- Η ΚΑΔΜΟΥ - όπως δείχνει και ο ΓΟΥΓΛΗΣ - κόβεται στην μέση.


- Η Σητείας κάνει μια διακοπή και συνεχίζει μετά.


Γιατί άραγε;


Αλλά είναι μόνο το θέμα της ρυμοτομίας;


ΟΧΙ!


Διότι εκεί είναι - λέει - να γίνει και ΣΧΟΛΕΙΟ. 


Είναι χώρος που πρέπει ν ανεγερθεί το γυμνάσιο του Πατήματος.


Έτσι έλεγε η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ένταξης.


Αλλά δεν   ..... !


"Αμφισβητείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς" από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες.


Αλλά κομμάτι αυτής της ιδιοκτησίας ήταν ΔΗΜΟΣΙΑ. 

Ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας ΚΑΙ ΤΟΤΕ - ΠΑΛΙΑ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, επίσημα.

Με παραχωρητήρια ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.


Αλλά κάποιοι προσέβαλαν την πράξη τότε και θυμήθηκαν ότι τους ανήκει.


ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΑΝ ΟΝΤΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ή ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και άρα μπορούν να ανοίξουν οι δρόμοι και να ξεκινήσει η ανέγερση του Γυμνασίου.


ΧΡΟΟΟΟΟΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, δεν ξεμπερδεύεται το θέμα.


Και φαίνεται ότι κάτι τρέχει τώρα, που δεν το λένε, δεν το λένε.


Διότι έχουν γίνει στον Δήμο με αυτό το θέμα ανάκατα.


Μου λέει ο σμπίρος μου ότι πρέπει να έχει αρπαχτεί ο Νομικός Σύμβουλος του δήμου κος Παπασταθόπουλος με την αντιδήμαρχο ΤΥ, που ως δικηγόρος έχει χειριστεί το θέμα για λογαριασμό του δήμου όλα αυτά τα χρόνια.Και το κλου ήταν ότι έσκασε και ένας τύπος με μια διαταγή πληρωμής στο χέρι στον δήμο, που είχε οριστεί - λέει - από το δικαστήριο τεχνικός σύμβουλος για το θέμα και ζητάει να πληρωθεί.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στον δήμο και ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.


Και η πλάκα είναι ότι μπορεί να έχει και δίκιο.


ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;


Διότι αυτά, που είναι έξοδα της δίκης δεν τα πληρώνει όποιος χάνει την δίκη;  (Νομικός δεν είμαι αλλά έτσι δεν είναι;)


ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕ τώρα και ζητάει να πληρωθεί ο κος ΖΑΧΑΡΙΑΣ;


ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ!ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑ ΤΣΙΚΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕ!


ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ! ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ή ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΧΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ;

Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΄ΚΆΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ


Χειμώνας. Έξω φυσούσε ένας δαιμονισμένος Βοριάς που τα αρνάκια παγώνει. Βροχή. Η θερμοκρασία πολύ χαμηλή. Μέσα στο Χίλτον η ατμόσφαιρα ήταν τελείως διαφορετική. Υψηλή θερμοκρασία. Θαλπωρή. Βαριές βελούδινες κουρτίνες. Στο πάτωμα ακριβά χαλιά. Εντυπωσιακοί πολυέλαιοι. Στους τοίχους πίνακες γνωστών ζωγράφων. Αναπαυτικές πολυθρόνες για επιδέξιους κώλους. Στο τραπέζι καφέδες και ποτά σερβιρισμένα σε κρυστάλλινα σερβίτσια. Γκαρσόνια με ατσαλάκωτα κοστούμια μπαινοβγαίνουν διακριτικά.

Οι δανει(λη)στες, που χειρίζονται καθημερινά δισεκατομμύρια, είναι παρόντες με τους απεσταλμένους τους, τα στελέχη των υψηλών προσόντων και αμοιβών.

Απέναντι τους υπουργοί με τους επιτελείς τους. Και αυτοί αμειβόμενοι καλά για τις υπηρεσίες τους προς το λαό.

Όλοι χορτάτοι.

Είναι μια ακόμη κουραστική μέρα. Συζητούν, δεν διαφωνούν, χαμογελούν, προσποιούνται τους εκνευρισμένους. Τι κόπος! Και οι δυο απορούν. Γιατί η άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνει;

Τι συζητούν;

Σε ΑΥΤΟ το πολυτελές περιβάλλον ΑΥΤΟΙ οι άνθρωποι συζητούν μεταξύ άλλων αν το αφορολόγητο θα κοπεί στα 6.900 η 6.700 η στα 6.500 η..., αν η προσωπική διαφορά στις συντάξεις θα κοπεί μια κι έξω ή σε δόσεις, αν η περικοπή θα αρχίζει από τα 1.000, τα 900 ή..., από τα μικτά ή τα καθαρά. Αν όλα αυτά θα ισχύσουν από τότε ή από τότε. Οι εκπρόσωποι των εκατομμυριούχων, πολύ υψηλά αμειβόμενοι και οι ίδιοι διαπραγματεύονται για το αν η περικοπή θα είναι 100 ευρώ περισσότερα η λιγότερα.

Λεπτομέρειες.

Δεν είναι εύκολη δουλειά η διαπραγμάτευση, δεν είναι για τον καθένα. Και όταν τελειώσει, έξω τα κοράκια της ενημέρωσης περιμένουν. Πρέπει τώρα να βρεθούν οι κατάλληλες εκφράσεις : «Δώσαμε σκληρή μάχη», «Προιστατέψαμε το δημόσιο συμφέρον», « Αποφύγαμε τα χειρότερα», «Τα μετρά θα έχουν θετικό πρόσημο», «Εμείς εφαρμόζουμε καλύτερα τις συμφωνίες (μνημόνια) και έχουμε και πλεονάσματα». Προστάγματα, διακυβεύματα, πρόσημα, έντιμος συμβιβασμός, προ νομοθέτηση, αντισταθμιστικά, αντιρροπήσεις, εξισορροπήσεις, ...

Πάντα υπάρχουν λέξεις. Για όλα υπάρχουν λέξεις.

Το επαναλαμβάνουμε , είναι δύσκολη δουλειά οι διαπραγματεύσεις, γι’ αυτό καταργήσαμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εφαρμόζουμε στην πράξη την φιλεργατική μας πολιτική ως «αριστερά». Προστατεύουμε τους εργαζόμενους από τον κόπο τις συμμετοχής τους σε τέτοιες κοπιαστικές διαδικασίες, Αρκετά κοπιάζουν για να γεμίζει το πορτοφόλι του το αφεντικού τους. Δεν είμαστε αχάριστοι, Τους συμμεριζόμαστε, τους πονάμε. Αναγνωρίζουμε ότι χωρίς αυτούς εμείς δεν θα υπήρχαμε, ούτε τα αφεντικά τους θα υπήρχαν, γι’ αυτό κάνουμε ότι μπορούμε να μη καταλάβουν την δύναμή τους. Τα κοράκια της «δημοσιογραφίας» φροντίζουν γι’ αυτό. Ως πότε;;;

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Το Cine ΑΡΓΩ προβάλει την ταινία «Ghost in the shell»


ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΣΩΡΡΑΣ


ΒΕΓΓΟΣ


Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου) στην Παλαιά Βουλή


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Εταιρεία Συγγραφέων και η ΕΡΤ συνεορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 21 Μαρτίου, στην Παλαιά Βουλή στις 19:30, με μια μεγάλη εκδήλωση βασισμένη στην ανθολογία του ποιητή Ηλία Γκρή

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θα απευθύνουν χαιρετισμό η Πρόεδρος των ΕΛΤΑ Ευφροσύνη Σταυράκη, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων Δημήτρης Καλοκύρης, και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Διονύσης Τσακνής.

Την ανθολογία που εξέδωσαν τα ΕΛΤΑ, και περιλαμβάνει σχεδόν 160 ποιητές, θα παρουσιάσει ο κριτικός λογοτεχνίας Αλέξης Ζήρας.

Θα διαβάσουν τα ανθολογούμενα ποιήματά τους, ποιήτριες και ποιητές από όλο το φάσμα της νεότερης ποίησης, αρχής γενομένης απ’τη γενιά του ’50 (Γιάννης Δάλλας, Τίτος Πατρίκιος), μέχρι και πολύ νεότερους ποιητές της εποχής μας.

Θα προλογίσει και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζανετάκος και θα παίξει μουσική το περίφημο κουαρτέτο εγχόρδων L’anima, σε έργα λόγιας μουσικής Θωμά Μπακαλάκου.

Οι σαράντα εν συνόλω συμμετέχοντες ποιητές που θα διαβάσουν ποιήματά τους από την ανθολογία είναι : Κατερίνα Αυγέρη, Τίτος Πατρίκιος, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Λευτέρης Πούλιος, Αθηνά Παπαδάκη, Λουκάς Αξελός, Δημήτρης Καλοκύρης, Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Γιάννης Ευσταθιάδης, Άννα Γρίβα, Τάσος Πορφύρης, Γιώργος Χουλιάρας, Αχιλλέας Κατσαρός, Δημήτρης Αλεξίου, Νίκος Αντωνάτος, Μάνος Ελευθερίου, Μαριγώ Αλεξοπούλου, Γιάννης Δάλλας, Αλέξιος Μάινας, Νάσος Βαγενάς, Παναγιώτης Μηλιώτης, Ηρώ Νικοπούλου, Λευτέρης Ξανθόπουλος, Γιάννης Κουβαράς, Γιάννης Τζανετάκης, Ειρήνη Μαργαρίτη, Γιώργος Μπλάνας, Κώστας Καναβούρης, Αργύρης Μαρνέρος, Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Ιωσήφ Βεντούρας (το ποίημά του θα διαβάσει η συγγραφέας Αγγελική Στρατηγοπούλου), Ανδρέας Μιχαηλίδης, Βάγια Κάλφα, Κώστας Μαρδάς, Νίκος Κατσαλίδας, Ελένη Χωρεάνθη, Πάνος Καπώνης, Χρήστος Αρμάντο Γκέζος, Κωστής Τριανταφύλλου, Πόλυ Μαμακάκη και Ηλίας Γκρής.

Την εκδήλωση θα μεταδώσει απευθείας το «Τρίτο Πρόγραμμα».

Η Εταιρεία Συγγραφέων θέσπισε την Ημέρα Ποίησης το 1998, επιλέγοντας για τον εορτασμό της την 21η Μαρτίου, πρώτη μέρα μετά την εαρινή ισημερία - αρχή της άνοιξης. Το 2001 η UNESCO, ύστερα από εισήγηση του τότε προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων πρέσβη Βασίλη Βασιλικού, υιοθέτησε την «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης», αναθέτοντας στη χώρα μας να οργανώσει τον πρώτο διεθνή εορτασμό.

Χορηγοί της Εταιρείας Συγγραφέων είναι η Βουλή των Ελλήνων, ο ΟΣΔΕΛ, τα Ιδρύματα Κώστα & Ελένης Ουράνη και Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών, τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Στο Κέντρο Κεραμικής Τέχνης διεξήχθη, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, το 39ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Σκάκι


Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής διεξήχθη στο Κέντρο Κεραμικής Τέχνης, στο Μαρούσι, το 39ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Σκάκι με διοργανωτές την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τον Αθλητικό Όμιλο Παραδείσου Αμαρουσίου.

Οι αγώνες έγιναν στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του Συνεργατικού Σχηματισμού «Discover North Athens» που συντονίζει η Περιφέρεια Αττικής για την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού στα βόρεια προάστια, εταίρος του οποίου είναι η Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών που διέθεσε δωρεάν τις εγκαταστάσεις. «Επί εννέα ημέρες δύο τέχνες, αιώνια αστείρευτες, συναντήθηκαν στην καρδιά της βόρειας Αθήνας και στον ίδιο χώρο, επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος. Από τη μία η τέχνη της κεραμικής και της αγγειοπλαστικής και από την άλλη ο συναρπαστικός κόσμος του σκακιού, ένα άθλημα που είναι ταυτόχρονα επιστήμη, τέχνη και πολιτισμός. Με τη δράση αυτή, πρόσθεσε, αυξάνουμε την επισκεψιμότητα στη διαρκή έκθεση των κεραμιστών - αγγειοπλαστών και λειτουργούμε στην πράξη τον συνεργατικό σχηματισμό, ενισχύοντας την τοπική οικονομία».

Στην κορυφαία αυτή διοργάνωση για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ελλάδας συμμετείχαν σπουδαίες σκακίστριες με τίτλους παγκόσμιας εμβέλειας. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Σταυρούλα Τσολακίδου που κατάκτησε την 1η θέση με 8 βαθμούς σε 9 αγώνες (7 νίκες, 2 ισοπαλίες). Στις θέσεις 2-3 ισοβάθμησαν με 6,5 βαθμούς η Κατερίνα Παυλίδου και η Χαριτωμένη Μαρκαντωνάκη. Μετά την άρση της ισοβαθμίας (νίκη στη μεταξύ τους συνάντηση) 2η ήταν η Κ. Παυλίδου και 3η η Χ. Μαρκαντωνάκη. Οι αγώνες, ξεκίνησαν στις 11/03/2017 και ολοκληρώθηκαν στις 19/03/2017. Περισσότερες πληροφορίες (παρουσίαση των σκακιστριών, φωτογραφίες, αποτελέσματα, βαθμολογία, παρτίδες κ.λπ) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας http://www.chessfed.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΣΩ // ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθροιστικής Κεφαλαλγίας, το ΙΑΣΩ προσφέρει κλινική εκτίμηση στο Κέντρο Κεφαλαλγίας, από ειδικά εκπαιδευμένους Νευροχειρουργούς, στην συμβολική τιμή των 25€.

Ο πονοκέφαλος και οι ημικρανίες προσβάλλουν περίπου το 12% του γενικού πληθυσμού με μεγάλο αντίκτυπο στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Στο ΙΑΣΩ αντιμετωπίζουμε οριστικά τον πονοκέφαλο με πρωτοποριακές τεχνικές.

Η προσφορά ισχύει για όσους επικοινωνήσουν στα τηλ. 210 6184195 από την Τρίτη 21 Μαρτίου έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.

Στο νέο πρωτοποριακό Κέντρο Κεφαλαλγίας του ΙΑΣΩ εφαρμόζεται η νέα μικροχειρουργική (με τη χρήση μικροσκοπίου) τεχνική αποσυμπίεσης του νεύρου που ευθύνεται για τον πονοκέφαλο, με εξαιρετικά αποτελέσματα πλήρους ή πολύ σημαντικής ανακούφισης σε επιλεγμένους ασθενείς. Η χειρουργική ομάδα απαρτίζεται από νευροχειρουργούς και κρανιογναθοπροσωπικό χειρουργό εκπαιδευμένους στις ΗΠΑ, με μεγάλη εμπειρία στο πεδίο της χειρουργικής αντιμετώπισης του πόνου και εφαρμόζει τα αμερικανικά πρότυπα περίθαλψης ακολουθώντας τις αυστηρές κατευθυντήριες συστάσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας (American Headache Society) καθώς και άλλα διεθνή πρωτόκολλα.

Η δυνατότητα οριστικής χειρουργικής θεραπείας της κεφαλαλγίας προσφέρεται επί του παρόντος σε πολύ λίγα κέντρα εκτός ΗΠΑ. Οι υποψήφιοι για χειρουργική αποσυμπίεση πάσχουν από χρόνια συμπτώματα και επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από την ομάδα των ιατρών.