Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΗ πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 20η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Διοικητική αποβολή κ. Σταύρου Αλεξόπουλου από δημοτικό ακίνητο, ήτοι κυλικείου, εντός πάρκου Ολύμπου και Εδέσσης.

2.        Kαθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για το Ο.Ε. 2016.

3.        Λήψη απόφασης για τις νέες εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών των μελών των Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2016.

4.        Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

5.        Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το αναπηρικό αυτοκίνητο, έμπροσθεν της οικίας Α.Μ.Ε.Α., επί της οδού Επτανήσου αρ. 3, στο Ο.Τ. 659 στο Δήμο Χαλανδρίου.
                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
        
                                ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