Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΤΕ ΜΠΙΝΤΕ .... ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!!http://olympia.gr/2012/11/22/%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%B7%CE%B4%CE%B7%CE%BE%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7/

Στραγγαλίζουν την Αυτοδιοίκηση με οικονομική επιτροπεία


Γαλανοπούλου Μ. από την ΑΥΓΗ

"Ταφόπλακα" στην αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης μπαίνει με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυριακής, η οποία οδηγεί επιπλέον σε επιβάρυνση των δημοτών μέσω της αύξησης των τελών, σε περίπτωση απόκλισης των δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ...

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα "προσήκοντα μέτρα", με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Με άλλα λόγια, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε:Σκοπός του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που συστήνεται στο υπουργείο Εσωτερικών, ορίζεται η συνεχής παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το Παρατηρητήριο θα ελέγχει την "ορθή εκτέλεση" του προϋπολογισμού και τη γενική πορεία των οικονομικών των ΟΤΑ, θα αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι δήμοι και θα διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο θα ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. "Ο ΟΤΑ υποχρεούται άμεσα να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και όλα τα προσήκοντα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο", αναφέρεται.

"* Άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

* Αναστολή προσλήψεων.

* Υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού.

* Πρόσβαση στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Νόμου 3852/2010, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.

* Αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

* Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από τον δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

* Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες".

Για την εφαρμογή των μέτρων προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έχει προκαλέσει κλίμα αναβρασμού στην Αυτοδιοίκηση, με τους αιρετούς να δηλώνουν πως είναι αντίθετη με τις βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των ΟΤΑ, όπως αυτές τίθενται από το Σύνταγμα. Για το θέμα δίνει συνέντευξη Τύπου αύριο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ενώ έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Μέτωπο ανατροπής ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ
"Φτάνει πια. Οι καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές και οι εκφραστές τους πρέπει να ανατραπούν. Οι καιροί δεν δικαιολογούν αναστολές, αναβολές και ενδοιασμούς. Οφείλουμε όλοι, αυτοδιοικητικοί, εργαζόμενοι, τοπικές κοινωνίες, να οικοδομήσουμε ένα ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο ανατροπής και να το επιβάλουμε" τονίζει το Τμήμα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

"Έγκαιρα είχαμε επισημάνει ότι οι μνημονιακές πολιτικές οδηγούν την Αυτοδιοίκηση στην απαξίωση, την κοινωνία στην καταστροφή, τη δημοκρατία στο περιθώριο. Η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά θέλει να ολοκληρώσει το 'θεάρεστο έργο'" σημειώνει και προσθέτει: "Με τον προϋπολογισμό μειώνει δραματικά τους πόρους στην Αυτοδιοίκηση, ακυρώνοντας ακόμα και το απαράδεκτο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότησης των ΟΤΑ. Χωρίς καν συζήτηση, μέσα από την απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και με τη μορφή των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, θεσμοθετεί την αντισυνταγματική επιτροπεία στο Δημόσιο, καταλύοντας ακόμα και το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ, οδηγώντας παράλληλα σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων και επιβάλλοντας διαρκώς νέους φόρους και τέλη στους πολίτες".

"Κλιμάκωση ανυπακοής και δράσης" ζητεί και το ΚΚΕ.
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=729340

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. : Σε απόγνωση η κυβέρνηση...Ο εκβιασμός της δεν περνά...

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Στον πίνακα απεικονίζεται το Δημοσιονομικό Χρέος ανά χώρα της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ  το 2011.

H συμμετοχή της Τοπική Αυτοδιοίκησης σε αυτό εμφανίζεται με μωβ χρώμα.

Η συμμετοχή του υπόλοιπου δημόσιου τομέα  στο συνολικό χρέος εμφανίζεται με γαλάζιο χρώμα.

Η συμμετοχή των ομοσπονδιακών κρατιδίων στο συνολικό χρέος  - όπου υπάρχουν - εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ (μετά την Μάλτα).

Μήπως ο "εκσυγχρονισμός" και η αναδιάρθρωση του κράτους δεν βρίσκεται στην περαιτέρω γραφικοποίησή του όπως επιχειρούν αι εκσυγχρονιστικαί δυνάμεις του τόπου αλλά στο μοντέλο των ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ με περισσότερη αυτοδιοίκηση;;;
(Ναι ξέρω, είμαστε αντάρτες ...)


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ : Κλείσιμο των Υπηρεσιών του Δήμου την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12 ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κινητοποίηση κατά των μέτρων των Μνημονίων σε βάρος της ΤΑ – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας - Συμβολική κατάληψη του Υπουργείου Εσωτερικών την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.

Η πραγματικότητα στην οποία μας «προσγειώνει» η εφαρμογή του νέου Μνημονίου είναι οδυνηρή. Ο λαός μας οδηγείται καθημερινά στην εξαθλίωση και η τοπική αυτοδιοίκηση την οποία υπηρετούμε στην κατάρρευση.
Οι Δημοτικές Αρχές της Ανατολικής Αττικής δηλώνουν πως ενώνουν τη φωνή τους με την αγωνία των συμπολιτών μας και εκφράζουν με κάθε τρόπο και μέσο, την αλληλεγγύη και τη στήριξη στον αγώνα τους ενάντια σ΄ αυτήν την καταστροφή, τις νέες χωρίς αντίκρισμα θυσίες και την ακύρωση κάθε ελπίδας αξιοπρεπούς επιβίωσης της χώρας και των πολιτών της. 
Το νέο Μνημόνιο εισάγει απροκάλυπτα πλέον την κατάλυση κάθε ίχνους αυτοτέλειας του κοντινότερου θεσμού στον πολίτη, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δραματική και πλήρη απαξίωσή του.
Στις ήδη τεράστιες περικοπές των εσόδων (ξεπερνούν το 60% τα δύο προηγούμενα χρόνια), προστίθενται νέες, οδηγώντας έτσι τους Δήμους σε οικονομική κατάρρευση. Ζητάμε να αποδοθούν άμεσα στους δήμους οι πόροι που οφείλονται για το 2012.
Με πρόσχημα τον αυστηρό έλεγχο της τήρησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, η Κυβέρνηση, υπακούοντας στις εντολές της τρόικας, εγκαθιστά πλήρη και απόλυτη επιτροπεία τους, παραβιάζοντας κατάφωρα τόσο το Σύνταγμα όσο και τους νόμους που διέπουν το αυτοδιοίκητο του θεσμού και την οικονομική λειτουργία των δήμων. Ταυτόχρονα γίνεται σαφές ότι οι δήμοι εφεξής, στην καλύτερη περίπτωση, θα περιορίζονται στην πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού και στην αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους και τέλη. Επιχειρείται δηλαδή σαφέστατα καίριο πλήγμα στις κοινωνικές δομές των δήμων, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει μετατραπεί σε ανθρωπιστική.
Η εφαρμογή της οριζόντιας και χωρίς καμία αξιολόγηση ετήσιας διαθεσιμότητας, οδηγεί στην απόλυση χιλιάδες υπαλλήλους των Δήμων και του Δημοσίου. Με την απαγόρευση δε  μέχρι τέλος του 2016 των προσλήψεων μόνιμου και αορίστου χρόνου, ξεκαθαρίζει πλέον ο αρχικός στόχος όλων των Μνημονίων: Η εκχώρηση σε ιδιώτες μάχιμων υπηρεσιών των Δήμων, όπως η καθαριότητα. Την ίδια στιγμή που όλες οι μελέτες που έχουν γίνει καταλήγουν στην ανάγκη προώθησης της διαδημοτικής συνεργασίας και όχι στην ιδιωτικοποίησης, αφού ακόμα και στη Γερμανία οι ιδιωτικοποιημένες δημοτικές υπηρεσίες ξαναεπιστρέφουν στους δήμους. Ζητάμε να μην γίνει καμία απόλυση και καμία νέα μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων. Οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται προς τους δήμους να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό.
Οι δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής θεωρούμε ότι όλα τα μέτρα εκπληρώνουν τον αρχικό στόχο του πρώτου Μνημονίου: Τη μετατροπή δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Τοπική Διοίκηση, επιστρέφοντας πίσω δεκαετίες και σε άλλες γκρίζες εποχές.
Πιστεύουμε πως η ευθύνη  της  Κυβέρνησης είναι ιστορική. Όπως ιστορική και καθοριστική είναι η ευθύνη τόσο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, όσο των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Πιστεύουμε  ότι όλοι μαζί οφείλουμε να αγωνιστούμε ώστε να διαφυλάξουμε και να υπερασπιστούμε το αυτοδιοίκητο του θεσμού. Να συνεχίσουν οι δήμοι να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και να εξακολουθούν να αποτελούν την «ομπρέλα» κοινωνικής προστασίας των τοπικών μας κοινωνιών. Να παραμείνει ψηλά στη συνείδηση των πολιτών η Αυτοδιοίκηση.
Οφείλουμε και θα αγωνιστούμε να μην μπουν «λουκέτα» στις κοινωνικές μας δομές, να μην διαλυθούν οι ανάσες Αθλητισμού και Πολιτισμού στις πόλεις μας, να μην επιβληθούν υπέρογκα δημοτικά τέλη. Θα αγωνιστούμε ώστε να μη παραδώσουμε δήμους και υπηρεσίες σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Και η αντίδρασή μας πρέπει να είναι ενωτική, σθεναρή και με ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και τις παραιτήσεις μας.
Εμείς, οι δημοτικές αρχές, οι εργαζόμενοι των δήμων της Ανατολικής Αττικής, αλλά και πολίτες προχωράμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη του Υπουργείου Εσωτερικών την Παρασκευή                      23 Νοεμβρίου 2012 από τις 11 το πρωί σαν μια πρώτη πράξη αντίδρασης στη νέα επερχόμενη λαίλαπα και ενόψει της σύγκλησης του εκτάκτου συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Καλούμε δημοτικές αρχές, εργαζόμενους στους Δήμους και τους πολίτες να συμπαρασταθούν και να συμμετάσχουν στη συμβολική κατάληψη.


Οι Δήμαρχοι Ανατολικής Αττικής
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΪΖΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ισχυρή έκρηξη τάραξε το κέντρο της πόλης μας και τον Συνοικισμό, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.
Η έκρηξη προήλθε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην διόρωφη μονοκατοικία στην συμβολή των οδών Κουντουριώτη και Γρίβα, οικία της Εισαγγελέως κας Π. Καλαϊτζή, η οποία είχε εκδικάσει την υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Περ. Παναγόπουλου.

Από την έκρηξη δεν υπάρχει τραυατισμός αλλά προκλήθηκαν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές στην μονοκατοικία ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έσπασαν τζάμια σε γειτονικά σπίτια.

Αναλυτικό ρεπορτάζ http://www.zougla.gr/greece/article/isxiri-ekriksi-stin-perioxi-tou-xalandriou

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. : ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 4 ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα σε ευάλωτες ομάδες

  Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα σε ευάλωτες ομάδες   Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ με αφορμ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις