P

P

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΦΛΥΑ ΑΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΦΛΥΑ Α.Δ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΓΓΕΛΑΚΑ

Κύριε Γενικέ, 

Κατά την 24η /2014 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χαλανδρίου εισήχθη προς απόφαση  το θέμα του  ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου της «ΦΛΥΑ Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης Χαλανδρίου» και ελήφθη η  με ΑΔΑ  ΩΘΓΒΩΗΔ-ΤΧ9   απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χαλανδρίου στην οποία καθορίστηκε ο αριθμός των μελών καθώς και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται.

Όπως σας είναι γνωστό το άρθρο 266 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 προβλέπει με σαφήνεια ότι:
«Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ΄ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.»
Κατά την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης δεν τηρήθηκε η ανωτέρω διάταξη όσο αφορά ορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου  με επιλογή και πρόταση της μειοψηφίας, δεδομένου ότι το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτάθηκαν από την εισηγήτρια του θέματος -  προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, όπως μπορείτε να πιστοποιήσετε με μια απλή ακρόαση των μαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου που περιέχονται στον συνοδευτικό της παρούσης προσφυγής ψηφιακό δίσκο.

Το γεγονός ότι η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης,  συμπεριέλαβε με δική της πρωτοβουλία , κρίση και επιλογή έναν δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, είναι προφανές ότι δεν εφαρμόζει το γράμμα αλλά κυρίως επιβουλεύεται το πνεύμα του νόμου περί ορισμού στο διοικητικό συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης  συμβούλου με υπόδειξη από την μειοψηφία άρα και  με αυξημένα ελεγκτικά καθήκοντα και μόνο προσχηματικά και όχι κατ’ ουσίαν εφαρμόζει την διάταξη του παραπάνω άρθρου.
Την μη τήρηση της αυταπόδεικτης περί της ορθότητάς της, άποψής μας πιστοποιεί άλλωστε και το γεγονός ότι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας, αυτή της μείζονος αντιπολίτευσης και η προσφεύγουσα δεν ψήφισαν την πρόταση της διοίκησης διεκδικώντας διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου και  ουσιαστικότερη ελεγκτική παρουσία της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιου ενώ στην ίδια την δημοσιευμένη απόφαση του Δ.Σ. πουθενά δεν γίνεται αναφορά σε οιανδήποτε προειγηθίσσα   διαδικασίας διαβούλευσης των συμβούλων της  μειοψηφίας του Δ.Σ.  και έστω και  κατά πλειοψηφίας λήψης απόφασης περί υπόδειξης εκπροσώπου  της μειοψηφίας  προς την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου.

Κε Γενικέ,

Επιπρόσθετα στα παραπάνω  σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο παραβίασε ακόμα  το άρθρο 8 του καταστατικού της ‘ΦΛΥΑ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου’  το οποίο προβλέπει τα εξής:


   «Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη.

   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου. Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Χαλανδρίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας προέρχεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλανδρίου, (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρείας σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, που υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Τα υπόλοιπα μέλη είναι λαϊκά μέλη που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Εταιρείας.

   Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) έτη………..»
Όπως επίσης σας είναι εύκολο να διαπιστώσετε από τα ηχογραφημένα πρακτικά κανένα έγγραφο – αντίγραφο πρακτικού οποιασδήποτε προηγηθείσσας συλλογικής διαδικασίας ορισμού εκπροσώπου κοινωνικού φορέα της πόλης  δεν κατατέθηκε κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Αντίθετα μάλιστα η εισήγηση της προέδρου δεν διευκρίνισε καν τα μέλη του Δ.Σ. της ΦΛΥΑ ΑΕ – τακτικό και αναπληρωματικό – που καλύπτουν την απαίτηση αυτή του καταστατικού.
Ακόμα όμως και στην  δημοσιοποιημένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ γραπτή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αναφορά σε έγγραφο ορισμό εκπροσώπου κοινωνικού φορέα μέσα από  συλλογική διαδικασία δεν υπάρχει, οπότε εύλογα μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι αναφερόμενοι ως εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων επιλέχτηκαν από την διοίκηση του δήμου με αδιαφανή και στενά παραταξιακά κριτήρια και δεν έχουν υποδειχτεί από τους αντίστοιχους φορείς,  μέσα από συλλογικές τους αποφάσεις.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω να κάνετε δεκτή την προσφυγή μας, ακυρώνοντας την συγκεκριμένη πολλαπλά παράτυπη απόφαση.

Οι προσφεύγοντες

Άγγελος Νταβίας Δημοτικός Σύμβουλος
Λέρτας Δημήτρης Επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος
Καραμπιπέρης Γιώργος μέλος της Γραμματείας της Δημοτικής Κίνησης

Εγκλημα κατά της Ελλάδος!

 Το Μνημόνιο στην Ελλάδα απέτυχε, λέει (τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του) ο σύμβουλος της Ανγκελα Μέρκελ Πέτερ Μπόφινγκερ.
Σε δηλώσεις του, ο στενός συνεργάτης της Γερμανίδας καγκελαρίου (από τον Μάρτιο του 2004, ο Μπόφινγκερ είναι μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων της γερμανικής κυβέρνησης, δηλαδή των «σοφών» της οικονομίας) παραδέχεται ότι το... πρόγραμμα που η τρόικα επέβαλε στην Ελλάδα, αντί να βοηθήσει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, την επιδείνωσε. Κι αυτό γιατί, όπως λέει, εφαρμόστηκαν πολλά σκληρά μετρά λιτότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημοσιονομική προσαρμογή να είναι απότομη και βάρβαρη για τη χώρα και τους πολίτες. «Το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, πλέον, δεν ακολουθείται σε άλλες χώρες που μπαίνουν σε διαδικασία προσαρμογής» υπογραμμίζει στις δηλώσεις του στο capital.tv, ασκώντας δριμεία κριτική στις πολιτικές της τρόικας. «Θα έλεγα ότι το Μνημόνιο απέτυχε στο σύνολό του. Σίγουρα υπήρχε η ανάγκη για δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Ομως, η δόση των μέτρων λιτότητας ήταν υπερβολική!»

Σύμφωνα με τον κ. Μπόφινγκερ, η Ευρώπη θα πρέπει να διαμορφώσει διαφορετική πολιτική και να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους του ελληνικού προγράμματος διάσωσης, καθώς συμφωνήθηκαν πάνω σε υπερβολικά αισιόδοξες υποθέσεις για την ανάπτυξη.
Οπως λέει, πλέον η προσέγγιση που γίνεται σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο προσεκτική. Δηλαδή, προχωρά μεν η προσαρμογή, αλλά σε μεγαλύτερο διάστημα, κάτι που σίγουρα είναι πιο αποτελεσματικό. Οπως εξηγεί, «χρειάζονται παρεμβάσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, άρα απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται όμως περισσότερες επενδύσεις, ιδιωτικές και δημόσιες, που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη».

Ο Γερμανός οικονομολόγος και μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση είναι ο νεότερος της περίφημης ομάδας των «πέντε σοφών» και εκφράζει σταθερά κεϊνσιανές θέσεις (είναι υπέρμαχος του κατώτατου μισθού), ασκώντας κριτική και στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας μέσω του μηχανισμού στήριξης της Ε.Ε. και του ΔΝΤ.

Ο κ. Μπόφινγκερ, από το 1992, είναι καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Βίρτσμπουργκ και ήταν από τους πρωτεργάτες μιας πρωτοβουλίας 59 καθηγητών υπέρ του ευρώ από το 1997, ενώ τον Αύγουστο του 2012 υποστήριξε, μαζί με τον Γιούργκεν Χάμπερμας και τον Γιούλιαν Νίντα-Ρίμελιν, μια σαφή αλλαγή πορείας της γερμανικής πολιτικής απέναντι στην κρίση του ευρώ. Από κοινού με επιφανείς Ευρωπαίους οικονομολόγους, είναι υπέρμαχος ενός συμφώνου για την απόσβεση των χρεών και μιας κοινής ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής.

Και βιβλίο-ράπισμα από Γερμανό δημοσιογράφο

«Καταπέλτης» για τις παρεμβάσεις της τρόικας, τις οποίες χαρακτηρίζει «σιωπηλό πραξικόπημα», είναι το βιβλίο-σοκ του Γερμανού δημοσιογράφου Γιούργκεν Ροτ, που κυκλοφόρησε σε τέταρτη έκδοση στη Γερμανία.
Οπως δήλωσε ο συγγραφέας στην Deutsche Welle, προβληματίστηκε πολύ προτού καταλήξει στον όρο «σιωπηλό πραξικόπημα», ο οποίος αποτελεί και τον τίτλο του βιβλίου του. Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες και συνδικαλιστές τού είπαν ότι «αυτό που συμβαίνει στην ουσία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και την Ισπανία είναι “σιωπηλό πραξικόπημα”, γιατί γίνονται αλλαγές σε ένα πολιτικό και κοινωνικό σύστημα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, χωρίς τη συμμετοχή του πληθυσμού στις διαδικασίες».

Ο Γερμανός δημοσιογράφος κατηγορεί ευθέως την τρόικα για κοινωνική αναλγησία και «εκβιαστικούς χειρισμούς», αναφέροντας ως παράδειγμα ότι «σχεδόν πάντα αποσιωπά ότι οι ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν σε απολύσεις, μειώσεις μισθών κάτω από τα επίπεδα που επιβάλλει ο υγιής ανταγωνισμός και σε επισφαλείς σχέσεις εργασίας». Επισημαίνει ακόμα ότι, όσον αφορά τη χώρα μας, ευθύνη για τη σημερινή κρίση φέρουν η ελληνική πολιτική τάξη, συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που σχετίζονται μαζί της και η γενικότερη νοοτροπία της οικογενειοκρατίας.
Ο κ. Ροτ κάνει ειδική αναφορά στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, παρατηρώντας ότι «το 80% των προσφύγων που εισρέουν στην Ε.Ε. έρχεται μέσω Ελλάδας, αλλά η Ευρώπη έχει αφήσει την Ελλάδα να παλεύει μόνη της με αυτό το πρόβλημα».

Στέλιος Κράλογλου από dimokratianews, μέσω "Το Γρέκι"

ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΦΕΤΟΣ! ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΞΕΡΕΙ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ!

 Δήμοι: 1.232 προσλήψεις γυμναστών σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η κατανομή (ΚΥΑ)Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την πρόσληψη 1.232 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (γυμναστών) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014−15. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας με μέσο μηνιαίο μισθό (μικτά) 568 ευρώ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ: Οι δημότες Χαλανδρίου στερούνται υπηρεσιών που άλλοι απολαμβάνουν γιατί κάποιοι είχαν και επιμμένουν στις εμμονές τους εναντίον των νομικών προσώπων και γιατί ο αθλητισμός έχει απολύτως εκχωρηθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλια.
Δυστυχώς και η νέα διοίκηση δεν άλαξε την πεπατημένη της "απιτηδευμένης αδράνειας".