Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΘΕΛΑΝΕ ΟΡΘΙΟΥΣ ....


Ευθύνη και υποχρέωση των ιδιοκτητών ο καθαρισμός των οικοπέδων τους λόγω αντιπυρικής


Με δεδομένη την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μάη, ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει τους πολίτες ότι προκύπτει ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα στην αποψίλωση και καθαρισμό των οικοπέδων τους για την προστασία από την πρόκληση πυρκαγιών.

Η ενημέρωση αφορά τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται αφ’ ενός εντός του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης και αφ’ ετέρου εντός ζώνης 100 μέτρων περιμετρικά αυτού.

Οι παραπάνω έχουν ευθύνη και υποχρέωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να προχωρήσουν στον άμεσο καθαρισμό και την κοπή των χόρτων στα οικόπεδά τους -όσες φορές χρειαστεί έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου- καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς.

Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων προβλέπονται από τον Νόμο και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 94 παρ.1 περίπτ.26 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2010).

Ο Δήμος Χαλανδρίου προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών του, τονίζοντας ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Ιδιαίτερα δε αυτή την περίοδο που οι υποστελεχωμένες δημοτικές υπηρεσίες Πρασίνου και Καθαριότητας, δίνουν καθημερινή μάχη για να καλύψουν το σύνολο των τεράστιων αναγκών στην έκταση των 11 τετραγωνικών χιλιομέτρων του Δήμου μας, είναι επιβεβλημένο να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια αυτή της πρόληψης παραγόντων εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ας γνωρίζουν τέλος οι πολίτες ότι η υποχρέωση του κράτους για πρόληψη κινδύνων από πυρκαγιές καθώς και αρμοδιότητες πυρασφάλειας και πυρόσβεσης έχουν μεταφερθεί στους δήμους χωρίς να συνοδεύονται από μεταφορά αντίστοιχων πόρων και πρόσληψη αντίστοιχου προσωπικού.