Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, στα πλαίσια άσκησης κριτικής σε δήμαρχο από μέλος δημοτικού συμβουλίου - Διάκριση μεταξύ δηλώσεων για πραγματικά γεγονότα και αξιολογικών κρίσεων


Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του για την ελευθερία της έκφρασης στο πλαίσιο πολιτικών συζητήσεων και τη διάκριση ανάμεσα σε δηλώσεις για γεγονότα και αξιολογικές κρίσεις, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η υπόθεση «Μακρής κατά Ελλάδος» αφορά στην ποινική καταδίκη του προσφεύγοντος, πρώην δημάρχου Σαλαμίνας και - κατά τον κρίσιμο χρόνο της υπόθεσης - αρχηγού της αντιπολιτευόμενης δημοτικής παράταξης, για συκοφαντική δυσφήμιση του απερχόμενου δημάρχου του νησιού.

Τον Ιανουάριο του 2007, ο κ. Μακρής διένειμε έγγραφο στους δημοτικούς συμβούλους, με το οποίο ασκούσε κριτική στον απερχόμενο δήμαρχο αναφορικά με το χειρισμό ενός διαγωνισμού ανάθεσης έργου, κριτική η οποία αργότερα δημοσιεύθηκε και στον Τύπο.

Τον Δεκέμβριο του 2008, ο κ. Μακρής κρίθηκε πρωτόδικα ένοχος για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς θεωρήθηκε ότι οι ισχυρισμοί του ήταν αναληθείς και έθιγαν την τιμή και την υπόληψη του απερχόμενου δημάρχου.

Η απόφαση επικυρώθηκε από το Εφετείο Πειραιά, το οποίο μείωσε την ποινή φυλάκισης από ένα έτος σε έξι μήνες (με αναστολή).

Βασιζόμενος στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο κ. Μακρής προσέφυγε στο ΕΔΔΑ, διαμαρτυρόμενος για την καταδίκη του από τα ελληνικά δικαστήρια.

Εξετάζοντας την προσφυγή του κ. Μακρή, το ΕΔΔΑ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ούτε το Πρωτοδικείο ούτε το Εφετείο, εξήγησαν στο σκεπτικό των αποφάσεών τους ποιοι ισχυρισμοί ήταν ψευδείς, ιδίως όσον αφορά στο κόστος των εργασιών και το χρονικό σημείο που επελέγη για την ανάθεση.

Όπως αναφέρει το ΕΔΔΑ, οι φράσεις που κρίθηκαν ως ψευδή γεγονότα συνιστούν ως επί το πλείστον κριτική αναφορικά με τις επιλογές του Δημάρχου και τις συνέπειές τους για τα οικονομικά του Δήμου, ενώ η βάση τεκμηρίωσης της καταγγελίας δεν ήταν ανύπαρκτη.

Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, η διάκριση μεταξύ δηλώσεων για πραγματικά γεγονότα και αξιολογικών κρίσεων είναι μικρής σημασίας σε περιπτώσεις, όπως η υπό κρίση, όπου οι επίμαχες δηλώσεις λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας πολιτικής συζήτησης σε τοπικό επίπεδο, όπου οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι πρέπει να απολαμβάνουν μεγάλης ελευθερίας κατά την άσκηση κριτικής στις ενέργειες των τοπικών αρχών.

Στα πλαίσια της υπό κρίση υποθέσεως, οι δηλώσεις του προσφεύγοντος, παρά την αρνητική χροιά, την εχθρική διάθεση και τη βαρύτητά τους, εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο ενός Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, στερούνταν μέτρου.

Εν όψει των ανωτέρω, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η καταδίκη του προσφέυγοντος αποτέλεσε δυσανάλογη προσβολή του δικαιώματός του στην ελευθερία της έκφρασης, επισημαίνοντας ότι η παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης μπορεί να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για την άσκηση της ελευθερίας αυτής.

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 3.500 ευρώ ως ηθική βλάβη στον προσφέυγοντα και 1.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στη γαλλική γλώσσα εδώ (link is external).

Το Ποτάμι καλεί δημοσίους υπαλλήλους να στελεχώσουν το Κέντρο Υποστήριξης της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.Το Ποτάμι με ανακοίνωσή του καλεί δημοσίους υπαλλήλους, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να στελεχώσουν το Κέντρο Υποστήριξης της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.

Το Ποτάμι εφαρμόζει στην πράξη όσα διακηρύττει από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής του, υποστηρίζοντας σταθερά τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, για αυτό και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Κέντρου Υποστήριξης της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας.

Πρόκειται για τη 2η ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται μετά την επιτυχή διενέργεια της 1ης στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας, που αποδεικνύει πώς μπορεί ένα κόμμα να ακολουθεί ανοικτές διαδικασίες για την αξιοκρατική επιλογή των συνεργατών του, χωρίς δεσμεύσεις, συναλλαγές και πελατειακές πρακτικές.

Υπάλληλοι του Δημοσίου τομέα (μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα κάθε μορφής, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου) που έχουν γνώση, όρεξη, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και θέλουν να προσφέρουν, η παρούσα προκήρυξη τους αφορά.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι τις 8 Μαΐου 2017 στο email: prokirixi@topotami.gr, σημειώνοντας για ποια από τις θέσεις και ποιο/α αντικείμενο/α τους ενδιαφέρει.

Το Ποτάμι θα χειριστεί κάθε βιογραφικό με απόλυτη εχεμύθεια. Εκείνες και εκείνοι, των οποίων τα βιογραφικά ανταποκρίνονται σε κάποια από τις προτεινόμενες θέσεις, θα κληθούν άμεσα σε συνέντευξη, ώστε να επιλεγούν αυτοί που μπορούν να εργαστούν στο πλαίσιο μιας ήδη δομημένης και καλά οργανωμένης ομάδας, η οποία έχει αποδείξει την ποιότητα και τη σοβαρότητα της δουλειάς της στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με όσα πρεσβεύουμε στην πράξη και όχι στα λόγια – και σε αντίθεση με άλλα κόμματα, δεν έχουμε την πρόθεση να αποσπάσουμε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και υγειονομικό προσωπικό όλων των δομών, σεβόμενοι τις ανάγκες που υπάρχουν στην «πρώτη γραμμή» για τις δύο αυτές κατηγορίες προσωπικού.

Τέλος, το Ποτάμι, όπως έχει ήδη δηλώσει, κάνει ήδη περιορισμένη χρήση του δικαιώματος που του παρέχει ο νόμος ως προς τη διάθεση δημοσίων υπαλλήλων και για αυτό οι θέσεις που περιγράφουμε παρακάτω (13 στο σύνολο) συν τις ήδη καλυφθείσες από την 1η προκήρυξη, υπολείπονται του μέγιστου αριθμού τις οποίες θα είχε δικαίωμα.

Περισσότερα για τις θέσεις και τη διαδικασία, στο συνημμένο έγγραφο.

Πυροβόλησαν απορριμματοφόρο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης!


Συγκλονισμένος είναι ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, καθώς κατά την διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων, δέχθηκε στο τζάμι, από την πλευρά του συνοδηγού, βολίδα, πιθανώς, από ισχυρό αεροβόλο όπλο!

To συμβάν "έλαβε χώρα", χθες, λίγο μετά τις 19:30, στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Επτανήσου στην Αργυρούπολη, με τον οδηγό του απορριμματοφόρου, ενώ το όχημα ήταν σταματημένο, ν' ακούει ένα δυνατό κρότο, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι, στο παράθυρο είχε δημιουργηθεί μία τρύπα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το κρύσταλλο θρυμματίστηκε.

Σε κατάσταση σοκ, ο οδηγός βγήκε από το απορριμματοφόρο, χωρίς να έχει τραυματιστεί από καθαρή τύχη και μόνο.

Έρευνα, για το απίστευτο αυτό περιστατικό, πραγματοποιεί η Αστυνομία.

https://www.epoli.gr

ΕΥΧΕΣ - και όχι μόνο - ΑΠΟ ΤΟΝ πρ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ

 

Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη!

Μαζί με τις καθιερωμένες πασχαλινές ευχές για προσωπική υγεία και οικογενειακή ευτυχία, θα 'θελα να σας ευχηθώ, επίσης, κουράγιο και δύναμη που χρειαζόμαστε όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες ώστε με ορθοφροσύνη, αλληλεγγύη και συνέργεια να βάλουμε τέλος στη βασανιστική για την πατρίδα και το λαό μας πορεία που συνεχίζεται εδώ και εννιά (9) χρόνια (2008-2017).

Η πορεία αυτή είναι όλο και πιο δύσκολη, υπό το καθεστώς μιας συνεχώς κλιμακούμενης οικονομικής, κοινωνικής κρίσης και ουσιαστικής χρεοκοπίας της χώρας, μετά τον αποκλεισμό των ελληνικών ομολόγων από τις διεθνείς αγορές δανεισμού. Έτσι η Ελλάδα αναγκάστηκε την άνοιξη του 2010 να προσφύγει στο δανεισμό της από τους ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ, υπό τον όρο της εφαρμογής όλο και πιο σκληρών μέτρων λιτότητας, για την εξάλειψη των μεγάλων ελλειμάτων του προϋπολογισμού και των εξαγωγών μας με τα περίφημα "μνημόνια".

Φίλες και φίλοι,

 Καθυστέρησα σκοπίμως εφέτος να σας στείλω τις πασχαλιάτικες ευχές μου, πιστεύοντας ότι θα άξιζε τον κόπο και το λίγο ακόμη χρόνο σας, ιδιαιτέρως όσων ανήκετε σε νεότερες από τη δική μου γενιέ , να τις διαβάσετε μαζί με κάποιες σκέψεις που συνειρμικά έκανα με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα πενήντα (50) ετών (μισού αιώνα) από την αποφράδα ημέρα του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. 

Tότε μια ομάδα επίορκων στρατιωτικών (Χούντα) γέννημα-θρέμμα του ακροδεξιού παρακράτους κατέπνιξαν με τα τάνκς τις ελευθερίες του ελληνικού λαού και κατάργησαν τη "λειψή", ακόμη τότε Δημοκρατία που μόλις πριν τρία χρόνια (1964) είχαμε υποδεχθεί με χαρές και πολλές ελπίδες.

 Ήταν η δημοκρατική και πολιτισμική άνοιξη που ξεκίνησε με τον Ανένδοτο Αγώνα του δημοκρατικού λαού μας και την ανάδειξη της προοδευτικής δημοκρατικής κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου, με Πρωθυπουργό τον "γέρο της Δημοκρατίας" Γεώργιο Παπανδρέου.

Η "άνοιξη" εκείνη κράτησε λίγο, γιατί με επικεφαλής το νεαρό βασιλιά και τους "Ηρακλείς" του, όλο το αντιδραστικό κατεστημένο της εποχής αντέδρασε εξωθώντας τον σε συνταγματικό πραξικόπημα. Κατάργησε τον νόμιμο πρωθυπουργό της χώρας Γεώργιο Παπανδρέου και την κυβέρνηση του. Αμέσως σχημάτισε ο ίδιος "βασιλικές κυβερνήσεις" με "δοτούς" Πρωθυπουργούς από αποστάτες βουλευτές της Ε.Κ., που πρόδωσαν τη λαϊκή εντολή και κυβέρνησαν με τις ψήφους της Δεξιάς στη Βουλή δυο σχεδόν χρόνια την Ελλάδα.

Έτσι άρχισε η "εβδομάδα των Παθών" της πατρίδας μας και του λαού. Οι συνωμότες της "Χούντας" στο μεσοδιάστημα αυτό των κυβερνήσεων των Αποστατών μετατέθηκαν σε στρατιωτικές μονάδες της Αττικής. Τα Πάθη του λαού μας κορυφώθηκαν με το πραξικόπημα της Παρασκευής 21 Απριλίου 1967 και την επιβολή δικτατορίας. Και όπως είπε σε ραδιοφωνικό μήνυμα του στους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου ο Γεώργιος Παπανδρέου, "Την ημέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός , σταυρώνεται και ο ελληνικός λαός!". Είχε ο ίδιος επίσης προειδοποιήσει, απευθυνόμενος στο Παλάτι που ετοίμαζε το δικό του στρατιωτικό "πραξικόπημα των στρατηγών"΄- το οποίο πρόλαβε με το δικό της η Χούντα των Συνταγματαρχών - ότι "Η Δικτατορία έχει είσοδο, αλλά η έξοδος της θα είναι εθνική καταστροφή".

Ο λαός μας δεν υποτάχθηκε στη Δικτατορία και χιλιάδες πολιτών με πρωτοπόρους τους νέους αντιστάθηκαν ενεργά με προσωπικές και οικογενειακές θυσίες ζωής, βασανιστηρίων, φυλακίσεων και εξοριών. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας επήλθε στις 24 Ιουλίου 1974, αλλά είχε κόστος - σαν "προαπαιτούμενο" - που πλήρωσε η Κύπρος με τη μεγαλύτερη για τον ελληνισμό μετά τη Μικρασιατική, καταστροφή.

Η μαρτυρική Κύπρος , βρίσκεται ακόμα υπό την Κατοχή του 40% της γης της, ενώ απειλείται ολόκληρο το νησί από τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής μετά την εισβολή του "Αττίλα Α" τον Ιούλιο και του "Αττίλα Β" τον Αύγουστο του 1974.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι μόνο με συναισθήματα χαρμολύπης μπορούμε να γιορτάζουμε την Ανάσταση της Δημοκρατίας μας. Ενώ οφείλουμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα του Κυπριακού λαού για την επανένωση του νησιού και την απαλλαγή του από τα στρατεύματα κατοχής.

Φίλες και φίλοι,

Η Δημοκρατία μας με το προοδευτικότερο σε όλη την Ευρώπη, Σύνταγμα του 1975/1986 αποτελεί Προεδρευόμενη (και όχι Προεδρική, όπως κάποιοι οραματίζονται με τις "μεταρρυθμίσεις" που εξαγγέλλουν) - Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και δεν έχει σχέση ως πολιτικό σύστημα, όπως αφελώς ή σκοπίμως συγχέουν πολλοί νοσταλγοί άλλων συστημάτων, με το απαράδεκτο και μοναδικό, δυστυχώς, σε όλη τη δυτική Ευρώπη, κομματικό σύστημα, των υπό την "ενός ανδρός αρχή" ελληνικών κομμάτων. 

Φίλες και Φίλοι, Αυτή η Δημοκρατία που ολοκληρώθηκε με την εμβάθυνση και διεύρυνση των μεγάλων δημοκρατικών και κοινωνικών αλλαγών της κακώς, και δολίως καταγγελόμενης μεταπολίτευσης και ιδιαιτέρως της σκοπίμως, επίσης, και αδίκως απαξιούμενης δεκαετίας 1980, δεν κινδυνεύει πια από τα τανκς. Δεν είναι όμως δεδομένη για πάντα, αν ως πολίτες δεν την υπερασπιζόμαστε . Γιατί κινδυνεύει πρώτα - πρώτα αν δεν επαγρυπνούμε απέναντι σε ψευδοπροφήτες που την υπονομεύουν και ισχυρά συμφέροντα που την χειραγωγούν με επίορκους και διεφθαρμένους λειτουργούς της, είτε στη κυβέρνηση και τα κόμματα είτε στη Δημόσια διοίκηση και τη Δικαιοσύνη.

