Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Σκουρλέτης στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί"Το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος ίσως είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα ζητήματα των επερχόμενων αλλαγών, με την έννοια ότι από πολύ νωρίς η Κυβέρνηση αποσαφήνισε τη θέση της. Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί. ", σημείωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Ακόμη ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε:

Πάνω σε αυτή τη βάση, γίνεται ήδη μια συζήτηση για τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Εξετάζονται επιλογές όπως η αξιοποίηση της λευκής ψήφου με τρόπο που να διευκολύνει δημιουργικά στην επίλυση ενός επίμαχου θέματος, όπως η έγκριση ενός Προϋπολογισμού, ή ενός Τεχνικού Προγράμματος. Ακόμη, η κατάτμηση των προτεινόμενων αποφάσεων, ώστε η διαφωνία σε ένα θέμα να μη συνεπάγεται την ολοκληρωτική απόρριψή τους, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σημεία τριβής. 

Εάν υπάρχουν σκέψεις που μπορούν να εμπλουτίσουν αυτόν τον προβληματισμό, είμαστε πρόθυμοι να τις ακούσουμε.

θέλω να τονίσω ότι η ταύτιση της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την απλή αναλογική, αδικεί τις προσπάθειες όλων μας. Στο ερώτημα εάν η απλή αναλογική θα λύσει τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, η απάντηση είναι ότι η επίλυση των προβλημάτων δεν εξαρτάται από μία και μόνη παρέμβαση, όσο σημαντική κι αν είναι αυτή. Στο ερώτημα, όμως, εάν η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη την απλή αναλογική, απαντούμε απερίφραστα ναι. 

Την έχει ανάγκη για πολλούς λόγους που σχετίζονται με την λαϊκή συμμετοχή και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών. 

Την έχει ανάγκη επειδή η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας υπηρετείται από την απλή αναλογική στον μέγιστο βαθμό κι αυτό, τελικά, συνιστά ένα ισχυρό θεσμικό «τείχος προστασίας» που δεν εξαρτάται από την ικανότητα ή μη των προσώπων, αλλά από τις ανάγκες, την κρίση και τις επιλογές των πολιτών.

Την χρειάζεται επειδή η αυτοτέλεια των δήμων δεν μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς στη βάση της διακυβέρνησης με τις ψήφους των άλλων. Επειδή πρέπει, επιτέλους, οι έδρες να κατανέμονται στη βάση της πραγματικής εκλογικής δύναμης και όχι ένα παραμορφωτικό σύστημα να τις υφαρπάζει στο όνομα της ισχυρής διακυβέρνησης, η οποία ακόμη και σήμερα δεν είναι εγγυημένη. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για τα περισσότερα τοπικά ζητήματα οι λύσεις είναι προφανείς και συγκεντρώνουν ευρύτερες συναινέσεις. Θεωρώ ότι η απλή αναλογική μπορεί να λειτουργήσει αναζωογονητικά φέρνοντας νέες δυνάμεις στο προσκήνιο. Να ενδυναμώσει την κουλτούρα των συνεργασιών και να επιτρέψει τη διακίνηση περισσότερων ιδεών ως προς τη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων. 

Στη βάση όλων αυτών:

· Καθιερώνεται ως εκλογικό σύστημα και για τους δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η απλή αναλογική για το σύνολο των εδρών των οικείων Συμβουλίων.

· Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών αποσυνδέεται από το χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών.

· Κατηγορίες κωλυμάτων εκλογιμότητας – όπως η γενική απαγόρευση να θέσουν υποψηφιότητα όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο, ακόμα και ορισμένου χρόνου (λ.χ. δίμηνη, πεντάμηνη κ.λπ. σύμβαση εργασίας) – οι οποίες περιορίζουν υπέρμετρα σε σύγκριση με τον επιδιωκόμενο σκοπό το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής στα τοπικά δημόσια πράγματα, εξορθολογίζονται.

· Διευκολύνεται η συμμετοχή μικρών παρατάξεων, ομάδων πολιτών και τοπικών κινημάτων, καθώς η ανάδειξη των οργάνων των Κοινοτήτων (Συμβούλια) αποσυνδέεται από την ανάδειξη του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι ένας συνδυασμός μπορεί να κατέλθει και αυτοτελώς σε μία μόνο Κοινότητα και, αντίστροφα, ένας συνδυασμός υποψηφίων για το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαιτείται να καταρτίζει ψηφοδέλτιο και για τις Κοινότητες.

· Εισάγεται η εκλογή με ενιαίο (όχι δηλαδή παραταξιακό) ψηφοδέλτιο των μονομελών οργάνων-εκπροσώπων των πολύ μικρών Κοινοτήτων.

Αλλαγές σε επίπεδο Διοίκησης

· Η συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην αναλογική συγκρότηση των οικείων Συμβουλίων. Όπως είναι λογικό, το σύστημα της απλής αναλογικής, ως βασικός μηχανισμός εκδημοκρατισμού, διαχέεται στο σύνολο της οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.

· Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, δευτερευόντως, της Οικονομικής Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά σε χαμηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται στις Κοινότητες.

· Ενισχύονται και θεσμοποιούνται οι διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή και ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συναινέσεων.

Θεσμοί Κοινωνικής Συμμετοχής και Ελέγχου

· Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας.

· Ο θεσμός του δημοψηφίσματος επεκτείνεται και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δημοψήφισμα, ακόμα και για θέματα που δεν ανάγονται στη με τη στενή έννοια αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή (συμβουλευτικού υποχρεωτικά στην περίπτωση αυτή) δημοψηφίσματος για κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος. Για ειδικότερα δε, ζητήματα  προβλέπεται απλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων, με ταυτόχρονη αποσύνδεση του θεσμού από τη βούληση της κεντρικής εξουσίας και ενδυνάμωση του κοινωνικού ελέγχου. Υπενθυμίζεται η περίπτωση του δημοψηφίσματος που έγινε – άτυπα, ωστόσο – για την ΕΥΑΘ από Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο κατέδειξε ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην τοπική κοινωνία και να ζητά με θεσμικό τρόπο τη γνώμη της, ακόμα και για μείζονος τοπικής σπουδαιότητας θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου ή της Περιφέρειας με τη στενή έννοια

Κυρίες και κύριοι.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αρχίζει σήμερα στα Γιάννενα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου θα συζητηθεί η αναμενόμενη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση και η προτεινόμενη από την κυβέρνηση αλλαγή στο εκλογικό σύστημα στην ΤΑ με καθιέρωση συστήματος απλής αναλογικής αντί του σημερινού τερατώδους εκλογικού συστήματος.

Το συνέδριο μπορείτε να παρακολουθήσετε σε livestreaming μέσω του καναλιού youtube της ΚΕΔΕ.
Η κρίσιμη ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη για το θέμα είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 12 το μεσημέρι.Το πρόγραμμα της σημερινής πρώτης μέρας του συνεδρίου:
Καλωσόρισμα:
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος Ιωαννιτών
Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Χαιρετισμοί:
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος
Γιάννης Λώλος, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Κώστας Αγοραστός, Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε., Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Νίκος Τράκας, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
Μάρκος Δαρδαμάνης, Πρόεδρος Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.
Κυριάκος Ξυδιάς, Μέλος Ε.Ε. Ένωσης Δήμων Κύπρου Δήμαρχος Γερμασόγειας
Ανδρέας Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
Musa Hadid, Πρόεδρος Ένωσης Τοπικών Αρχών Παλαιστίνης
Frederic Vallier, Γενικός Γραμματέας Συμβουλίου Δήμων & Περιφερειών της Ευρώπης (C.E.M.R.)


12:00 – 12:30 Ομιλία από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη


12:30 – 13:30 Τοποθετήσεις Πολιτικών Αρχηγών ή εκπροσώπων Πολιτικών

Κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

13:30 – 14:00 Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Πρόεδρο Γιώργο Πατούλη, Δήμαρχο Αμαρουσίου

14:00 – 15:00 Διάλειμμα

15:00 – 16:30 Τοποθετήσεις επικεφαλής Αυτοδιοικητικών παρατάξεων:
Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης,

Εκπρόσωπος παράταξης «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση»
Απόστολος Κοιμήσης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας,

Επικεφαλής παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα»
Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη,

Επικεφαλής παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση»
Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμαρχος Αιγάλεω,

Επικεφαλής παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία»
Αναστάσιος Κανταράς, Δημοτικός Σύμβουλος Πολυγύρου,

Εκπρόσωπος Συντονισμού Αιρετών
Ελπίδα Παντελάκη, Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά,
Εκπρόσωπος παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

16:30 – 18:00 Τοποθετήσεις Προέδρων Π.Ε.Δ. (*) και Δημάρχου Αθηναίων

Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων
Νίκος Σαράντης, Π.Ε.Δ. Αττικής
Λάζαρος Κυρίζογλου, Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
Γιώργος Κωτσός, Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας
Γιώργος Παπαναστασίου, Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας
Δημήτρης Καμπόσος, Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου
Ευάγγελος Λαμπάκης, Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βασίλης Λαμπρινός, Π.Ε.Δ. Κρήτης
Λουκάς Υπερήφανος, Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας
Γιάννης Λώλος, Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Γιάννης Βοσκόπουλος, Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας
Φώτης Χατζηδιάκος, Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου
Σπύρος Γαληνός, Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου
Αλέξανδρος Παρίσης, Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων

(*) Η σειρά των 5λεπτων τοποθετήσεων γίνεται σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατάταξη των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)

18:00 – 19:00 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Αυτοδιοίκηση


Ομιλητές:
Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Ειδική Συνεδρία:
Η Κ.Ε.Δ.Ε. στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού: Παρουσίαση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης & μηχανισμός υποστήριξης των ΟΤΑ

Ομιλητές:
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.
Γιάννης Τσιάμης, Πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης Κ.Ε.Δ.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού
Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director Crowdpolicy


«Υποδομές και δράσεις ψηφιακής επικοινωνίας και καινοτομίας της Κ.Ε.Δ.Ε.
19:00 – 20:00 ➢ Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου στην Αυτοδιοίκηση

Σωτήρης Παπαδημητρίου, Πολιτικός Επιστήμονας - Σύμβουλος Επικοινωνίας Κ.Ε.Δ.Ε.
Παρουσίαση Μελέτης Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για τα Ευρωπαϊκά εκλογικά συστήματα & τρόπους διακυβέρνησης
Δημήτρης Ζαφειριάδης, Σύμβουλος Στρατηγικής της ΜΙΛΗΤΟΣ Συμβουλευτικής


20:00 – 20:15 Mrs. Alina Tatarenko – Επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνώμων για τις Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Directorate General II - Democracy - Συμβούλιο της Ευρώπης

20:15 Λήξη εργασιών πρώτης μέρας
Εκδήλωση με παραδοσιακούς Ηπειρώτικους χορούς από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμων Ιωαννιτών

Αντί δείπνου το αντίστοιχο ποσό θα διατεθεί στο Δήμο Μάνδρας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΛΑΕ Χαλανδρίου: Μια οφειλόμενη απάντηση στον Δήμαρχο Χαλανδρίου

Aποφύγαμε έως τώρα να εμπλακούμε ως ΛΑΕ στο επικοινωνιακό όργιο στο οποίο έχει επιδοθεί ο δήμαρχος Χαλανδρίου για να μη ρίξουμε λάδι στη φωτιά που τόσο καιρό συνδαυλίζει. Η παραποίηση της αλήθειας και οι χειρισμοί έχουν ξεπεράσει πια κάθε όριο. Για το λόγο αυτό αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε στον δήμαρχο και τους ακόλουθούς του στα μέσα μαζικής δικτύωσης τα ακόλουθα:
α. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει από τη δημοτική ομάδα διατυπώνοντας μεγαλύτερες ή μικρότερες πολιτικές διαφωνίες δώδεκα δημοτικοί σύμβουλοι. Από αυτούς μόνον οι πέντε ανήκαν στη ΛΑΕ. Οι υπόλοιποι ήταν ανένταχτοι αριστεροί ή ελευθεριακοί, ενώ δύο ήταν ενταγμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ, η μία μάλιστα μέχρι την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β. Από την παράταξη που υπήρξε από τα πιο ελπιδοφόρα εγχειρήματα στο χώρο της πόλης (και όχι μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) απομένει, μόνο ένας κενός περιεχομένου τίτλος.
-Η ενσωμάτωση στο ρεύμα του ΤΙΝΑ (Δεν Υπάρχει Εναλλακτικη).
-Ο δημαρχοκεντρισμός και οι αυταρχικές πρακτικές.
-Η συναλλαγή με το βαθύ κυβερνητικό κέντρο και η ένοχη σιωπή για τις τωρινές μνημονιακές πολιτικές (με πιο πρόσφατη την άρνηση έκδοσης ψηφίσματος καταδίκης του 4ου μνημονίου από το Δ.Σ.).
-Η περιφρόνηση των συνδικαλιστικών οργάνων και κατακτήσεων.
-Η συχνή δημόσια διαπόμπευση εργαζομένων.
-Ο ορυμαγδός ψεμάτων και καταστροφολογίας περί μη πληρωμής των εργαζομένων και επικείμενης καταστροφής της πόλης.
-Η «αυριανικού» τύπου αντιμετώπιση όσων ασκούν κριτική από αριστερά με λογικές σύγκρουσης δύο κόσμων/ φωτός – σκότους και η επίκληση της γνωστής θεωρίας περί σύγκλισης των δύο άκρων.
-Η επανειλημμένη άσκηση πολιτικού bullying (με πιο πρόσφατο σύμπτωμα το απειλητικό τηλεφωνικό μήνυμα σε ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, το οποίο μάλιστα καταδίκασε με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο).
δεν ερμηνεύουν μόνο τη σταδιακή αποψίλωσή της παράταξης. Δεν αποτυπώνουν απλώς μια διαδικασία πολιτικής μετάλλαξης.
Φανερώνουν, δυστυχώς, την ανοχή σε ένα ύφος και ήθος που δεν έχει σχέση με το αξιακό σύστημα της αριστεράς.

Είναι πλέον εμφανές ότι με αυτό το ύφος και ήθος ο δήμαρχος στοχεύει να απευθυνθεί σε άλλα ακροατήρια, μιας και η πολιτική πρόσδεση της παράταξης στον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση καθώς και οι πολιτικές επιλογές των συμμαχιών της εντός της πόλης την οδηγούν ολοένα και πιο μακριά από τον κόσμο που την ανέδειξε στη δημαρχία, δηλαδή τον κόσμο της Αριστεράς. Για αυτό άλλωστε εδώ και καιρό με μικροπολιτική σκοπιμότητα στοχοποιεί την Λαϊκή Ενότητα και τον ευρύτερο χώρο της αντισυνδιαχειριστικής και αντιμνημονιακής Αριστεράς, είτε ορίζοντάς τον υπεύθυνο για όλα τα δεινά της πόλης, είτε ταυτίζοντας τον με την ΟΝΝΕΔ, την Νέα Δημοκρατία και το παλιό μνημονιακό προσωπικό. Η πραγματικότητα δείχνει το ποιος συνεργάζεται με καθεστωτικές και μνημονιακές δυνάμεις, για αυτό και δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον Δήμαρχο στον πολιτικό κατήφορο που έχει πάρει.

Εμείς θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο και να αγωνιζόμαστε ενάντια σ΄ αυτό το σύστημα και το μνημονιακό, παλιό και νέο, πολιτικό προσωπικό. Δίνουμε το παρών κάθε Τετάρτη στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου παλεύοντας στην πράξη το μνημόνιο και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προωθεί τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και στην πόλη μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών. Αυτό είναι άλλωστε και το πεδίο όπου η αριστερά εν τέλει θα κριθεί.


ΛΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

11ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΑΣΩ


σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ

Στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 2017 με θέμα «Στηρίζουμε το θηλασμό ΜΑΖΙ», θα πραγματοποιηθεί το «11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού» του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών (Σ.Ε.Μ.Μ.Α.), σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ από τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου έως το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2017 (Advanced Course), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας, έχει διάρκεια 35 ώρες και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF. Το επιστημονικό πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει καταρτισθεί βάσει των Οδηγιών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, της UNICEF και της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού, με σκοπό τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο Μητρικό Θηλασμό. Το «11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού» μοριοδοτείται με 29 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες Επαγγελματίες Υγείας με πολυετή εμπειρία και συμβολή στην υποστήριξη, προαγωγή και προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στη χώρα μας.

Τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ η Τελετή Έναρξης του Σεμιναρίου κατά την οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δρ. Γεώργιος Σταματίου, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου ΙΑΣΩ, ο κ. Εμμανουήλ Διακομανώλης, Καθηγητής Μ/Γ Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ και η κα. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης η κα. Βικτωρία Βιβιλάκη, RM PgCert MMedSc PhD, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΜΜΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Μαιευτικής και η κα. Σοφία Μπίτη, Μαία, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ SMS ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Με 21 Ψήφους υπέρ και 20 (κατά και λευκά) το δημοτικό συμβούλιο Χαλανδρίου εξέδωσε ψήφισμα καταδίκης του Δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου για την αποστολή απειλητικού - εκφοβιστικού sms προς την ανεξάρτητη δημ. σύμβουλο Χρυσούλα Μάζη δύο ημέρες πριν από κρίσιμο δημ. συμβούλιο για την ψήφιση τεχν. προγράμματος και προϋπολογισμού.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:

"Δύο μέρες πριν το τελευταίο κρίσιμο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος απέστειλε στη δημοτικό σύμβουλο Χρυσούλα Μάζη ένα απειλητικό sms. όχι μόνο απηύθυνε απαράδεκτους χαρακτηρισμούς προς τον επίσης δημοτικό σύμβουλο σύζυγό της Τ. Ευσταθίου, αλλά εκτόξευε απειλές για απαίτηση εξοντωτικών αποζημιώσεων, που θα οδηγούσαν στην επαγγελματική της καταστροφή. Είναι προφανές ότι μια τέτοια στάση θέτει ζήτημα δημοκρατίας. Είναι απαράδεκτη και αυταρχική η συγκεκριμένη στάση και το δημοτικό συμβούλιο την καταδικάζει. Δεν μπορεί η οποιαδήποτε πολιτική αντίθεση εντός δημοτικού συμβουλίου, να αποτελεί αντικείμενο απειλών και ποινικοποίησης.''Το ψήφισμα πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής των ανεξαρτιτοποιηθέντων της ΛΑΕ Γρηγόρης Καλομοίρης, που είχε πρωτοστατήσει και ψηφίσει στην οικονομική επιτροπή να γίνει αγωγή - και μάλιστα με έξοδα του δήμου - στον επικεφαλής της παράταξης Χαλάνδρι Αλλάζουμε Πορεία Άγγελο Νταβία. Τότε δεν ήταν θέμα δημοκρατίας, ούτε ποινικοποίηση. 
Το προσωπικό SMS του δημάρχου προς την δημοτική σύμβουλο, είναι για την ΛΑΕ και τους υπόλοιπους των ΕΝΝΙΑ πιο σοβαρό δείγμα δημοκρατικού ελλείμματος ή ποινικοποίησης της αντίθετης άποψης από την έγκριση δαπάνης - από την οικονομική επιτροπή - για κατάθεση αγωγής προς δημοτικό σύμβουλο με την ψήφο τους.

ΤΟΤΕ ούτε η ΛΑΕ, ούτε η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ούτε ΚΑΝΕΝΑΣ δεν έφερα στο ΔΣ πρόταση έκδοσης ψηφίσματος.

Ο ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.

Δεν δημοσιεύουμε το SMS, ούτε την ανάρτηση του Τάσου Ευσταθίου στο facebook που το προκάλεσε, σεβόμενοι την επιθυμία της Σούλας Μάζη, όπως την αναφέρει ο σύζυγός της Τάσος Ευσταθίου στο facebook, παρά το γεγονός ότι κάποιοι έσπευσαν να το περιλάβουν στο ρεπορτάζ τους.

Επιθυμία της συναδέλφου Σούλας Μάζη που για να εκφράζεται δια του facebook, δείχνει ότι μάλλον το έχει ήδη μετανιώσει που έγινε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ.

Γι΄αυτό άλλωστε το διακινούμενο δελτίο τύπου - σε σχέση με αυτό που ψήφισαν στο ΔΣ - δεν περιέχει το κείμενο του SMS.

ΥΓ: Νταβίας και Βαρδουλάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ - ότι το ψήφισμα των ΛΑΕτζήδων τους τσουβαλιάζει τα λευκά με τα κατά είναι άλλο ένα δείγμα της "ποιότητας της δημοκρατίας" που υπερασπίζονται. Και το έκαναν για να μείνει ανοικτός ένας νηφάλιος δρόμος εξεύρεσης λύσης καταλλαγής. Και αυτό το αναγνωρίζει για τον κ.  Βαρδουλάκη και ο κ. Ευσταθίου στο fb.
Αλλά κάποιοι το μόνο που ήθελαν ήταν συναδελφικό αίμα.

ΥΓ2: Τάσο - χωρίς παρεξήγηση για την προτροπή και εντελώς συναδελφικά - και αν μου επιτρέπεις και συντροφικά - κάνε την αρχή μαζεύοντας εκείνο που άρχισε τον καβγά - ξέρεις τι εννοώ - από το μαμημένο το φατσομπούκι για να τελειώνει το καλαμπούρι και να μην τρέχουμε όλοι στα δικαστήρια. 
Και αν το συνεχίσει ο Ρούσσος - που ήταν σαφές στο δημοτικό συμβούλιο, από την τοποθέτησή του ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση, εδώ είμαστε.
Δεν είστε μόνοι αλλά και ο Σουλτάνος είχε ένα δίκιο σε αυτά που είπε στο ΔΣ, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι δεν είναι;
Δεν κάνω αναλυτικό ρεπορτάζ γιατί είναι ξεφτίλα για όλους μας.
Κάντε αυτό που σας λέει η συνείδησή σου και μην σας παρασύρουν. 
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, έτσι δεν είναι;
Α.Ν.

Κυκλοφόρησε από την MLK η νέα δισκογραφική δουλειά της Τατιάνας Ζωγράφου με τίτλο "Φόραγε κίτρινο σκουφί".

Τατιάνα Ζωγράφου
«Φόραγε κίτρινο σκουφί»

Δεκαπέντε ολόφρεσκα τραγούδια της γνωστής τραγουδοποιού Τατιάνας Ζωγράφου μάς ταξιδεύουν με το κίτρινο αυτή τη φορά ντεσεβό της σε παράξενα παραμύθια, αλλόκοτους μύθους και αργυρά φεγγάρια.

Τους στίχους υπογράφουν οι Μαριάννα Αβούρη, Φίλια Δενδρινού, Τατιάνα Ζωγράφου, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου, Ελισσάβετ Τάρη, Στέλλα Τζίβα και ο Μάκης Τσίτας.

Τα τραγούδια ενορχήστρωσε ο Δημήτρης Μπουζάνης και την επιμέλεια του CD έκανε ο Νίκος Πλατύραχος. Συμμετέχει η χορωδία των Αρσάκειων Τοσίτσειων Σχολείων, υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Βαρσάμη Κούκνη.

Στο CD τα τραγούδια ερμηνεύουν οι Δημήτρης Ζερβουδάκης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιώργος Νταλάρας, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ασπασία Στρατηγού, Νεφέλη Φασούλη, καθώς και οι λυρικοί τραγουδιστές Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Τάσος Αποστόλου, Χριστίνα Γιαννακοπούλου, Κώστας Ζαμπούνης, Θωμάς Μασούρας, Δάφνη Πανουργιά, Έλενα Παπανικολάου, Κωστής Ρασιδάκις.

Η συνθέτρια Τατιάνα Ζωγράφου σημειώνει: «Φέτος έγινα 45 χρονών. Πόσο ακόμα θα μπορώ να γράφω τραγούδια για παιδιά; Γιατί, ξέρετε, θέλει πολύ κουράγιο όταν μεγαλώνει κανείς να επιμένει να είναι κοντά στα μικρά παιδιά. Φυσικά δεν ξέρω καν αν το καταφέρνω. Προσπαθώ πάντως, ακόμα. Ευτυχώς έχω τα παιδιά μου αλλά και τα παιδιά του σχολείου μου, ως δασκάλα μουσικής τους – κι αυτό βέβαια βοηθάει πολύ. Έχω επίσης τους μουσικούς μου. Κι αυτοί μεγαλώνουν, όμως μεγαλώνουμε μαζί. Παρέα. Πάντα αγαπημένοι. Βοηθούν και οι ερμηνευτές που πιστεύουν στην εργασία μου πάνω στο παιδικό τραγούδι και τη στηρίζουν. Τους ευχαριστώ πολύ για αυτό. Όλους. Τους έξοχους λυρικούς τραγουδιστές μας αλλά και τους τραγουδιστές που φωτίζουν με τις ερμηνείες τους όλο το ελληνικό ρεπερτόριο. Γνωστούς και λιγότερο γνωστούς, που όμως πάντα κάνουν με ακριβό τρόπο την τέχνη τους. Και φυσικά είμαι ευγνώμων στους στιχουργούς μου, που με τα ποιήματά τους γεμίζουν με εικόνες και χρώμα το μυαλό και τους δίσκους μου. Βέβαια κάνω πια σχεδόν έναν χρόνο για να κάνω έναν δίσκο, εννοώ να τον ηχογραφήσω. Βλέπετε όλα πάνε πιο αργά... Αλλά τι πειράζει; Ξανά λοιπόν μαζί, με 16 τραγούδια για παραμύθια, μύθους και φεγγάρια. Πετώντας όπως πάντα πάνω απ’ την πόλη με το κίτρινο καπέλο μου γιατί έχει πολύ ήλιο. Πιασμένοι χέρι χέρι με την Κιτρινοσκουφίτσα, τη μάγισσα Ευτέρπη και τον Ερωτευμένο γρύλο. Πάμε! Χαμός! Μπερδεύτηκαν τα παραμύθια! Πάμε να ψάξουμε μαζί, να βρούμε την αλήθεια. Κι αν κουραστούμε θα πάρουμε έναν μικρό υπνάκο κάτω απ’ τον έναστρο καλοκαιριάτικο ουρανό, αγκαλιά με το φεγγάρι. Και μετά θα μπούμε πάλι όλοι μαζί με τον Αλέξανδρο, τη Λεωνή και την Αριάδνη στο κίτρινο 2CV του ΚΕΧ και θα πετάξουμε πάλι, τραγουδώντας!»

Το 2CV του εξωφύλλου φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Χρήστος Κεχαγιόγλου

Ελληνικού σουρεαλισμού ακαταύπαστη συνέχεια

Ελληνικού σουρεαλισμού ακαταύπαστη συνέχεια 

Ο θάνατος της κοινής λογικής - είδος εν ανεπαρκεία:

Πουλάς ΟΠΛΑ!!! ,

Είναι δυνατόν, να τα πουλάς για να χρησιμοποιηθούν για .."ειρηνικούς λόγους"!!!;;;

Τα περί Υεμένης: προφάσεις εν αμαρτίαις ...

Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