Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ για τον Κλιματικό Νόμο: Στις αοριστολογίες της κυβέρνησης απαντάμε με 30 συγκεκριμένες προτάσεις


• Το Πράσινο Κίνημα είναι το μοναδικό κόμμα που έκανε συγκεκριμένες προτάσεις.
• Κατώτερα των περιστάσεων όλα τα κόμματα της Βουλής.

Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο Κλιματικού Νόμου, κατατέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, προς διαβούλευση, είναι ελλειμματικό σε πολλά σημεία. Λείπει το όραμα και η πραγματική προσέγγιση με βάση την ευημερία των πολιτών και όχι τη δήθεν Ανάπτυξη των αριθμών. Είναι προφανές, ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει με την βαρύτητα και την εις βάθος προσέγγιση που αρμόζει την θέσπιση Κλιματικού Νόμου.
Το Πράσινο Κίνημα, έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό, στο δημόσιο διάλογο τις θέσεις του για έναν πραγματικό σύγχρονο Κλιματικό Νόμο.
Για το Πράσινο Κίνημα οι εικόνες βιβλικής καταστροφής που βιώνουμε συχνά, πρέπει να ευαισθητοποιήσουν επιτέλους τους κυβερνώντες στη χώρα μας και να νομοθετηθεί επιτέλους και στην Ελλάδα, ένας ισχυρός Κλιματικός Νόμος, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης.
Ένας Κλιματικός Νόμος όπου θα θεσμοθετηθεί η μέτρηση του οικολογικού αποτυπώματος στις αναλογιστικές μελέτες κάθε επένδυσης. Θα μετριέται το κόστος που μετακυλύεται στις επόμενες γενιές. Θα καταργηθεί η απαράδεκτη νομοθέτηση που υπάρχει τώρα, όπου η αυτοδιοίκηση δεν έχει κανένα αποφασιστικό ρόλο, (έχει μόνο γνωμοδοτικό) στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι διατάξεις του κλιματικού νόμου να συμβάλλουν στην ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συμφωνίας του Παρισιού. Ένας Κλιματικός Νόμος που θα προσδιορίζει την παύση όλων των αδειοδοτήσεων για έρευνα ή εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Που θα αλλάξει το οικονομικό μοντέλο στην Ελλάδα, αφού η «πράσινη» προσέγγιση του επιχειρείν , είναι η μοναδική με βιωσιμότητα, η οποία δημιουργεί και τις νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας. Σε αντίθεση με την καταστροφική επικράτηση του Νεοφιλελευθερισμού που βιώνουμε και τις παθογένειες της ιδεοληπτικής Αριστεράς που βιώσαμε.
Και επειδή στο Πράσινο Κίνημα έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις, τις καταθέτουμε ξανά, σε αντιδιαστολή, με τα θεωρητικά γενικόλογα κείμενα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

30 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ενώνει τη φωνή του και τις δυνάμεις του με όλους όσους πιστεύουν ότι η χώρα μας πρέπει να λάβει μια σειρά από άμεσα μέτρα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα και προτείνει τα εξής:

