Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Γ.Γ.: ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 18 ΝΗΣΙΑΛέει ο Ζουράρις την μία μαρδακία μετά την άλλη. 

Αφού μας είπε ότι η Ελλάδα είναι υπό κατοχή, για να απελευθερώσει ένα τμήμα της προχώρησε ακόμα παρακάτω. «Και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Τα νησιά θα τα ξαναπαίρνουμε πάντοτε. Τη γλώσσα έχει σημασία να μην μας πάρουν».

Την Ελληνική γλώσσα την οποία έχει γελοιοποιήσει και βιάσει ο ίδιος όσο δεν ήταν δυνατόν να φανταστεί κανείς.

Τώρα όμως εξηγούνται όλα. «Η Λέσβος, η Μυτιλήνη και τα άλλα τα νησιά» σύμφωνα με την γεωγραφία του Τσίπρα.

Δηλαδή θα τους μπερδέψουμε τους γείτονες; Θα τους δώσουμε την Μυτιλήνη και θα κρατήσουμε τη Λέσβο;

Έχουν καταντήσει παιδική χαρά υψηλών προδιαγραφών, με ISO στις βλακείες και τα λάθη.

Γ. Γ.

ΣΧΟΛΙΟ: 

Επειδή σου έχω χρωστούμενα από τότε με το "μύριο" που μόνο τον Ξενοφώντα δεν κατέβασες για να μου "την πεις" (έκφραση της ζώσας Ελληνικής πιάτσας,  σημαίνει εις την των λογίων γλώττα "μου έκανες ενοχλητική παρατήρηση"),  δεν μου λες αυτό το "μαρδακία" που θα το βρω στον Μπαμπινιώτη;;;

Και το ISO είναι της εποχής σου. Τώρα μόνο TUV πιστοποιήσεις. 

Η Ελλάδα είναι υπό κατοχή αλλά σιγά σιγά την αγοράζουμε πίσω. Στον Χαλάνδιρ ξεκινήσαμε. ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

Κάτω τα χέρια από τον Αριστ.... , σόρυ τον Ζουράρη!

ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ρε τι κάνουμε οι έρμοι για να ενημερωθούμε, το χτικιό δηλαδή ...)Η ΔΕΗ ΑΚΟΜΑ - και υπογραμμίζεται το ΑΚΟΜΑ, διότι συζητάνε να το κάνουν, μας είπε η αρμόδια διευθύντριά της (Σ.Σ.ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ , ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ, δεν γράφουμε το όνομά σας για να μην σας κυνηγάνε που μιλήσατε με τον ακατανόμαστο) - δεν έχει στείλει καταστάσεις ρυθμισμένων οφειλετών παρά μόνο όσων έχουν οριστικά πάψει να είναι πελάτες της πηγαίνοντας σε άλλο πάροχο.

"ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ άρα μόνο σε αυτούς θα μπορούσε να προβεί ο δήμος σας σε βεβαίωση."

"Δεν ξέρω όμως τι κάνουν άλλοι πάροχοι (ιδιώτες) με το αντίστοιχο θέμα, εκείνοι μπορεί να στέλνουν", μας είπε με νόημα.

"Αλλά και εμείς σε λίγο πιεζόμαστε να κάνουμε το ίδιο, θα αναγκαστούμε να το κάνουμε", μου είπε η αρμόδια διευθύντρια της ΔΕΗ.

Οπότε το μπάχαλο θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο από ότι είναι ήδη.
Διότι δεν σημαίνει - βέβαια - ότι αυτός που έκανε ρύθμιση σε 36 δόσεις, πλήρωσε τις 20 και μετά πήγε στην (αλήστου μνήμης) ENERGA δεν έχει πληρώσει τα 2/3 των δημοτικών τελών του.
(Άσε που πλήρωσε στην - αλήστου μνήμης ENERGA - και τα υπόλοιπα και του τα έφαγαν, όπως ξέρεις, αν δεν ξέρεις ρώτα τον κο Βορίδη, τον δικηγόρο τους).

Τρεις φορές θα πληρώνουμε πλέον τα δημοτικά τέλη με αυτά και με αυτά, να μου το θυμηθείς.

Και ο Συμεών θα μαζεύει χρήμα για να αγοράσει και τον Άγιο Νικόλαο - βοήθειά μας - από τους Γερμανούς ως ...."μοναδικό κατάλληλο για να εκκλησιάζονται οι δημότες " ακίνητο με δημοπρασία στα κόκκινα.

ΟΥΠΣ! ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ ....


Αγορά ιδιωτικών ακινήτων

Οι διατάξεις του άρθρου 186 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων. Ειδικά στην περίπτωση αγοράς ακινήτου, όπου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του, μπορεί να κρίνει ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού και να αποφασίσει την απευθείας αγορά. Όπου, όμως, δεν προβλέπεται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου κατ' άρθρο 186 παρ. 6 του ΔΚΚ, τότε η κρίση περί του ότι το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο, καθώς και η απόφαση για την απευθείας αγορά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (άρθρο 191 παρ.1 Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 11 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08)

Με την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 122/2011 τμ. 7, έγιναν δεκτά τα εξής:
- για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων διενεργείται κατά κανόνα δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και εκείνες του π.δ/τος 270/1981, ώστε να καθίσταται δυνατή η διασφάλιση των συμφερόντων αυτών με την επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου από οικονομική άποψη ακινήτου.
- κατ' εξαίρεση είναι δυνατή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απευθείας (χωρίς διαγωνισμό) αγορά ακινήτου από Δήμο ή Κοινότητα, μετά από προηγούμενη έκδοση ειδικά αιτιολογημένης όμοιας απόφασης που προσδιορίζει τους λόγους, για τους οποίους το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται.
- η απόφαση αυτή, προκειμένου περί αγοράς ακινήτου, όπου ως προϋπόθεση για την κατάρτιση της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών σε κάθε άλλη περίπτωση.
- σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, είτε με δημοπρασία, είτε απευθείας, δεν αποκλείεται η προηγούμενη έρευνα της τοπικής αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κατάλληλων και πρόσφορων ακινήτων, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η τήρηση ορισμένης διαδικασίας, σε περίπτωση δε που κρίνονται κατάλληλα περισσότερα του ενός από αυτά, δεν αποκλείεται, περαιτέρω, κατά τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, η εκτίμηση της αξίας τους από τα εσωτερικά όργανα αυτού, η συγκριτική αξιολόγησή τους, τόσο από την άποψη της καταλληλότητας τους, όσο και από την άποψη της προκαλούμενης οικονομικής επιβάρυνσης του οικείου Ο.Τ.Α. σε περίπτωση αγορά τους.
- η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών απαιτείται σε κάθε περίπτωση αγοράς ιδιωτικού ακινήτου, η αγοραία αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 ευρώ (βλ. και Πράξεις VII Τμ. 17, 16/2010, 54/2009 και 247/2007)
- σε περίπτωση απευθείας αγοράς ακινήτου, το μεν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 270/1981 και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 3 και 4 του π.δ/τος 270/1981), η σύσταση εκτιμητικής επιτροπής και επιτροπής δημοπρασίας (άρθρο 7 του π.δ/τος 270/1981) και η τήρηση εν γένει της διαγραφόμενης από αυτές διαδικασίας, το δε δεν απαιτείται να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται για την καταβολή του τιμήματος, βεβαίωση του Δημοσίου Ταμείου (οικείας Δ.Ο.Υ.) ότι δεν έχει κοινοποιηθεί εκχώρηση ή επίσχεση του τιμήματος, καθόσον το δικαιολογητικό αυτό, σύμφωνα με την 81/1986 (αριθμ. πρωτ. 59774/1986) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η βεβαίωση αυτή απαιτείται σε περίπτωση αγοράς ακινήτου με δημοπρασία.

Η απόφαση του Δ.Σ. για την απευθείας αγορά ακινήτου θα πρέπει να διαλαμβάνει ειδική και πλήρη αιτιολογία, ως προς το ότι το εν λόγω ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. Απλώς και μόνο η γενική και αόριστη αναφορά στην πιο πάνω απόφαση ότι «είναι το μοναδικό διαθέσιμο προς αγορά κτίριο, που βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο και πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για τη στέγαση γραφείων του Δήμου» δεν αρκεί, αφού ο απαιτούμενος, από το νόμο, χαρακτηρισμός ως «μόνου κατάλληλου» δεν εξειδικεύεται και δεν προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες ιδιότητες, στις οποίες η εν λόγω κρίση του Δ.Σ. θα έπρεπε να τεκμηριώνεται. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 130/2015)

(από το dimosnet είναι, μη νομίζεται ότι παριστάνουμε και τον .... παρ Αρείω Πάγω)

ΡΕ ΝΟΝΑ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ - ΤΩΡΑ ΠΡΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ;;;Και όμως!

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!

Βεβαίωσαν στην εφορία  από την οικονομική υπηρεσία ως "ανείσπρακτα"",  δημοτικά τέλη από ρυθμισμένους λογαριασμούς ρεύματος, σε ποσά δηλαδή που είναι ήδη ρυθμισμένα και καταβάλλονται με δόσεις στην ΔΕΗ.

Ζητάνε από τον κόσμο να πληρώσει ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ τα δημοτικά τέλη. 

- "Η ΔΕΗ μας στέλνει κατάλογο ανείσπρακτων δημοτικών τελών, εμείς τι πρέπει να κάνουμε;" μου είπε η Δντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας κατόπιν πίεσης;
"Αν δεν τα βεβαιώσουμε έχουμε ποινική ευθύνη".

- ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΕΗ εμείς οι φουκαράδες που έχουμε κάνει ρύθμιση, δεν θα σας στέλνουν το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά τα δημοτικά τέλη;
Και μετά θα πρέπει να ξαναπληρώσουμε τα δημοτικά τέλη για να μην δεσμευτεί το ΑΦΜ μας ρε παλληκάρια;
Και άμα βάζετε τον κόσμο να διπλoπληρώνει τα δημοτικά τέλη ΠΑΛΙ ΕΧΕΤΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ!
Πλάκα κάνετε εκεί μέσα;;;

- ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ!!!
Τώρα προέκυψε το θέμα που βεβαιώσαμε και έρχονται οι πολίτες διαμαρτυρόμενοι!!!!

Η ΔΕΗ πάντως λέει ότι είναι ανείσπρακτα.

- ΔΗΛΑΔΗ το θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει εμάς κατά την γνώμη σας είναι το ποιος κλέβει τον πολίτη, ο δήμος ή η ΔΕΗ, αυτό μου λες.

Και ΚΑΛΑ, εμείς που είμαστε και ΠΡΩΤΗΦΟΡΑ ΚΑΡΓΑΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ, δεν έπρεπε πρώτα να διευκρινίσουμε και μετά να κάνουμε  βεβαιώσεις στην εφορία και δεσμεύσεις λογαριασμών επαγγελματιών Χριστουγεννιάτικα;

ΠΑΥΣΗ ....


ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΕΧΘΕΣ!


ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ!


ΕΧΘΕΣ!

Στείλτε ΤΩΡΑ διόρθωση στην ΔΟΥ να ανοίξετε τους λογαριασμούς των συνδημοτών μας!

Γαμώ το εισπρακτικό ΑΜΟΚ σας, ΓΑΜΩ ρε ΝΟΝΑ!

Που φέρατε και την υπάλληλο του Φούχτελ που "ξέρει" και είναι "η δεξιά αυθεντία που την εμπιστεύεται ο αριστερός δήμαρχος" 
(έτσι συστήνεται σας πληροφορώ αν δεν το ξέρετε)

ΣΚΕΤΟΙ ΤΕΛΩΝΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΓΙΝΕΙ!

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ!

ΑΣΧΕΤΟΙ!

Ε ΑΣΧΕΤΟΙ!

ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΑΣ ΜΩΡΕ. 
ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ;;;

ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ!

Αλλά πού να καταλάβετε!

ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ!

Λεφτά να έχει το ταμείο για τους εντός των τειχών και τους δικούς τους.


ΥΓ: Να δεις που θα κάνει κατασχέσεις και η ΕΡΤ σε λίγο!

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΒΙΑΣ

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

του Ν. ΚΟΜΠΟΤΗ

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ REAL ESTATE

“ ΣΥΜΕΩΝ Ο Α΄ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ”

Λαέ του Χαλανδρίου νίκησες, χωρίς να σηκωθείς από τον καναπέ σου, χωρίς να σπαταλήσεις τον χρόνο σου, χωρίς να λειώσεις τις σόλες των παπουτσιών σου, χωρίς να ταλαιπωρήσεις τις φωνητικές σου χορδές, χωρίς να ξοδευτείς αγοράζοντας μπαταρίες για τη ντουντούκα, χωρίς αγώνες και θυσίες,.
Έτσι ανέξοδα νίκησες χάρις σε εμένα τον ηγέτη σου που σε προσέχει και σε φροντίζει για να νικάς χωρίς κόπο.

Η 14η του Δεκέμβρη είναι μια μεγάλη μέρα για το Χαλάνδρι και για ολόκληρη την Ελλάδα, διότι εφαρμόστηκε στην πράξη , με μεγάλη επιτυχία το 3ο κεφάλαιο του επαναστατικού μου μανιφέστου που έχει τον τίτλο « Επιθετικός Ραγιαδισμός».

Οι βασικές αρχές αυτού του κεφαλαίου είναι:

1. Τα μνημόνια και οι νόμοι που τα υλοποιούν αποτελούν θέσφατα ιερά και απαραβίαστα. Είναι για μας η 11η εντολή του Μωσαϊκού νόμου και το 5ο ευαγγέλιο της Βίβλου.

2. Οι κατακτητές μας παίρνουν την γη μας ανέξοδα με νόμους τύπου ΤΑΙΠΕΔ και εμείς την επανακτούμε χωρίς αγώνες και θυσίες, Απλώς την αγοράζουμε με μερικά ψώρα ευρώ..

3. Ανεβάζουμε τεχνητά την αξία της γης μας που πρόκειται να αγοράσουμε από τους κατακτητές, για να τους εξευμενίσουμε και να μη μας την ξαναπάρουν και χρειαστεί να την ξανά αγοράσουμε.

Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις παραπάνω αρχές κατάφερα ΕΓΩ , ερήμην σου, να αγοράσω το οικόπεδο μας από τους Γερμανούς , που είναι εκτός σχεδίου και περνάει από κάτω του το μετρό, με το ευτελές ποσό των 640 χιλιάδων Ευρώ από τα δικά σας λεφτά ξεγελώντας τους κουτόφραγκους Γερμανούς κατακτητές.

Επίσης κατάφερα να ενοικιάσω το άλλο οικόπεδο μας, πάλι από τους Γερμανούς για 30 Χρόνια με το ασήμαντο ενοίκιο 2378Χ12Χ30=……. Ευρώ. (κάνετε την πράξη γιατί δεν έχω πρόχειρο κομπιουτεράκι). Το ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την αξία αγοράς του, αλλά είναι και αυτό μια μεγάλη νίκη μου. Εξάλλου το ενοίκιο εσείς θα το πλερώνετε.

Σημειώνω ότι οφείλετε ευγνωμοσύνη αποκλειστικά σε μένα, αφού οι συνεργάτες μου το μόνο που έκαναν ήταν να υπερψηφίσουν τις ενέργειές μου όπως όφειλαν ως ομόρρυθμοι.

Πέτυχα όμως και μια παράπλευρη νίκη: Απέδειξα πόσο μ@λ@κες ήταν ο Καραϊσκάκης και ο Βελουχιώτης. 

Αν ακολουθούσαν το δικό μου επαναστατικό μανιφέστο και μάζευαν λεφτά, ως γνήσιοι κατσαπλιάδες που ήταν, θα αγόραζαν την γη μας από τους Τούρκους και τους Γερμανούς καταχτητές αντίστοιχα . Δεν θα γινόταν επανάσταση ούτε αντίσταση. Δεν θα χυνόταν τόσο αίμα Ελληνικό. Δεν θα έχαναν την ζωή τους οι ίδιοι. Άστε που θα έπαιρναν και μπαξίσι ο πρώτος από τον Σουλτάνο και μίζα ο δεύτερος από τον Φύρερ, ως μεσίτες στην αγοροπωλησία.

Τελειώνοντας θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Κυκλοφορούν στην πόλη μας κάτι περίεργοι τύποι που αμφισβητούν το επαναστατικό μου μανιφέστο και τις Νίκες μου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι εμπαθείς, λασπολόγοι, Ψυχοπαθείς, μισαλλόδοξοι και ανόητοι. Οπισθοδρομικοί κολλημένοι στον προηγούμενο αιώνα

Το νου σας γομάρια Χαλανδραιοι. 

Απομονώστε τους, κόψτε τους την καλημέρα, μην καθίσετε ποτέ στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, γιατί θα έχετε να κάνετε μαζί μου και δεν αστειεύομαι. Εγώ από την μεριά μου, χρησιμοποιώντας τα χρήματα σας θα φροντίσω να τους φιμώσω με κάθε τρόπο.

ΔΟΞΑΣΤΕ ΜΕ


Για την αντιγραφή
ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

ΥΓ. Και μου το έλεγε ο μακαρίτης ο πατέρας μου: Νικολάκη να φυλάγεσαι από πρώην «αριστερό» και από παλιά πουτάνα.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ LAZY


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΕΥ 9 ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ


Ιδιοκτήτης μιας έκτασης 6.457 τμ (ΧΕΥ 9) που θα δώσει οριστική λύση στο θέμα της στέγασης των υπηρεσιών καθαριότητας έγινε ο Δήμος Χαλανδρίου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/12/2016.
Ο Δήμος απέκτησε το ακίνητο, που βρίσκεται στο Πάτημα Χαλανδρίου και συνορεύει με την Αττική Οδό, με τη διαδικασία της on-line δημοπρασίας από το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια της «ιστορικής συνεδρίασης», όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσσος, πλειοδοτώντας με 640.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από 100 ευρώ /τμ.
Οι χρήσεις γης του ακινήτου είχαν προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση από τον Σεπτέμβρη του 2015, χάρη στις ενέργειες του Δήμου, ως αμαξοστασίου, συνεργείου, τοπικού σταθμού μεταφόρτωσης και κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Εκείνη η υπουργική απόφαση τροποποίησης των χρήσεων ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα στην πορεία που ολοκληρώθηκε με τη χθεσινή συνεδρίαση.
Με την απόκτηση του ακινήτου το Χαλάνδρι θα αποκτήσει ύστερα από 50 χρόνια έναν νόμιμο, αδειοδοτημένο και περιβαλλοντικά φιλικό χώρο στέγασης των υπηρεσιών καθαριότητας που θα βελτιώσει δραστικά και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε αυτές. Παράλληλα, με την απομάκρυνση των υπηρεσιών καθαριότητας από το ΧΕΥ 8, όπου βρίσκονται σήμερα, ανοίγει ταυτόχρονα ο δρόμος για την αξιοποίησή του ως χώρου Αθλητισμού. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ο Δήμος μίσθωσε και το ΧΕΥ 8 για 30 χρόνια επίσης με πολύ μικρό τίμημα.
Το ΧΕΥ 9 αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ακίνητο που αποκτά η πόλη τον τελευταίο μήνα ύστερα και από την παραχώρηση σε αυτή των 30 στρεμμάτων του Νομισματοκοπείου.

Τη χθεσινή απόφαση υπερψήφισαν επίσης οι σύμβουλοι των παρατάξεων:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ( Γ. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Μ. Λοτσάρη)
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Ι. Λαδόπουλος, Μ.Ανδριανάκης) 

ενώ αποχώρησαν οι σύμβουλοι των παρατάξεων:

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ (Γ.Θωμάς).
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ (Α.Νταβίας) και ο ανεξάρτητος Π. Τζούρας.

Απουσίαζε η παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (K.Καρατζά, Π. Αναστασιάδης).


Θετικά ψήφισε και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος  Θ. Βαρδουλάκης ενώ λευκό ψήφισε ο Α. Ευσταθίου.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που «μπλοκάρει» τους συμβασιούχους


Την από 11.4.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ του Ι Τμήματος (ΠΡΑΞΗ 105/2016) του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δεν εγκρινόταν ένταλμα δήμου για την πληρωμή συμβασιούχων (τόσο δίμηνα όσα και οκτάμηνα) των οποίων οι συμβάσεις είχαν παραταθεί με βάση τη ρύθμιση του ν. 4325/2015 (Κατρούγκαλου), παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Πρόκειται για την απόφαση με βάση την οποία, όπως αποκάλυψε χθες η ιστοσελίδα, η ΚΕΔΕ αναμένεται να αποστείλει σήμερα επείγουσα επιστολή προς την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη και την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ανδρονίκη Θεοτοκάτου με την οποία θα ζητούνται διευκρινίσεις σε σχέση με την παράταση συμβάσεων θα στείλει η ΚΕΔΕ, την ώρα που ο δήμος Ανατολικής Μάνης προχώρησε χθες σε απολύσεις συμβασιουχων.

Η υπόθεση αφορά την έγκριση χρηματικών ενταλμάτων για 25 άτομα στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού και σύμφωνα με το σκεπτικό του Ανωτάτου Δικαστηρίου: «Με τη διάταξη αυτή (σ.σ. άρθρο 49 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις») παρασχέθηκε η δυνατότητα παράτασης, μέχρι τις 31.12.2015, μεταξύ άλλων, των συμβάσεων που είχαν συναφθεί για την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας καθαριότητας των Ο.Τ.Α. ή η επανασύναψη με την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνταν, μεταξύ άλλων, στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Με τον τρόπο αυτόν, συνεχίζει η απόφαση του Ι Τμήματος του Ε.Σ. -επιχειρήθηκε, προσωρινά, η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας των δημοσίων φορέων, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., μέχρις ότου επαναπροσδιοριστούν, εν όψει και των διαθεσίμων πόρων, οι σχετικές ανάγκες των εν λόγω φορέων, προκειμένου οι αντίστοιχες θέσεις να καλυφθούν σταδιακά από μόνιμο προσωπικό. Ωστόσο, λαμβανομένων, περαιτέρω, υπ’ όψιν α) των αυστηρών όρων του άρθρου 103 του Συντάγματος σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και β) του εξαιρετικού χαρακτήρα της ως άνω διάταξης που την καθιστά στενά ερμηνευτέα, συνάγεται ότι ειδικώς στις συμβάσεις που δύνανται να επανασυναφθούν, πέραν του ότι πρέπει να πρόκειται για ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου και όχι για συμβάσεις εργασίας κατ’ επίφαση χαρακτηριζόμενες ως «συμβάσεις μίσθωσης έργου», δεν εμπίπτουν οι συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ, καθόσον εκ της φύσεώς τους αυτές έχουν συναφθεί εξαιρετικώς και προς αντιμετώπιση «πρόσκαιρων», «εποχικών» ή «περιοδικών», η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει κάθε φορά να ελέγχεται. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, θα αναιρούσε το συνταγματικό έρεισμα του εξαιρετικού χαρακτήρα των συμβάσεων των ως άνω προσώπων, καθόσον θα υποδήλωνε ότι οι ανάγκες, για τις οποίες αυτά προσελήφθησαν αρχικά, δεν ήταν περιοδικές, εποχικές ή πρόσκαιρες, αλλά πάγιες και διαρκείς, θα καθιστούσε δε, περαιτέρω, τη ρύθμιση του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 μη σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, διότι θα οδηγούσε σε στελέχωση του οικείου φορέα για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του με προσωπικό που είχε προσληφθεί κατ’ επίκληση της εξαιρετικής αυτής διαδικασίας πρόσληψης (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 41 και 43/2016).

Και η απόφαση του ΕΣ καταλήγει:

«Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις II, III και IV, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατή η επαναπρόσληψη των αναφερομένων στην προηγούμενη σκέψη προσώπων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4325/2015, καθόσον οι συμβάσεις που συνήψαν με το Δήμο ΧΧΧ δεν είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, όπως απαιτείται από την εν λόγω διάταξη, αλλά αντιθέτως χαρακτηρίζονται ευθέως ως συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά την κάλυψη, δε, μέσω του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ περιοδικών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με ανώτατη επιτρεπόμενη διάρκεια τους οκτώ μήνες, καλύπτουν πλέον τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου ως προς την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ειδικότερα, το γεγονός ότι δεν πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου, πέραν του χαρακτηρισμού τους ως συμβάσεων εργασίας, καταδεικνύεται και από το ότι με αυτές τα συμβαλλόμενα μέρη δεν απέβλεψαν στην επίτευξη ορισμένου αποτελέσματος, αφού το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών προσδιορίστηκε, για μεν τους εργάτες απορριμματοφόρων στην αποκομιδή («συλλογή», κατά τον χρησιμοποιηθέντα όρο από τον Δήμο) απορριμμάτων, για δε τους οδηγούς απορριμματοφόρων στην οδήγηση των οικείων οχημάτων. Κατά συνέπεια, το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών ήταν ορισμένη εργασία, με πρόβλεψη όχι αμοιβής αλλά «δαπανών μισθοδοσίας» και μάλιστα «σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο του Ν. 4024/2011» (βλ. τη σχετική ορολογία στις οικείες συμβάσεις). Τούτο, άλλωστε, δεν αμφισβητείται ούτε από το Δήμο, στο 17824/19.10.2015 έγγραφο επανυποβολής του οποίου μάλιστα προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 υπάγονται και οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η παραδοχή, όμως, αυτού του ισχυρισμού, πέραν του ότι δεν προκύπτει από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης που κάνει λόγο για επανασύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου και όχι συμβάσεων εργασίας, θα καθιστούσε, περαιτέρω, τη διάταξη αυτή αντισυνταγματική, λόγω ευθείας αντίθεσής της με το άρθρο 103 του Συντάγματος. Και τούτο, διότι οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτονται εν προκειμένω από τα πρόσωπα αυτά, δύνανται υπό το καθεστώς του ανωτέρω άρθρου να καλύπτονται μόνο με την πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (βλ. σκέψεις II.Α. και III), για την οποία (πρόσληψη) θα έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες (βλ. σκέψη ΙΙ.B.), ώστε να διασφαλίζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στο πεδίο των προσλήψεων, μεταξύ άλλων, στους Ο.Τ.Α. (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 41 και 43/2016). Εξ άλλου, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη IV, δεν ήταν δυνατή ούτε η παράταση των οκτάμηνων συμβάσεων των προμνησθέντων προσώπων, αν ήθελε υποτεθεί ότι αυτές είχαν παραταθεί πριν τη λήξη τους στις 22.5.2015 (δεδομένης της δημοσίευσης του ν. 4325/2015 στις 11.5.2015), καθόσον οι συμβάσεις αυτές (οκτάμηνης κατ’ ανώτατο όριο διάρκειας) είναι εξαιρετικού χαρακτήρα και συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν στις προσλήψεις προσωπικού (πρβλ. Ε.Σ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 278/2015). Περαιτέρω, όμως, δεδομένης της έκδοσης των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 38/οικ.14652/14.5.2015 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/41/οικ/16433/27.5.2015), οι οποίες αποδεικνύεται ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά τη λήψη της αναφερόμενης στη σκέψη V 145/22.6.2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ και σύμφωνα με τις οποίες στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 υπάγονται και οι συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το Κλιμάκιο άγεται, περαιτέρω, στην κρίση ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων, αλλά με την πεποίθηση ότι μπορούσαν να προβούν στη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, η πλάνη τους δε αυτή είναι συγγνωστή.

VII. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνη είναι μη νόμιμη, πλην όμως αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 234 και 235, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 391,76 και 2.915,10 ευρώ, αντίστοιχα, δεν πρέπει να θεωρηθούν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Έκτακτη συνεδρίαση για συμβασιούχους, συλλογικές συμβάσεις

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ μετά το δημοσίευμα της aftodioikisi.gr για απόφαση του Ε.Σ. με την οποία «μπλοκάρεται» η πληρωμή συμβασιούχων αλλά και την ανακοίνωση του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ για απολύσεις συμβασιούχων στο δήμο Ανατολικής Μάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με στόχο «να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη πληρωμής των εργαζομένων με συμβάσεις που παρατάθηκαν μέχρι το τέλος του 2017 μετά από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και του συνεχιζόμενου εμπαιγμού των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σχετικά με την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αφού παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας καμιά ενέργεια δεν έχει γίνει για τον ορισμό των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών για την υπογραφή της. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν χορτάσει από υποσχέσεις… Απαιτούν άμεσα την υλοποίηση των υποσχεθέντων», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΣΑ -- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 8 ΤΟΥΡΚΩΝ
Δόθηκε  στις  13/12 στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας συνέντευξη τύπου με βάση το κείμενο υπογραφών : ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 8 ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. Στη συνέντευξη μίλησαν οι : Μανώλης Γλέζος, Δημήτρης Μπελαντής, Απόστολος Δοξιάδης και άλλοι/ες από το ακροατήριο. Την ευθύνη της διαδικασίας είχαν οι Ελένη Πορτάλιου και Σία Φωτιάδου. 

Επισυνάπτουμε σχετικό βίντεο :   https://www.youtube.com/watch?v=GVsIN8X3tVE
Επίσης το άρθρο του Δημήτρη Μπελαντή που τεκμηριώνει νομικά το θέμα της μη έκδοσης.   

Η υπογραφή του κειμένου συνεχίζεται στην πλατφόρμα Avaaz  ή με αποστολή ονοματοεπώνυμου, ιδιότητας, email και τηλεφώνου
στο email : portel@central.ntua.gr,  2107512560