Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου. 

2. Σύσταση δεκατεσσάρων (14) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.

3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος «Δομή παροχής βασικών αγαθών» στο Δήμο Χαλανδρίου και ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων – ωφελουμένων του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Χαλανδρίου.

4. Συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Καθιέρωση ωραρίου υπαλλήλων του τμήματος τεχνικών συνεργείων και αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018.

6. Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής σε σχολεία του Δήμου.

7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στη 2η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας Περιβάλλοντος VERDE.TEC και διάθεση σχετικής πίστωσης.

8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των αντιδημάρχων κ. Ε. Κουράση και κ. Κ. Γερολυμάτου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή τους στο 15ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, με θέμα «Επανεξετάζοντας την Προσχολική Αγωγή & Εκπαίδευση στο Διεθνές Περιβάλλον».

9. Έγκριση πίστωσης ποσού 322,40 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.10.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας, έγκριση δαπάνης διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2018 και καθορισμός κριτηρίων οικονομικής συμμετοχής των μελών του Κ.Α.Π.Η. στις θερινές διακοπές για το Ο.Ε. 2018.

11. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τη μεταφορά προσώπων με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με οδηγό.

12. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση σεμιναρίων σύγχρονης κιθάρας, θεωρίας και αυτοσχεδιασμού με τον Δημήτρη Ζαφειρέλη.

13. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση σεμιναρίων σχετικά με την τεχνική παλαίωσης επίπλων.

14. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών σεμιναρίων για τη δημιουργία κατασκευών από χαρτοπολτό και ανακυκλωμένα υλικά.

15. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση παράστασης μετά μουσικής με τίτλο «Η Εφημερίς Των Κυριών».

16. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής δραστηριότητας με τίτλο «Τα δελφίνια του Κορινθιακού» στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου.

17. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού – ψυχαγωγικού προγράμματος με τίτλο «Διαβάζω, διασκεδάζω, μαθαίνω» στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου.

18. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εικαστικού εκπαιδευτικού προγράμματος, στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου.

19. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση δύο παραστάσεων κουκλοθέατρου στον 5ο και στον 6ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Χαλανδρίου.

20. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση του 2ου φεστιβάλ παραμυθιού σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου.

21. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου το 2018.

22. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου το 2018.

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (14ο Νηπιαγωγείο).

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (16ο Νηπιαγωγείο).

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (4ο Δημοτικό).

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (12ο Δημοτικό).

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (16ο Δημοτικό).

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (1ο Γυμνάσιο).

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (5ο Γυμνάσιο).

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων (5ο ΓΕΛ).

31. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

32. Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση αδείας.

33. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

34. Ορισμός υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

35. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών στο Ο.Ε. 2018.

36. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 6342/16-02-2018). 

37. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 6348/16-02-2018).

38. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

39. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

40. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθμ. 1237 έως 1262 χρηματικούς καταλόγους. 

41. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αριθμ. 1658 έως 1666 χρηματικούς καταλόγους.

42. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Α.Ο.Ν.Μ.).

43. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Α.Ο. Νηρέας Χαλανδρίου).

44. Παραχώρηση κολυμβητηρίου Αθλητικού Κέντρου «Νικ. Πέρκιζας».

45. Έγκριση περί καταστροφής παλαιών, μη ισχυουσών και ακατάλληλων προς χρήση σφραγίδων.

46. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

47. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια της σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) στο Δήμο Χαλανδρίου.

48. Λήψη απόφασης για τη λύση της υπ΄αριθμ. 48586/29-12-2018 σύμβασης για την «Εργασία Καθαρισμού και Αποκατάστασης Γεώτρησης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας» μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του κ. Γεράσιμου Γιόξα.

49. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας των εργασιών «Καθαρισμός και Αποκατάσταση γεώτρησης επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας».

50. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων».

51. Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη της οδού Περικλέους από την οδό Υπάτης έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 603 του Δήμου Χαλανδρίου.

52. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων (αρ. πρωτ. 5834/13-02-2018).

53. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων (αρ. πρωτ. 6180/15-02-2018).

54. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «Δ. ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

55. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «SWEET4 COFFEE ΙΚΕ».

Ανακοίνωση ΜΕΚΕΑ: Ο Αγώνας για Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία και η «Αριστερά» Εθνική και Οικονομική Κυριαρχία και η «Αριστερά»
Εφιστούμε την προσοχή του ελληνικού λαού για τις παρακάτω κρίσιμες εξελίξεις στη «γειτονιά» μας (Βαλκάνια, Ευρώπη και Μέση Ανατολή).

Τα γεγονότα που εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια με την ονομασία των «Σκοπίων» αλλά, ακόμη σημαντικότερα, και σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, φαίνεται να φτάνουν σε σημείο κρισιμότατο που πυροδοτεί η ευθεία και ωμή επίθεση της Υπερεθνικής Ελίτ (Υ/Ε) ενάντια σε χώρες και κινήματα που αντιστέκονται στην Νέα Διεθνή Τάξη (ΝΔΤ) και αγωνίζονται για το αναφαίρετο δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεσή τους. Δηλαδή ενάντια σε χώρες που είναι στο στόχαστρο της ΝΔΤ ακριβώς διότι αποτελούσαν κυρίαρχα κράτη μη υποτελή στην Υ/Ε, όπως το Ιράκ, η Λιβύη και σήμερα η Συρία. Ή αντίστοιχα ενάντια στα λαϊκά στρώματα στην Ευρώπη που αγωνίζονται για την εθνική, οικονομική και πολιτιστική τους κυριαρχία. Τα τελευταία γεγονότα κάνουν σαφές ότι η Υπερεθνική και Σιωνιστική Ελίτ είναι αποφασισμένη για ευθεία σύγκρουση με οποιοδήποτε κίνημα ή χώρα που εναντιώνεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης των λαών στην ΝΔΤ, ώστε να ολοκληρωθεί το παγκόσμιο καθεστώς απόλυτης κυριαρχίας οικονομικής/πολιτικής/πολιτιστικής που πρεσβεύει η οριστικοποίηση της ΝΔΤ της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης από τη Μέση Ανατολή έως τα Βαλκάνια και την Ευρώπη με οποιοδήποτε κόστος.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΣΥΡΙΑ, ΙΡΑΝ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ κλπ…

Οι τελευταίες σοβαρές εξελίξεις σηματοδοτούν την ολομέτωπη επίθεση απέναντι στα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα της περιοχής, το οποίο σημαίνει την ευθεία σύγκρουση μεταξύ του άξονα των χωρών και κινημάτων που αντιστέκονται στα σχέδια της Νέας Διεθνούς Τάξης και της Υπερεθνικής Ελίτ. Γεγονός που θα οδηγήσει είτε στην ουσιαστική παράδοση του άξονα αυτού με επικεφαλής τη Ρωσία απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση της Υ/Ε είτε σε άμεση απάντηση και ισχυροποίηση των δεσμών του άξονα αντίστασης...