Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΟΜΑ: ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΧΜΗNEWSS ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕ ΣΤΟ ΣτΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΑΙΩΝ κας ΑΙΚ. ΣΥΡΚΟΥ

Το γνωστό θέμα της μετεγκατάστασης των Ρομά Χαλανδρίου στο όρος Πατέρας ήρθε ξανά στο προσκήνιο, αφού στις 21 Απριλίου 2015, συζητήθηκε στο Σ.τ.Ε. η αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει για λογαριασμό του δήμου η νομική σύμβουλος Κατ. Σύρκου τον Δεκέμβριο του έτους 2013. Θυμίζουμε πως με την συγκεκριμένη αίτηση, η κα Σύρκου, είχε προσβάλλει την αρχική διοικητική πράξη για την μετεγκατάσταση.
Εκπρόσωπος του δήμου Μεγαρέων στο Σ.τ.Ε. ήταν η συμπολίτισσα μας δικηγόρος Κέλλυ Κρητικού η οποία είχε μελετήσει την υπόθεση σε συνεργασία με τον σημερινό νομικό σύμβουλο του δήμου.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης συνεκδικάστηκαν η αίτηση ακύρωσης του δήμου Μεγαρέων κατά της Φ 73521/29462/18-10-2013 πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αίτηση ακύρωσης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλείας, και η αίτηση ακύρωσης των Ρομά Χαλανδρίου (οι οποίοι έκαναν χρήση του ευεργετήματος της πενίας) για να παρασταθούν κατά της ίδιας πράξης που αφορά την μετεγκατάσταση των Ρομά Χαλανδρίου στο όρος Πατέρας.
Σε όλους τους διάδικους δόθηκε προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος μέχρι την Τρίτη 5 Μαΐου, με την Κέλλυ Κρητικού – ως εκπρόσωπο του δήμου Μεγάρων – αλλά και τον Παν. Θεοδωρακόπουλο – ως εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – να αναπτύσσουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπόθεση.
Από την πλευρά της, η εισηγήτρια Ευστ. Σκούρα – η οποία σημειωτέον έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση – στην εκφώνηση της εισήγησης κατά την ακροαματική διαδικασία έθεσε τα εξής νομικά ζητήματα:
Α) Αν η εφαρμογή της ΚΥΑ για τους πλανοδίους επάνω στην οποία βασίστηκε η έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης είναι νόμιμη δεδομένου ότι οι Ρομά είναι μακρόχρονα εγκατεστημένοι και άρα εμπίπτουν σε διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Β) Αν είχαν εξεταστεί όλες οι εναλλακτικές λύσεις από τον αρμόδιο Δήμο
Γ) Αν εξετάστηκε η καταλληλότητα του χώρου του όρους Πατέρας από την αρμόδια επιτροπή που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα για το Δήμο Μεγαρέων τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

Α) Το έννομο συμφέρον του δήμου Μεγαρέων δεδομένου ότι η απερχόμενη διοίκηση Μαρινάκη είχε δώσει τη συναίνεση του με έγγραφο προς το Υπουργείου Εσωτερικών.
Β) Η κατάργηση της δίκης διότι μετά την προσβαλλόμενη εκδόθηκε η νεότερη Φ. 73521/38470/13-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο «Επανέκδοση Απόφασης Προσωρινής Μετεγκατάστασης του καταυλισμού Ρομά της περιοχής Νομισματοκοπείου του δήμου Χαλανδρίου».
Αξίζει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο σημείο, τέθηκε το ζήτημα αν η πράξη αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλόμενη ή αν ενδεχομένως υπάρχει με αυτή αντικατάσταση της αρχικής πράξης και συνεπώς η δίκη αυτή που αφορούσε μόνο την πρώτη πρέπει να καταργηθεί.

Η νομική εκπρόσωπος του δήμου Μεγαρέων, ανέπτυξε τα παραπάνω θέματα ξεκινώντας από το έννομο συμφέρον του δήμου.
Συγκεκριμένα ανέφερε πως μόνο μία επιστολή του δημάρχου (ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι το αρμόδιο από το νόμο όργανο να συναινέσει), δεν μπορεί να δεσμεύει ολόκληρο το δήμο, δηλώνοντας πως παρανόμως δόθηκε συναίνεση από το δήμαρχο, αφού αρμόδιο να εκφράσει τις απόψεις του ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ως προς τη δεύτερη απόφαση, η Κέλλυ Κρητικού υποστήριξε πως αυτή θεωρείται συμπροσβαλλόμενη, καθόσον η δεύτερη απόφαση δεν καταργεί την πρώτη τουναντίον αναφέρεται ρητά στην πρώτη και συγκεκριμένα αφού λαμβάνει υπ' όψιν τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Μεγάρων και Μάνδρας αναφέρει ρητά ότι κατά τα λοιπά ισχύει η πρώτη απόφαση. Επιπλέον για τα γενικά ζητήματα τέθηκε ότι σαφώς οι Ρομά δεν θα έπρεπε να θεωρούνται πλανόδιοι και να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις αλλά οι διατάξεις των Δήμων και Κοινοτήτων.
Επίσης αναφέρθηκε ότι δεν εξετάστηκαν επαρκώς όλες οι εναλλακτικές λύσεις για κατάλληλο χώρο, ενώ γνωστοποιήθηκε πως ο δήμος Χαλανδρίου ήταν και είναι σε συζητήσεις τόσο με τον π. Γενικό Γραμματέα όσο και με την διευθύντρια που αναπληρώνει τη θέση Γενικού Γραμματέα μέχρι να οριστεί νέος, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ακαταλληλότητα του χώρου και στην έλλειψη ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωση στο όρος Πατέρας.
Η Κέλλυ Κρητικού τόνισε ότι η περιοχή απέχει από τον κοινωνικό ιστό της πόλης των Μεγάρων 22-25 χιλιόμετρα, αναφέροντας πως πρόκειται για έναν δύσβατο δρόμο, και επισημαίνοντας πως η περιοχή είναι βουνό με γκρεμούς και δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, ηλεκτρικό, αλλά και αποχετευτικό σύστημα.
Μάλιστα η δικηγόρος του δήμου, προσκόμισε και φωτογραφίες από το όρος Πατέρας, υπενθυμίζοντας ότι έχει γίνει προσφυγή στον Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος επιβάλει αυστηρές ποινές.
Σε ερώτηση της προέδρου πως αυτό επηρεάζει το δήμο η κα Κρητικού απάντησε ότι αυτό συνδέεται άμεσα. Ενημέρωσε μάλιστα πως ο δήμος Μεγαρέων είναι ένας δήμος που έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το ζήτημα των Ρομά, έχοντας ήδη καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να εντάξει στους κόλπους της τοπικής κοινωνίας τους Ρομά που είναι δημότες του, θέλοντας με την τοποθέτησή της να δείξει πως δεν μπορεί η διοίκηση του δήμου να αγνοήσει ότι κάποιοι άνθρωποι θα εγκατασταθούν στην κορυφή ενός βουνού, σε ένα χώρο μη κατοικήσιμο από ανθρώπινα όντα, σε έναν χώρο που ακόμα και οι ίδιοι οι δημότες μπορεί να μην τον έχουν επισκεφτεί ποτέ. Επίσης και όπως είπε η εκπρόσωπος του δήμου, θα ήταν καταστροφικό σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες ο δήμος Μεγάρων να επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε κονδύλι είτε για τη σίτιση είτε για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανθρώπων αυτών και εν γένει για την ένταξή τους.

Ιδιαίτερα σκληρή στάση από το νομικό σύμβουλο του κράτους

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των αρμόδιων υπουργείων, νομικός σύμβουλος του κράτους Παν. Θεοδωρακόπουλος επέδειξε απόλυτα αρνητική στάση.
Ο νομικός σύμβουλος του κράτους ισχυρίστηκε ότι ο χώρος είναι κατάλληλος, πως υπάρχει πλήρης υποδομή υπενθυμίζοντας ότι ο δήμος Μεγάρων είχε δώσει τη συναίνεσή του.
Μάλιστα είπε, πως ο ισχυρισμός του τότε δημάρχου ότι εκ παραδρομής θεωρούσε πως η συναίνεση αφορά μόνο τους Ρομά της περιοχής των Μεγάρων, «δεν αντέχει στη βάσανο της λογικής».
Επίσης ανέφερε ότι η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελήφθη σε βάσει όσων ορίζει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, τονίζοντας πως για τους Ρομά του Χαλανδρίου υπάρχει «εδραιωμένη έκνομη κατάσταση», όπως προκύπτει από δικαστικές αποφάσεις.
Στάση ιδιαίτερα σκληρή από την μεριά του νομικού συμβούλου του κράτους και αντίθετη εφόσον γνωρίζουμε με την φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης, με τον ίδιο όμως να παραδέχεται πως δεν είχε ζητήσει κατεύθυνση από την πολιτική ηγεσία.

Η άποψή μας

Όπως φαίνεται, η υπόθεση της μετεγκατάστασης των Ρομά θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμα, αφού πριν μια εβδομάδα περίπου ξεκίνησαν οι εκδικάσεις των αιτήσεων ακύρωσης της απόφασης στο Σ.τ.Ε., που είχε υποβάλει διαμέσου της νομικής συμβούλου του δήμου Κατ. Σύρκου η απερχόμενη διοίκηση.
Θεωρούμε πως πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την μετεγκατάσταση των Ρομά του δήμου Χαλανδρίου, ζήτημα το οποίο επιβάλλεται να απασχολήσει (και απασχολεί ήδη), τον οικείο δήμο.
Η αλήθεια είναι ότι οι Ρομά είναι εγκατεστημένοι 40 χρόνια μέσα στο δήμο Χαλανδρίου, με μεγάλο ποσοστό εξ αυτών να είναι γέροντες και παιδιά που πάνε σχολείο. Οπότε μόνο μία δικαστική απόφαση και μάλιστα ερήμην του δήμου Χαλανδρίου πιστεύουμε πως θίγει το ζήτημα, την στιγμή που όπως έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, με έσχατη αυτήν της μετεγκατάστασης στο όρος Πατέρας, σε μια περιοχή που δεν μπορεί να επιβιώσει αλλά και να ζήσει ούτε ένα διήμερο άνθρωπος.

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟΜε την μέθοδο της  απασχόλησης, 3 εύσωμα, μελαμψά άτομα, εξαπάτησαν πριν από λίγο, στην γωνία Ζαν Μωρεάς και Παπανικόλη, ηλικιωμένο συνταξιούχο, εμφανιζόμενοι δήθεν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, και του απέσπασαν 1800 ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες.

Το θύμα είναι συγγενή γνωστού Χαλανδραίου εφοριακού που υπηρετεί στη νησιωτική Ελλάδα

Οι δράστες διέφυγαν με ένα λευκό station A3  προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την διερεύνηση ανέλαβε το τμήμα ασφαλείας Χαλανδρίου

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ: Μην ανοίγεις  την πόρτα σε αγνώστους


ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΤΙΑ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟι απουσιολόγιοι, βαθμολογητές και αξιολογηές διαγωγής  της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ άραγε θα κάνουν ποτέ ατομική και παραταξιακή αυτοκριτική ή μόνο να υπογράφουν "απειλητικά" κείμενα εναντίον των άλλων και να πετούν λάσπη βολεύονται;

Εχθές - στις 9.30 το πρωί - ο δήμαρχος - πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του δήμου είχε συγκαλέσει σε συνεδρίαση το όργανο παρά το γεγονός ότι κατ΄επανάληψη έχει τεθεί το θέμα της διατήρησης σταθερής ώρας σύγκλισής του  και μάλιστα κατά προτίμηση εκτός ωραρίου εργασίας, από τον Άγγελο Νταβία και - υποτίθεται - ότι έχει συμφωνηθεί ότι το όργανο συνεδριάζει κάθε Παρασκευή πρωί (εντός όμως οκταώρου λειτουργίας του δήμου).

Αίτημα που κανονικά θα έπρεπε να ικανοποιείται χωρίς δεύτερη κουβέντα, αφού ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ άρα αφιερώνουν χρόνο που στερούν από την εργασία τους για τα κοινά και θα έπρεπε να ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ και όχι να δυσχεραίνεται η συμμετοχή τους.

Όμως - τελικά από ότι φαίνεται - με απροκάλυπτη και μικροπρεπή σκοπιμότητα-  η μέρα συνεδρίασης του οργάνου συνεχίζει να μετακινείται κατά πώς έρχεται στον δήμαρχο - πρόεδρο και μάλιστα ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η στόχευση είναι προφανής: ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗΣ, αφού στα μέλη της διοίκησης στο όργανο εμπεριέχονται ΟΙ ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ που - υποτίθεται - ότι είναι υπόχρεοι με πλήρη απασχόληση στο δημαρχείο (γι΄αυτό άλλωστε τους πληρώνουμε) και είναι (υποτίθεται) πάντα διαθέσιμοι.

Εχθές όμως η αντιπολίτευση ήταν εκεί!

Ο Ανδριαννάκης και ο Νταβίας πήγαν στην ώρα τους και περίμεναν να συνεδριάσει το όργανο, ενώ ο - τακτικός -  Γιώργος Κουράσης απουσίαζε εχθές.

Στον πέμπτο όροφο του δημαρχείου ήταν από την διοίκηση μόνο ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Σέργιος Γκάγκας.
ΣΥΝΟΛΟ 4 μέλη της Ο.Ε. από τα 9!

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΙΟΚ!

"Περιμέντε λίγο, θα έρθει η αντιδήμαρχος κα Χριστούλη για να κάνουμε απαρτία". μας είπε η γραμματέας του οργάνου.

Ούτε η αντιδήμαρχος, ούτε άλλο μέλος της Ο.Ε. από τα 4 της πλειοψηφίας εμφανίστηκε μέχρι τις 10.15 που πλέον αποχώρησε ο Νταβίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί απαρτία, ούτε και αν τελικά ερχόταν η κα Χριστούλη.

Άλλωστε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ να κάνει απαρτία, σε ένα όργανο μάλιστα που η πλειοψηφία κράτησε για την πάρτη της την ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - όπως έκανε σε όλα τα όργανα του δήμου, εξαντλώντας την δυνατότητα που της δίνει ο  νόμος για .... κατάληψη καρεκλών.

ΕΤΣΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΡΑΓΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ;

ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;

ΣΤΟΝ "ΕΛΕΓΧΟ" ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΒΑΖΟΥΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΟΣΜΙΑ.

ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΑ!!!!

ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΕΣ!

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΥΡΙΟ1η  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 13η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010:


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.        Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 του Δήμου.11η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 13η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Αδελφοποίηση του Δήμου Χαλανδρίου με τον Δήμο Ναμπλούς (Νablus) της Παλαιστίνης.

2.        Έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη».

3.        Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 (EURO-6-2015).

4.        Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

5.        Ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

6.        Λήψη απόφασης για τη λύση της με Α.Π. 1241/20-01-2015 σύμβασης για την «Προμήθεια επίπλων και σκευών».

7.        Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους & Πιλοτική προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές.

8.        Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Συστήματα Ασφαλείας» προϋπολογισμού 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

9.        Καθορισμός τιμής μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα στην περιοχή Πάτημα 1 του Δήμου Χαλανδρίου.
10.     Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» στα πλαίσια της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με MIS 376424.

11.     Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» στα πλαίσια της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» με MIS 215795.

12.     Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου στα πλαίσια συμμόρφωσης της διοίκησης κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία της κας Σμυρνιωτοπούλου Χαρίκλειας που βρίσκεται στο Ο.Τ. 420 (σημερινό Ο.Τ. 783) του Δήμου Χαλανδρίου.

13.     Έγκριση της απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείτου αρ. 19 (και Κλεισούρας) Ο.Τ. 1140, στο Δήμο Χαλανδρίου, για την είσοδο – έξοδο σε μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων.

14.     Παραλαβή της μελέτης «Αποτυπώσεις – Κτηματογραφήσεις για τη σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού».

15.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών ιστών», Α.Μ. 22/2010.

16.     Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου ‘Κατασκευή παιδικού σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111 Δήμου Χαλανδρίου’.

ΑΠΟΛΥΤΑ ....Η Ρενα Δουρου και η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ παραιτουνται απο τα ενδικα μεσα κατα συμβασιουχων         Η Ρένα Δούρου και η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ παραιτούνται από τα ένδικα μέσα κατά συμβασιούχων


Η Ρένα Δούρου και η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ παραιτούνται από τα ένδικα μέσα κατά συμβασιούχων Share twitter E-mail Με ομόφωνη απόφαση της η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα για τους εργαζόμενους με τα μπλοκάκια του ΕΔΣΝΑ Χρήστος Δεμέτης Μάϊος 10 2015 12:29

Η Ρένα Δούρου και η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ παραιτούνται από τις εφέσεις, που είχε κάνει ο Σγουρός και η Διοίκησή του στον ΕΔΣΝΑ, στις πρωτόδικες αποφάσεις των Δικαστηρίων, με τις οποίες οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια στον ΕΔΣΝΑ δικαιώθηκαν.

"Με αυτή την πράξη της Ρένας Δούρου ανοίγει ο δρόμος μονιμοποίησης των συναδέλφων μας.

Την ευχαριστούμε!", αναφέρει η "Παρέμβαση ΕΔΣΝΑ".

Διευκρινίζεται πως ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.


http://www.blog.gr/articles/728257/I-Rena-Dourou-kai-i-EE-tou-EDSNA-paraitountai-apo-ta-endika-mesa-kata-sumbasiouxon.html

Το ψήφισμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ – Τι λέει για Παρατηρητήριο, οικονομικά, αναθεώρηση Καλλικράτη και διαχείριση απορριμμάτων