1. Άμεση έρευνα για την προσαρμογή του συνόλου των δραστηριοτήτων και των φυσικών βιοτόπων της χώρας στην κλιματική αλλαγή, όπου θα περιγράφεται η παρούσα κατάσταση, οι προβλέψεις για το μέλλον και οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις.
2. Άμεσος φιλόδοξος σχεδιασμός για να ανοίξει η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κυρίως οι Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.
3. Εθνικό Σχέδιο για την αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων σε led, στον οδοφωτισμό και σε όλα τα δημόσια και δημοτικά κτήρια.
4. Σχεδιασμός για την σταδιακή βελτίωση του κτιριακού προβλήματος στις θερμικά επιβαρυμένες περιοχές των πόλεων, που συνήθως είναι και οι φτωχότερες. Ενίσχυση των Ενεργειακών Κοινοτήτων και σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων με στόχο την ενεργειακή αυτάρκεια των νοικοκυριών.
5. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που έχουν παραμετροποιήσει το σχέδιο λειτουργίας τους με βάση την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής.
6. Νομοθετική ρύθμιση για την αναγκαστική εισαγωγή των «πράσινων προμηθειών» στο δημόσιο σε ποσοστό τουλάχιστον 15% για αρχή.
7. Άμεση ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των υδάτινων πόρων και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να είναι βασική παράμετρος οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προτεραιότητα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο , που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
8. Επαναδραστηριοποίηση με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου εξοικονόμησης και συγκέντρωσης των υδάτινων πόρων.
9.Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσαρμογής της χώρας στην κλιματική αλλαγή, με ορίζοντα εξαετίας 2022 – 2028 και δέσμευση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΕΣΠΑ προς την κατεύθυνση αυτή.
10. Αλλαγή της παλαιολιθικής φιλοσοφίας διοίκησης και διαμοίρασης πόρων του Πράσινου Ταμείου».
11. Να καταργηθεί άμεσα το προβληματικό 75% του αντιπεριβαλλοντικού «νόμου Χατζηδακη» με βάση το οποίο έγιναν «βορά στα συμφέροντα» οι περιοχές Natura 2000 όπως και οι περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές.
12. Να θεσπισθεί και ο « Κλιματικός Προϋπολογισμός» με συγκεκριμένη όμως περιβαλλοντική κατεύθυνση στο πλαίσιο των Διεθνών μας δεσμεύσεων.
13. Να καταργηθούν άμεσα, όλες οι αποφάσεις – με τροπολογία που θα ψηφίσει άμεσα η βουλή – για τις εξορύξεις των υδρογονανθράκων. Όπως έγινε φανερό και με την συνάντηση της Μασσαλίας οι εξορύξεις πλέον είναι απαγορευτικές (για να το αντιληφθεί και ο…Ερντογάν).
14. Να θεσπισθεί επιτέλους και στη χώρα μας Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Να μην υπάρξει η παραμικρή παρεμβατική δραστηριότητα μέχρι να ολοκληρωθεί το θαλάσσιο χωροταξικό μας σχέδιο.
15. Να αυστηροποιηθούν οι κανόνες ποιότητας των ιχθυοκαλλιεργειών.
16. Να ακυρωθεί το εγκληματικό project του «Ερημίτη» στην Κέρκυρα όπου για να γίνει ένα «ξενοδοχειακό συγκρότημα» θα κοπούν δεκάδες χιλιάδες δένδρα και θα καταστραφεί η θαλάσσια και η παράκτια βιοποικιλότητα. Και προφανώς να ακυρωθούν και όλα τα παρόμοια έργα που προγραμματίζονται σε όλη την Ελλάδα για χάρη της … δήθεν Ανάπτυξης.
17. Να υπάρξει σοβαρός σχεδιασμός, προγραμματισμός και ανάδειξη των εναλλακτικών μοντέλων Τουρισμού, που έχουν ως σημείο αναφοράς την προστασία στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.
18. Να δούμε τον σχεδιασμό της μετάβασης της χώρας μας προς μία «Πράσινη και Γαλάζια Οικονομία» , θέτοντας ως βασική παράμετρο το «taxonomy» , που είναι ο βασικός δείκτης της Ε.Ε. που επιτρέπει τη βελτίωση των βιώσιμων επενδύσεων και την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». Στη βάση αυτή να σχεδιαστεί και η τοπική ενεργειακή αυτονομία.
20. Να έχουμε σαφή και πειστική ενημέρωση για την αποκαλούμενη «Κυκλική Οικονομία» και να νομοθετηθούν φορολογικές απαλλαγές και άλλα φορολογικά κίνητρα για όσους επενδύουν στην «Πράσινη και Γαλάζια Οικονομία» (και στο τουρισμό) και έχουν δείκτη Κυκλικής Οικονομίας, πάνω από 90%.
21. Να υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών για όλους τους «επενδυτές» που δεν υλοποιούν την εγκεκριμένη Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (από την δραστηριότητα τους).
22. Αλλαγή της φιλοσοφίας στη διαχείριση απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, επανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση. Απομάκρυνση από την επιλογή των φαραωνικών και υπερδιαστασιολογημένων εργοστασίων απορριμμάτων.
23. Να σχεδιαστεί ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην εξειδικευμένη πρόληψη και όχι χαοτική καταστολή, όπως συμβαίνει τώρα.
24. Να σχεδιαστούν εξειδικευμένες πολιτικές δίκαιης μετάβασης για τα άτομα με κινητικά προβλήματα (π.χ στον άξονα Βιώσιμη Κινητικότητα) και για τα ΑμΕΑ.
25. Να εισαχθεί ρητά, η συμμετοχική δημοκρατία των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγικών ομάδων για να υπάρξει η αναγκαία ωριμότητα στη σχεδιαζόμενη πράσινη μετάβαση.
26. Να αναμορφωθούν και να επανασχεδιαστούν τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία θα εναρμονιστούν με τους στόχους της πράσινης μετάβασης.
27. Να είναι ξεκάθαρη, η κάθε αρμοδιότητα από τους εμπλεκόμενους φορείς.
28. Να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής βιολογικών προϊόντων, με συγκεκριμένα φορολογικά και επιδοματικά κίνητρα. Να υπάρχουν συγκεκριμένες αποτρεπτικές πολιτικές για τα γενετικώς τροποποιημένα, προϊόντα.
29. Εκτός, από την ηλεκτροκίνηση στα ΙΧ να υπάρχει σαφέστατη προσέγγιση στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων μέσων σταθερής τροχιάς και ποδηλατοδρόμων.
30. Να αλλάξει η φιλοσοφία λειτουργίας των ρεμάτων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ως φυσικοί βιότοποι και όχι μόνο ως αγωγοί νερού.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΞΥΛΑ ..... ΟΕΟ?

ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΠΟΤΕ - ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΞΕΡΟΥΜΕ - ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΡΙΖΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΥΝΟΔΑΧΤΥΛΑΚΗΔΕΣ.Να τι είδαν τα ματάκια μας και δεν το πίστευαν από γνωστό ΡΟΥΣΣΟΦΥΛΑΚΑ του facebook που το διακίνησε στις ομάδες ενημέρωσης των κατοίκων της πόλης το γνωστό πλέον στους Χαλανδραίους ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛΑΚΙ!

Διαβάζω αναρτήσεις ότι ο Δήμος Γλυφάδας λέει, μοίρασε ξύλα για τζάκια.

Α) Ο Δήμος Γλυφάδας δεν έχει σε πράσινο ούτε το 1/10 του Χαλανδρίου, ούτε το μισό χιόνι και ούτε το μισό από ζημιές σε δενδρα
Β) Αυτό σημαίνει ότι, δεν απασχόλησε προσωπικό ίδιες μέρες με το Χαλάνδρι που έχει πέσει ολόκληρο δάσος και οι εργαζόμενοι είναι όλη μέρα στο δρόμο και θα είναι για πολύ καιρό ακόμα.
Γ) Εμείς στο Συνοικισμο βγαίνουμε και μαζεύουμε ξύλα για 5 χρόνια κάθε φορά. Ότι κόβουν το τσιμπάμε. Μόνο ψιλά κλαδιά αφήνουμε..Δεν πάμε για καφέ. Μαζεύουμε ξύλα. Κουνήσου κι εσύ. Ξύλα είναι, δεν είναι νταλικες.
Δ) Οποίος πολίτης πάει, οι εργαζόμενοι τα μοιράζουν αμέσως.
Ε) Λέει να πάρει ο καθένας όσο χωράει ένα αμάξι στον αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή μια μέρα αναμμένο τζάκι. Εντάξει.Ανοίχτε κανένα παράθυρο σκασαμε.


ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ, ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΜΗΝ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ:

"ΚΑΛΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, πού είναι ΟΙ ΤΟΝΟΙ - ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΟΜΩΣ - ξύλα που μαζεύτηκαν από τα πεσμένα δέντρα; Αυτά τα ξύλα μπορεί και να αγόραζαν και κάνα δυο φορτηγάκια για την πολιτική προστασία αν έκανε ένα - κανονικό ντηλ ο δήμος με τους εμπόρους καυσόξυλων μέσω της δημοτικής επιχείρησης (αυτά τα λέμε εμείς από το 2002, έτσι). Μπορεί και παραπάνω από δύο, ποιος μπορεί να υπολογίσει πόσοι τόνοι καυσόξυλα ήταν στον δρόμο.
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΝΤΩΣ ΗΤΑΝ - ΟΧΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ!


Με αφορμή λοιπόν την ανακοίνωση του Δήμου Γλυφάδας ότι ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΑ ΞΥΛΑ στους δημότες του, πήγαν να βγουν και αποπάνω!

ΒΓΗΚAN ΣΤΟ FB - ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ -ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ποστάρισμα λέγοντας και στους άλλους Χαλανδραίους 'εμείς είμαστε μάγκες, εσείς είστε χαζοί και τεμπέληδες που δεν πήρατε ξύλα. ΕΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΦΤΑΙΤΕ!


Οπότε μένει να πλανάται πάνω από την πόλη ένα μείζον ερώτημα:

Ο Δήμος Γλυφάδας με το 1/10 της ζημιάς - κατά τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ - έδωσε στους δημότες του ΔΙΚΑΙΑ από ένα πορτ μπαγκάζ ξύλα.
Αναλογικά ο δικός μας λοιπόν πρέπει να μου δώσει 10 πορτ μπαγκαζ ξύλα, κατά το ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ.


Αλλά τώρα δεν έχει όμως. ΤΑ ΠΗΡΑΝΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ όπως παραδέχονται ξεδιάντροπα.

Γιατί είναι γρήγοροι και προκομμένοι αυτοί. Όχι όπως εμείς οι υπόλοιποι δημότες, οι χαζοί και τεμπέληδες!


Στο Χαλάνδρι ισχύει ο νόμος "όποιος προλάβει πάει και αρπάζει". Ο νόμος της ζούγκλας.

Στο Χαλάνδρι δεν καλούνται οι δημότες να πάρουν - έστω λίγα ξύλα όπως στην Γλυφάδα.

Στο Χαλάνδρι δεν ξέρουμε αν πουληθήκαν και πόσοι τόνοι ξύλα σε μάνδρες εμπορίας καυσόξυλων και δεν μπορούμε να ρωτήσουμε διότι .... τα πήραν οι μάγκες που κοκορεύονται.

Στο Χαλάνδρι ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ τι λέγανε ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΧΟΥΝΤΑΙΟΙ κάποτε για τα ξύλα από τα πεσμένα δέντρα και τι κατηγόριες είχαν ρίξει στους εργάτες ΠΡΑΣΙΝΟΥ ότι κλέβουν ΤΑ ΞΎΛΑ.
Δεν είμαστε χρυσόψαρα, ούτε μπαμπουίνοι όλοι.

Έτσι έλεγαν  πριν πάρουν την εξουσία και τα ξύλα: ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ οι εργάτες της υπηρεσίας πρασίνου. Έτσι έλεγαν. Δεν είχε ακόμα βλέπετε επικρατήσει το επαναστατικόν καθεστώς και δίκαιο. Τώρα δεν είναι κλοπή. Είναι απαλλοτρίωση.

Και για να προλάβουμε τις γνωστές ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ των ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ:

ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ο Δήμος Χαλανδρίου έβγαλε το τελευταίο δελτίο τύπου που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή στο επίσημο site του Δήμου και ενημέρωνε τον κόσμο για τα πεσμένα δέντρα και κλαδιά. Και του ζητούσε να μην βγάλει άλλα.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
"ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΞΥΛΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ" ???

Ε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είμαστε όλοι ΜΠΑΜΠΟΥΙΝΟΙ! Δες μόνος σου: