Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 16 Αυγούστου 2015

Aπονομή επαίνου σε υπαλλήλους του Δήμου Χαλανδρίου

Ηθική αμοιβή, για την ανιδιοτελή προσφορά τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς του Θεάτρου Ρεματιάς στις 18 Μαΐου 2015, αποφάσισε να απονείμει ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος (με τη σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου) στους υπαλλήλους του Δήμου Χαλανδρίου κ. Τσίκρη Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τμήματος Πρασίνου και του κ. Φουρλιά Αλέξανδρου, υπαλλήλου του Τμήματος Αποκομίδης Απορριμάτων και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3584/2007.

Με κίνδυνο της ζωή τους, οι δύο υπάλληλοι υπερέβησαν τα όρια άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και πρωτοστάτησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που οδήγησε στην καταστροφή του θεάτρου Ρεματιάς στις 18 Μαίου 2015, συμμετέχοντας με ζήλο στην προσπάθεια του Δήμου Χαλανδρίου να στήσει από την αρχή το θέατρο και να λειτουργήσει ξανά, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Όπως ορίζει το άρθρο 68 του Ν. 3584/2007«Για πράξεις εξαιρετικές κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, που δεν επιβάλλονται από τα καθήκοντά τους, καθώς και για την κοινωνική τους δράση, μπορεί να απονέμονται στους υπαλλήλους οι ακόλουθες κατά περίπτωση ηθικές αμοιβές: α)έπαινος και β) μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων με δίπλωμα…».
ΣΧΟΛΙΟ: ΜΠΡΑΒΟ !!!!