Ενίσχυση με πόρους και αρμοδιότητες των Δήμων, ζητεί το ψήφισμα που ενέκρινε το Ετήσιο Συνέδριό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στη Χαλκιδική, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Το ψήφισμα – απόφαση του Συνεδρίου καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα «να αντιληφθούν επιτέλους ότι οι Δήμοι της χώρας αποτελούν το τελευταίο ανάχωμα του Κράτους απέναντι στην κοινωνική κρίση, την φτώχεια και την ανεργία».
Υπογραμμίζεται η μεγάλη συμβολή της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, στη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και στη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος, παρά την περικοπή κατά 65% της χρηματοδότησής της τα τελευταία χρόνια. Σε αντίθεση, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα, με το στενό δημόσιο τομέα που «εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα», η ΚΕΔΕ ζητεί :
– Θεσμική ανασυγκρότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. με ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας.
– Υιοθέτηση ενός νέου διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της χώρας, όπου το Κεντρικό Κράτος θα έχει επιτελικό ρόλο με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και Περιφερειών.
– Ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας των Δήμων με φορολογική αποκέντρωση, χωρίς νέους φόρους και νέα φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. Τερματισμός της πολιτικής συνεχών περικοπών στη χρηματοδότησή τους και σταδιακή επιστροφή των πλεονασμάτων που οι Δήμοι διαμόρφωσαν τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη ΣΑΤΑ και το ΠΔΕ.
– Ισότιμη συμμετοχή της Α΄ βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
– Οργάνωση και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Δήμων με δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
– Διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διευρύνεται ο ρόλος τους στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.
– Ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση ενός φιλικού στο περιβάλλον και οικονομικά συμφέροντος για τους πολίτες συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, με αποκλειστική ευθύνη των Δήμων.
-Ισότιμη συμμετοχή των Δήμων στην προώθηση και ολοκλήρωση του Χωροταξικού και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Ειδικότερα στα οικονομικά, εκφράζεται η ριζική αντίθεση της ΚΕΔΕ στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας» και ζητείται η σταδιακή προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή σε πρώτο στάδιο αύξηση του ποσοστού των εσόδων των Δήμων στο 8% του ΑΕΠ, με τελικό στόχο το 11,5%, που αποτελεί τον κοινοτικό μέσο όρο. Επίσης ζητείται δημοσιονομική αποκέντρωση με μεταφορά φορολογικών πόρων και ισχυρό αναδιανεμητικό μηχανισμό, χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.
Ακόμη η ΚΕΔΕ διεκδικεί την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με τη δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους Δήμους, με συνδυασμένη χρηματοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους και χρηματοπιστωτική ενίσχυση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ζητά τη μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα. Οσον αφορά στους υπερχρεωμένους Δήμους, η ΚΕΔΕ ζητά -αφού καταθέσουν Πρόγραμμα Εξυγίανσης που θα έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις- να μπορούν να δανειοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σ΄ότι αφορά την αναθεώρηση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η ΚΕΔΕ συνηγορεί, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της εφαρμογής του, στην βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου ενώ για το χωροταξικό των Δήμων, αναφέρει ότι πρέπει να αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις μεγάλων νησιωτικών Δήμων και μετά από διαβούλευση .
Στο πλαίσιο αυτό ζητείται αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της δημόσιας διοίκησης (Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρειες και Δήμοι) και αποκέντρωση νέων αρμοδιοτήτων με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με ταυτόχρονη μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και πόρων. Επίσης, ζητείται βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων με κατεύθυνση τη συγχώνευση και κατάργηση οργάνων, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, την κατάργηση των πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών και δημιουργία ενιαίου ελεγκτικού συστήματος κ.α
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, υπογραμμίζεται ότι αφορά αποκλειστικά τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και είναι σημαντικό να τεθούν σε ριζική αναθεώρηση, με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων για να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισής τους, συνολικά για την χώρα μας, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα το οποίο θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.
Ακόμη αιτείται τα πρόστιμα για τους ΧΑΔΑ να επιβαρύνουν το Κεντρικό Κράτος, το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά για την υφιστάμενη κατάσταση διατήρησης τους, όπως σημειώνεται.
Το Συνέδριο, στο ψήφισμα της απόφασής του, αναφέρεται και στο Μεταναστευτικό ζητώντας ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τους προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, χρηματοδότηση της λειτουργίας και διασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού. Επίσης, ζητείται χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και το Άσυλο και από το Ταμείο για την Ασφάλεια και την Αποδοτική Φρούρηση των Συνόρων, διάλογος πριν από κάθε απόφαση για το μεταναστευτικό ζήτημα και ιδιαίτερα για τη χωροθέτηση των προσωρινών χώρων φιλοξενίας κ.α .
Επίσης το Συνέδριο της ΚΕΔΕ επεξεργάστηκε και ενέκρινε θέσεις, για τους υδάτινους πόρους και τα υγρά απόβλητα , την ενέργεια, την Πολιτική Προστασία, την Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση, την Κοινωνική Συνοχή και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και τη συμμετοχή των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ, οι οποίες και εμπεριέχονται στο ψήφισμά του Συνεδρίου .

http://www.aftodioikisi.gr/