Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον δήμο Χαλανδρίου με τις θεσμικές ακροβασίες της διοίκησης του δήμου δεν είναι ένα ασήμαντο θέμα.

Και η θεσμική κανονικότατα στα όργανα διοίκησης του δήμου δεν είναι ένα θέμα που ο Συμεών μπορεί να το κάνει κομπολόι για να εξασφαλίσει την ανοχή της Καρατζά και του Ανδρεόπουλου.

Μια τέτοια συμπεριφορά και πρακτική θέτει τον δήμο ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ αφού κάθε απόφαση ενός οργάνου που δεν λειτουργεί με τήρηση των κανόνων συγκρότησής του, μπορεί να προκαλέσει αξιώσεις από οποιονδήποτε διαφωνεί ή θίγεται.

Στην λειτουργία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλανδρίου δεν τηρείται ΚΑΘΑΡΑ και χωρίς νομικίστικες ακροβασίες Ο ΝΟΜΟΣ.

Κάναμε αυτό που έπρεπε, μπορούσαμε και οφείλαμε.
Κάναμε αναφορά στην αρμόδια υπηρεσία εποπτείας των ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και περιμένουμε την απάντηση.

Παράλληλα κάναμε έρευνα ρωτώντας έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη άλλων δήμων.

ΟΛΟΙ μας είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα.

Πρόβλημα που εκείνοι που λένε ότι ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ και τον προστατεύουν από τους "κακούς" θα έπρεπε ήδη αν είχαν λύσει με την αντικατάσταση του Πέτρου Αναστασιάδη,

Αλλά είπαμε: Οι νόμοι, η ευθιξία, η επίκληση της ηθικής και οι ευαισθησίες είναι μόνο για όσους δεν είναι YESMEN.

Είναι για το ΚΟΛΠΟ και τα ..... κόλπα του.Το κείμενο της αναφοράς:


Με την παρούσα αναφορά μου θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλανδρίου η αντιπολίτευση εκπροσωπείται από τρεις συναδέλφους που είχαν εκλεγεί με την προβλεπόμενη από τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) διαδικασία, ύστερα από διαπαραταξιακή συμφωνία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που πρότεινε και εξέλεξε τους συναδέλφους.
Ο ένας εκ των συναδέλφων και συγκεκριμένα ο κ. Πέτρος Αναστασιάδης εκλέχτηκε ύστερα από πρόταση της επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση κας Λούλας Καρατζά.
Από τον Ιούλιο του 2018 η κα Καρατζά ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι ο κος Πέτρος Αναστασιάδης δεν ανήκει πλέον στην παράταξή της (επισυνάπτω την επιστολή με αρ. πρωτ. 25392/11-7-2018, που κατατέθηκε στο ΔΣ).
Ο συνάδελφος εξακολουθεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι σήμερα με την ανοχή της πλειοψηφίας.
Θεωρώ λοιπόν εύλογο να εξεταστεί από τις υπηρεσίες σας, που έχουν την ευθύνη της εποπτείας των ΟΤΑ,  η νομιμότητας της παραμονής του συναδέλφου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου μας, ενώ θα έπρεπε να έχει κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασής του από το δημοτικό συμβούλιο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Η διοικούσα πλειοψηφία του δήμου δεν δείχνει πρόθυμη να το κάνει αφού ο συγκεκριμένος συνάδελφος ουσιαστικά έχει προσχωρήσει στην πλειοψηφία, υπερψηφίζει όλα τα θέματα που έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο,  ανατρέποντας την προβλεπόμενη από το νόμο – έτσι και αλλιώς ισχνή – εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης στο όργανο.
Επιπροσθέτως, με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς σας γνωστοποιώ ότι έκτοτε και συγκεκριμένα από την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 23ης Ιουλίου στην οποία παρών ήταν ο κος Πέτρος Αναστασιάδης και απόντες οι άλλοι δύο συνάδελφοι εκ της αντιπολιτεύσεως κ.κ. Αγγελής Κων/νος και Θωμάς Γεώργιος σε όλες τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (7η, 8η και 10η) η αντιπολίτευση δεν εκπροσωπείται από κανέναν συνάδελφο άρα εικάζω ότι θα έπρεπε και γι΄ αυτό το λόγο να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη του νόμου για αντικατάσταση μελών Οικονομικής Επιτροπής ή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που λείπουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις.
(Η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν αναφέρεται διότι αναβλήθηκε, μάλλον από έλλειψη απαρτίας).
Σας ζητώ λοιπόν να ελέγξετε την ακρίβεια των αναφερομένων στην παρούσα και να παρέμβετε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της θεσμικής κανονικότητας στην λειτουργία ενός τόσο σημαντικού οργάνου διοίκησης του δήμου όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επισημαίνοντας ότι ο ελεγκτικός ρόλος της αντιπολίτευσης είναι θεσμοθετημένος και απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Χαλανδρίου και έχει ουσιαστικά καταργηθεί θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και αυτή τη νομιμότητα όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται στο όργανο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημία στον δήμο μας ακόμα και από απαιτήσεις θιγομένων τρίτων.
Συνημμένα: Η επιστολή  διαγραφής του κου Π. Αναστασιάδη από την παράταξή ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ που εκπροσωπούσε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Με τιμή
Άγγελος Νταβίας του Δημητρίου
  
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 6955061812 – email: davias@hol.gr

Εκσυγχρονισμός χειρουργείων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Περιφέρεια Αττικής και Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης ενώνουν δυνάμεις για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον παιδικό πληθυσμό. Προχωρούν στην αναδιαμόρφωση- εκσυγχρονισμό χώρων των χειρουργείων του Νοσοκομείου στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης που ενέκρινε, στις 06/12/2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειας Αθήνας, Γιώργου Καραμέρου.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 329.658€, προβλέπει εργασίες που αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση του σηπτικού χειρουργείου και της αίθουσας ανάνηψης που σήμερα δεν υφίσταται, στη δημιουργία χώρου εισαγωγής των μικρών ασθενών καθώς και πλήρη ανακατασκευή λουτρών και αποδυτηρίων. Την υλοποίηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου αναλαμβάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, ενώ η χρηματοδότησή του, όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Ευάγγελος Τριγώνης, έχει διασφαλιστεί από πόρους του Γ. Ν Παίδων Πεντέλης σε συνδυασμό με δωρεά του ΟΠΑΠ στο νοσοκομείο.
Ο Γιώργος Καραμέρος στην εισήγησή του επεσήμανε την ουσιαστική συμβολή της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, υπενθυμίζοντας την προμήθεια, με ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων των νοσοκομείων της βόρειας Αθήνας, συνολικού ύψους 9.070.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 400.000€ αφορούν στο Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.

ΑΥΤΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ;;;;ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΝΤΙΝΤΕΡO, ΤΟΥ  ΒΟΛΤΑΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΗ

ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ!