Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 31 Μαΐου 2015

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ14η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 4η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Έγκριση σκοπιμότητας των δαπανών για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2015 και διάθεση των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

2.        Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου» με το ποσό των 2.000,00 €.

3.        Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου» με το ποσό των 1.750,00 € για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Αιώνια Αρκαδία – Φωνές που σπάνε τα δεσμά».

4.        Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σύνδεσμος Μικρασιατών - Κων/πολιτών Χαλανδρίου, ‘Ρίζες’» με το ποσό των 2.980,00 € για την πραγματοποίηση της  πολιτιστικής εκδήλωσης «Μικρασιατικό Αντάμωμα 2015».

5.        Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ένωση Ηπειρωτών Χαλανδρίου» με το ποσό των 2.960,00 € για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Ήπειρος: Η Ελευθερία της ψυχής».

6.        Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ – Πρόσληψη μαθητευομένων.

7.        Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 (INNO-TRANS).

8.        Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 157/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
9.        Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 125/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση μίσθωσης πούλμαν για μεταφορά μελών των Κ.Α.Π.Η., καθώς και μεταφορά παιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2015 (έσοδα camp).

10.     Αίτημα απαλλαγής και διακανονισμού τροφείων για νήπια του ΣΤ΄ & Β΄ Παιδικού Σταθμού.

11.     Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 13719/21-05-2015).

12.     Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 13721/21-05-2015).

13.     Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 13732/21-05-2015).

14.     Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ΄ αριθ. 185/2015 χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 14987/28-05-2015).

15.     Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ΄ αριθ. 185/2015 χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 14992/28-05-2015).

16.     Διαγραφή και επανεβεβαίωση βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 185/2015 χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 14989/28-05-2015).

17.     Διαγραφή και επανεβεβαίωση βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 185/2015 χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 14990/28-05-2015).

18.     Διαγραφή και επανεβεβαίωση βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄ αριθ. 185/2015 χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 14991/28-05-2015).

19.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων», Α.Μ. 27/2010.

20.     Έγκριση 3ης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών», ΑΜ 7/14.

ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ ...