Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 9 Αυγούστου 2015

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΑΔΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣMΑΤΩΝ! ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΟΥΣΣΟΥΑναρτήθηκαν οι δύο ψευτοκανονιστικές που αφορούν τραπεζοκαθίσματα και άδεια μουσικής στα ΚΥΕ του κέντρου.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση για το ωράριο μουσικής κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.:

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.:

 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ:

"Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει την ετήσια ανανέωση υπαρχουσών αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ που έχουν δραστηριίτητα ΚΥΕ την ημέρα της ψήφισης της κανονιστικής, καθώς και τις ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ υπαρχουσών αδειών που σχετίζονται με υπάρχοντα ΚΥΕ τμήμα των οποίων είναι και οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων"

ΔΗΛΑΔΗ Ο ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΙΚΑ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΥΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ!

Ο ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ.

Μιλάμε για απόφαση ΣΚΑΝΔΑΛΟ!
 

Θα επανέλθουμε.


ΥΓ: Όλες οι επιχειρήσεις στο Χαλάνδρι που έχουν μισθώσει ή μισθώνουν ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ μπορούν πλέον να διεκδικήσουν ότι αυτός είναι "τμήμα τους" και μπορούν να τον μεταβιβάζουν, αν υπάρχει στοιχειώδες αίσθημα δικαίου και ισονομίας στον δήμο.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΑΓΕ;

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οδηγίες για την προέγκριση σε Κ.Υ.Ε του ΦΕΚ 3106/2013 (Εστιατόρια,καφετέριες,μπαρ κλπ) (7/8/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΤΗΛ: 2132023878-876
FAX: 2132023813
e-mail: tmima.adeion@halandri.gr και dim.periousia@halandri.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.) ΤΟΥ ΦΕΚ 3106/2013
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΜΠΑΡ κτλ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 1. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως- οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου
 3. Χρήση γης, για την συγκεκριμένη οδό, αριθμό και οικοδομικό τετράγωνο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση (χορηγείται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή)

ΒΗΜΑΤΑ:
 1. Αφού συγκεντρώσετε όλα τα ως άνω δικαιολογητικά, μπορείτε να προσέλθετε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Αγίου Γεωργίου 30, 2ος όροφος, Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, από Δευτέρα έως και Πέμπτη πλην Παρασκευής και από την 08:00 έως και την 15:00) για έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών. Μετά από τον έλεγχο, τα καταθέτετε με φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου (ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αγίου Γεωργίου 30).
 2. Η αίτησή σας με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται, υπηρεσιακά, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για έγκριση. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες, ειδοποιείστε δε να παρευρίσκεστε στη συνεδρίαση, εφ’ όσον το επιθυμείτε.
 3. Μετά από την έγκριση της αίτησής σας, αφού καθαρογραφεί η απόφαση της Επιτροπής, σας χορηγείται «Βεβαίωση Προέγκρισης» την οποία προσκομίζετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έναρξη του επιτηδεύματος.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
 1. Δεν απαιτείται προέγκριση για τις κάτωθι περιπτώσεις, για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει απ’ ευθείας αίτηση για χορήγηση άδειας:
  1. Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.).
  2. Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων).
  3. Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
  4. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω μεταβίβασης σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
  5. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω αποχώρησης ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης.
  6. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω αλλαγής νομικής μορφής εταιρείαςεφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος
  7. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας της επιχείρησης
 2. Η χρήση γης είναι απαραίτητη, στα πλαίσια του από το νόμο προβλεπόμενου προελέγχου του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση
 3. Η προέγκριση δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Συνεπώς το κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την προέγκριση και πριν την χορήγηση της τελικής άδειας. Καταστήματα που λειτουργούν με προέγκριση, χωρίς άδεια, σφραγίζονται αυτεπάγγελτα, βάσει του νόμου, και μπορεί να μην τους χορηγηθεί άδεια.
 4. Σύμφωνα με την 281/16-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών Κ.Υ.Ε. στο τμήμα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσμένο», αναστέλλεται η έκδοση νέων αδειών Κ.Υ.Ε. με κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα που αφορά εστίαση ή αναψυχή, στην περιοχή που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 32, 31, 30, 29, 23, 20, 19, 24, 27, 28, 50, 50α, 51, 52, 54, 79, 78, 49, 55, 77, 46, 56α, 56, 76, 75, 74, 60, 59, 58, 57, 61, 62, 73, 88, 87, 87α, 96, 95, 84, 94, 93, 92, 43, 44, 45, καθώς και στις οδούς Αγίας Παρασκευής από την οδό Αριστείδου έως και την πλατεία Κένεντυ (πλατεία Φλύας) και Βασιλέως Γεωργίου από την οδό Σολωμού έως και την Λ. Κηφισίας. (Τοπογραφικό σχέδιο κανονιστικής)
 5. Η προέγκριση ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής της από την Ε.Π.Ζ. Δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήσεώς σας πριν από τη λήξη της. Εάν δεν κατατεθεί φάκελος για την έκδοση της άδειας εντός των 5 μηνών, η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
 1. Πρότυπο έντυπο αίτησης (εκτυπώσιμο)
 2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης διαχειριστή ή ιδιοκτήτη
 3. Κενή Υπεύθυνη δήλωση
 4. ΦΕΚ 3106/Β/2013
 5. Τοπογραφικό σχέδιο με τα Ο.Τ. στα οποία αναστέλλεται η έκδοση νέων αδειών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 1. Συμπληρώνετε την κενή υπεύθυνη δήλωση μόνο με μία από τις 4 περιπτώσεις του υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης
 2. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή από ΚΕΠ
 3. Για την ασφάλεια της επένδυσής σας, η Υπηρεσία προτείνει:
  1. Πριν από τη μίσθωση του χώρου, τον οποίο προορίζετε για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη χρήση γης στο συγκεκριμένο χώρο, διότι, εάν πρόκειται για περιοχή χαρακτηρισμένη ως αμιγούς κατοικίας, κάποιες χρήσεις απαγορεύονται.
  2. Επίσης, μετά από την χορήγηση της προέγκρισης και πριν από την έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του καταστήματος, να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία (τηλ. 2132100610-611-612, κ. Καρδάση και κ. Μουρτογιάννη), η οποία έχει τη δυνατότητα προελέγχου του χώρου και μπορεί να σας δώσει σωστές συμβουλές, ώστε να μην προχωρήσετε σε άσκοπες εργασίες.
Πατήστε εδώ για να δείτε το σχέδιο με το πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων.

Χάλκινο για την εθνική πόλο στο Παγκόσμιο, πάει Ολυμπιακούς
Στην τρίτη θέση του κόσμου η Εθνική Ανδρών! Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου επικράτησαν 11-9 της Ιταλίας στη διαδικασία των πέναλτι, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν και παράλληλα την απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
O Χρήστος Αφρουδάκης άνοιξε το σκορ στον παίκτη παραπάνω, ωστόσο η Εθνική δεν κατάφερε να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα, δεδομένου ότι οι διαιτητές ακύρωσαν το γκολ του Γιάννη Φουντούλη.
Η Ιταλία ήταν κάκιστη για μιάμιση περίοδο (0/8 σουτ), αλλά στη συνέχεια βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να διατηρείται στο κόλπο παρά την ανωτερότητα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Ο Άγγελος Βλαχόπουλος έκανε τη διαφορά με τρία γκολ σε τρία οκτάλεπτα (το τελευταίο στα 0:06 από τη λήξη), ωστόσο οι "ατζούρι" με δύο πάσες μείωσαν σε 7-6 στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
Μοναδικός σκόρερ της τέταρτης περιόδου ήταν ο Πιέτρο Φιλιόλι, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 7-7 στην κανονική διάρκεια (βρήκε δίχτυα με πέναλτι στα 4:26) και έστειλε το ματς στα πέναλτι, αφού αμφότερες οι ομάδες σούταραν στο δοκάρι στις τελευταίες επιθέσεις τους.
Έχοντας πάρει το κολάι από πέναλτι (νίκησε την Αυστραλία στα προημιτελικά και έχασε από την Κροατία στα ημιτελικά), η Εθνική επικράτησε 11-9, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και παράλληλα την απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
Ως εκ τούτου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έπειτα από το, επίσης, χάλκινο στον Καναδά το 2005.
Τα οκτάλεπτα: 1-0, 2-2, 4-4, 0-1, 4-2 πέν.
Παίκτες, προπονητής και τεχνικό τιμ έγιναν ένα μετά από τη λήξη του μικρού τελικού και βούτηξαν στην πισίνα για να πανηγυρίσουν το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Πηγή: contra.gr

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1945


ΚΑΛΗΜΕΡΑ _ ΚΑΛΕΣ ΒΟΥΤΙΕΣ