Κινδυνεύει από τις λαθεμένες επιλογές σαν εκπροσώπων μας, στη Βουλή, στην τοπική Αυτοδιοίκηση, στα Συνδικάτα ανάξιων προς τούτο προσώπων. Κινδυνεύει δηλαδή όταν οι πολίτες αφήνονται στη χειραγώγηση των ΜΜΕ και στον εκμαυλισμό τους από εκείνους που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα και χρησιμοποιούνται από τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που τα ελέγχουν (και τους ελέγχουν!).

Σε τελική ανάλυση η Δημοκρατία απαιτεί πάνω από όλα την εγρήγορση του δημοκρατικού πολίτη, του συνειδητού δημοκρατικού πολίτη, που συμμετέχει ενεργά και χωρίς υστεροβουλία στα κοινά και κυρίως των νέων. Η νέα γενιά που συστηματικά την απομάκρυναν από τα κοινά, όσοι είχαν συμφέρον σε αυτό. Είναι καιρός πια και το οφείλουν οι νέοι στη γενιά τους, στο λαό μας και στην πατρίδα, να εγερθούν και με την ζωντάνια, την τόλμη της νεότητας αλλά και με την ορθοφροσύνη, την αλληλεγγύη και συνέργεια που ανέφερα στην αρχή της επιστολής μου αυτής, να συμπορευτούν με όσους άλλους πολίτες πιστεύουν πραγματικά στη Δημοκρατία και την υπερασπίζονται, επίσης.

Είναι οι δημοκρατικοί πολίτες που δεν αποδέχονται τη φασιστική αρχή της συλλογικής ευθύνης και τα ισοπεδωτικά "όλοι είναι ίδιοι", "έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες", "όλοι μαζί τα φάγαμε", κ.α.

 Φίλες και Φίλοι,

Η τραγική κατάσταση και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός μας επιβάλλει να ξεπεράσει ο καθένας μας και ιδιαιτέρως οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας ότι εμποδίζει την Εθνική συνεννόηση για την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και ενός άλλου μεγάλου κινδύνου που καραδοκεί. Πρόκειται για ένα νέο εθνικό διχασμό στο εσωτερικό μέτωπο της χώρας μας και στο εξωτερικό, για μια νέα εθνική περιπέτεια. Η πατρίδα, εδώ που φτάσαμε, έχει ανάγκη εφαρμογής της πρότασης που από τις πρώτες μέρες της έξαρσης της οικονομικής κρίσης επαναλαμβάνω όπως και πολλοί άλλοι σε "ώτα μην ακουόντων", ως τώρα, είτε εντός, είτε εκτός της Βουλής.

Επιβάλλεται, λοιπόν, η χωρίς καμία καθυστέρηση συγκρότηση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και Σωτηρίας που θα στηριχτεί από όλα , ει δυνατόν, τα κόμματα στη Βουλή και από το λαό. Έργο της θα είναι η ανάταξη της πραγματικής οικονομίας που αργοσβήνει, με την εφαρμογή, πραγματικών και όχι κατ' όνομα μεταρρυθμίσεων, και η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας "Οι καιροί ου μενετοί !"

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Απόστολος Χρ. Κακλαμάνης
πρ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τηλ. 2103733970 Fax. 2103733580 www.apkaklamanis.gr
e-mail: ak@apkaklamanis.gr

Β.Οικονόμου:Κάνω πάντα ό,τι κατεβάζει η κούτρα μου

(Συνέντευξη στο Παρασκήνιο 22-4-14)

Ο Βασίλης Οικονόμου αποτελεί μία δυναμική φυσιογνωμία του ελληνικού Κοινοβουλίου. Άνθρωπος ασυμβίβαστος, συνετός, υπερήφανος, γενναίος, με ανήσυχο πνεύμα, που δεν καθηλώνεται σε «καρέκλες» και μάχεται για τις αξίες του.

Ο βουλευτής που διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ το 2010, όταν με σθεναρή φωνή δεν ψήφισε το 1ο μνημόνιο, και εξελέγη στη συνέχεια με τη Δημοκρατική Αριστερά, από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε το 2014 γιατί έπαψε να τον αντιπροσωπεύει, τέθηκε με τόλμη επικεφαλής της πολιτικής κίνησης «Δημοκρατικός Σύνδεσμος» και από τον Ιανουάριο του 2015 συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ως βουλευτής Επικρατείας, είναι έτοιμος να κατέβει μάχιμος υποψήφιος του κόμματος στις επόμενες εκλογές, στοχεύοντας στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

Είχαμε τόσα πολλά να πούμε για τη ζωή του και τις επιλογές του, που δεν μας έφτανε ο χρόνος στο σύντομο διάλειμμα που έκανε από τις υποχρεώσεις του στη Βουλή, όταν τον συναντήσαμε στο εστιατόριο της «Αίγλης» Ζαππείου. «Κάνω πάντα αυτό που κατεβάζει η κούτρα μου, δεν βολεύομαι, δεν φοβάμαι να βγω μπροστά να παλέψω, ώστε να γίνει η χώρα μου ένα κράτος όπου θα μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς τα παιδιά μου», εξομολογείται στο «Π». Δραστήριος από μικρός, αφού από τα μαθητικά του χρόνια ήταν πολιτικοποιημένος με ενεργή δράση και έντονη πολιτική συνείδηση, αθλητής, πτυχιούχος των ΤΕΕΦΑ και της Νομικής, είναι βουλευτής από πολύ μικρή ηλικία, χωρίς να έχει οικογενειακή παράδοση, υπερασπίζεται την αποτελεσματικότητα της ομάδας και έχει βιώσει αγέρωχα τη μοναξιά της ανεξαρτητοποίησής του το 2010, όταν αυτή ήταν απαραίτητη «για την καθαρότητα της συνείδησής του» και δεν ήταν της μόδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τοποθέτησε τομεάρχη Υγείας του κόμματος. Ποιες είναι οι σχέσεις σας και πώς αισθάνεσαι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν κινηθεί με μεγάλη προσοχή και εθνική υπευθυνότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν τον πολίτη, μακριά από λαϊκισμούς και εύκολες υποσχέσεις. Είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως ότι η καθυστέρηση της αξιολόγησης και οι κυβερνητικοί χειρισμοί αυξάνουν τον λογαριασμό και οδηγούν τη χώρα σε τραγικά αδιέξοδα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε πολιτική αλλαγή, ανταποκρινόμενοι στο λαϊκό αίσθημα.

Σε κάθε περίπτωση, επόμενη κυβέρνηση θα είναι αυτή της ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πολύ απλά έχει σχέδιο για τη χώρα και λέει ξεκάθαρα την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη. Δεν υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Η τοποθέτησή μου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τομεάρχη Υγείας είναι για μένα μεγάλη ευθύνη και ένδειξη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό μου. Η Υγεία είναι ένας ευαίσθητος και απαιτητικός τομέας και η απόφασή μας είναι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολιτικού μας αγώνα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

2. Καθορισμός της εισφοράς για την παραχώρηση του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς Ο.Ε. 2017.

3. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την ενοικίαση φωτιστικών μηχανημάτων και την παροχή υπηρεσιών χειρισμού της φωτιστικής κάλυψης για τις εκδηλώσεις στο Θέατρο Ρεματιάς.

4. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τίτλο ‘‘Έρωτας – Θάνατος – Θρίαμβος’’.

5. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για δύο (2) καταχωρήσεις δραστηριοτήτων του Δήμου σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

6. Επιχορήγηση του συλλόγου Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικού Τμήματος Χαλανδρίου με ποσό 2.950,00 € για την πραγματοποίηση τριών εκδηλώσεων.

7. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την Δ΄ ανάρτηση του Β΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου.

9. Παράταση σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ΟΙΚ.ΑΝ.Ο..

10. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Χαλανδρίου.

11. Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Ηρακλείτου και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος».

12. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων, κηπευτικού χώματος, βελτιωτικών εδάφους, πασσάλων, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, και υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος για δύο έτη.