Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2019.

2. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων).

3. Παράταση του συμβατικού χρόνου της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων)».

4. Ορισμός υπεύθυνου στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ο.Ε. 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

6. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την αθλητική περίοδο από 01/09/2019 έως 31/08/2020.

7. Καθορισμός της εισφοράς για τη παραχώρηση του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς Ο.Ε. 2019.

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δημιουργία, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικού υλικού για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2019.

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση ενός βιωματικού εργαστηρίου αφήγησης διάρκειας 1 ½ ώρας με θέμα τη θάλασσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλανδρίου.

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την παραγωγή βιβλίων, της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ), που θα δοθούν ως αναμνηστικό δώρο στους συμμετέχοντες εκδηλώσεων και διαγωνισμών που θα οργανωθούν στο Δήμο, το προσεχές χρονικό διάστημα.

12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου – καταλόγου έκθεσης εικαστικών τεχνών.

13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση συναυλίας στο Θέατρο της Ρεματιάς, της Ένωσης Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας (ΕΛΠΕ).

14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση θεατρικής δράσης στη βιβλιοθήκη του Αετοπουλείου από την Ομάδα Νοητή Γραμμή.

15. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας – αφιέρωμα στον Βίκτωρ Χάρα με τραγούδια από τη Χιλή.

16. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Η Γινέκα της Ζάκυ(ν)θος» του Διονύσιου Σολωμού σε σκηνοθεσία Σπύρου Βραχωρίτη.

17. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια βιβλίων, ως αναμνηστικά δώρα στους συμμετέχοντες μαθητές της Α΄ δημοτικού, στον 14ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.

18. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια παγωτού, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες μαθητές του δημοτικού, στη γιορτή λήξης του 14ου Μαραθώνιου Ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.

19. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε Κ.Α. 00.6495.01 (φόρος δωρεάς).

20. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019.

22. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων «Capoeira».

23. Τροποποίηση των άρθρων 4, 11 και 12 του κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων.

24. Έγκριση για διενέργεια «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκποίηση μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων, παραγομένων από το συνεργείο του Δήμου».

25. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία.

26. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

27. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες».

28. Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας εκπόνησης μελέτης με ίδια μέσα και έγκριση για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων».

29. Λήψη απόφασης για αποδοχή όρων χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο.

30. Σύμφωνη γνώμη για τη χρήση του δημοτικού οδικού δικτύου πέριξ των οδών Παλαιολόγου – Παπανικολή από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την οδό Αγ. Παρασκευής και έγκριση προσωρινής αντιδρόμησης της οδού Ψαρών από την οδό Σοφ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Δαναΐδων για το έργο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 3/2016.31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου», Α.Μ. 1/2017.

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 4/17.

33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ», Α.Μ. 2/2018.

34. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 03/2016.

35. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

36. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Δυνατή παρουσία είχαν, για άλλη μία φορά, οι κάτοικοι του Πατήματος Χαλανδρίου, στις 12.04.2019, που ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, για την επίτευξη διαλόγου με τη Δημοτική Αρχή. Ο δήμαρχος με την πλειοψηφούσα παράταξη, ενώ είχε τη δυνατότητα να συζητήσει με τους τόσους κατοίκους, που είχαν συγκεντρωθεί, παρά τη βροχή, στο Παλαιό Δημαρχείο Χαλανδρίου, τάχθηκε, για μία ακόμα φορά, ΑΠΕΝΑΝΤΙ από τους κατοίκους, τα δικαιώματα των οποίων θα έπρεπε να σέβεται και να υπερασπίζεται. Αρνητική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ζητήθηκε από τη Δημοτική Αρχή η παρουσία της Αστυνομίας και της Ομάδας ΔΙΑΣ, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πολίτες.

Αίτηση της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Πατήματος Χαλανδρίου που κατατέθηκε, υπογράφηκε από τους δημοτικούς συμβούλους Χαλανδρίου, προκειμένου να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τις επόμενες ημέρες, για τη συζήτηση του ζητήματος του ΧΕΥ 9 και την ανάκληση της ανάθεσης των 13 μελετών, που θα επιβαρύνουν τον Δήμο Χαλανδρίου με καταβολή 650.000,00 ευρώ, για ένα έργο που είναι καταφανώς μη λειτουργικό και στηρίζεται σε παράβαση σωρείας νομοθετικών διατάξεων, για τις οποίες θα γίνει επίκληση στα αρμόδια Δικαστήριο, την κατάλληλη στιγμή.

Ο δήμαρχος και οι σύμβουλοι του, αρνήθηκαν τη συζήτηση για τον ΧΕΥ 9, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, και φωνάζοντας το σύνθημα «εμπρός λαέ μην σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη», με σκοπό να στρέψουν τον λαό του Χαλανδρίου εναντίον των κατοίκων Πατήματος Χαλανδρίου, επέλεξαν τελικά το δρόμο της φυγής, μην έχοντας απαρτία για τη συζήτηση των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αφού οι 19 δημοτικοί σύμβουλοι, εκπροσωπώντας το 83% της εκλογικής συναίνεσης, βρίσκονταν έξω από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, αναγνωρίζοντας ότι είναι ΑΣΥΜΒΑΤΗ η λειτουργία Χώρου Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ΚΔΑΥ και αμαξοστασίου, δίπλα στις προϋπάρχουσες κατοικίες, τα σχολεία, τα ιατρεία, τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, εύλογος, καθαρός, μακριά από κομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και θα συνεχισθεί μέχρι την απόλυτη δικαίωση μας.

Εκ της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Πατήματος Χαλανδρίου

Γ. ΘΩΜΑΣ: Ο Παρθενώνας συμπαραστέκεται στην Παναγία των ΠαρισίωνΗ Ελλάδα έχει υποχρέωση να είναι παρούσα στην προσπάθεια αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων. Η παρουσία της αυτή θα έχει ιδιαίτερα ισχυρό συμβολισμό.

Για τον σκοπό αυτό προτείνω συμβολικά, το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού , να ανακοινώσει την διάθεση , για την αποκατάσταση του Μνημείου, των εισπράξεων ενός μηνός του καλοκαιριού 2019, από τα εισιτήρια των επισκεπτών στην Ακρόπολη,
Για τον μήνα αυτό να εκδώσει ειδικά αναμνηστικά αριθμημένα εισιτήρια, με απεικόνιση την Παναγία των Παρισίων και τον Παρθενώνα και με το επίγραμμα «Ο Παρθενώνας συμπαραστέκεται στην Παναγία των Παρισίων».
Τα εισιτήρια αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν και από το διαδίκτυο, να έχουν απεριόριστη χρονική διάρκεια και έτσι θα μπορούν να αγοραστούν και από μελλοντικούς επισκέπτες ή από πολίτες από όλον τον πλανήτη, που θα θέλουν απλά να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του μνημείου, και για αυτή τους την συνεισφορά θα μπορούν να έχουν ένα μοναδικό αναμνηστικό, στο οποίο θα απεικονίζονται δυο Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΣΕΙΣΜΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΟΥ .... ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ


Η ανάρτηση των προεκλογικών μας θέσεων για τον ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ στην ομάδα των κατοίκων της πόλης προκάλεσε θύελλα.

Όπως έγινε και με το Πάτημα, έτσι και στον ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ τώρα, την προεκλογική περίοδο κατάλαβαν οι κάτοικοι τι τους ετοίμαζαν εκείνοι που τους αγαπάνε πολύ επειδή είναι Μικρασιάτες και πρόσφυγες.

Τόσο πολύ τους αγαπάνε που τους εξαφανίζουν από τον χάρτη και την τοπική ιστορία.

Γράφτηκαν πολλά στο φατσομπούκι, μπήκε στον διάλογο που είχα με τους κατοίκους ο δήμαρχος, με απείλησε (πάλι, βαρετό έγινε) με μήνυση γιατί - λέει - είναι συκοφαντία να επικοινωνείς τις απόψεις του συνδυασμού σου με τους εκλογείς, αν δεν αρέσουν αυτές στον δήμαρχο και άρχισε την κλάψα προς τους κατοίκους λέγοντας ότι αυτός - Αυτός μάλλον με Α μεγαλοπρέπειας - ποτέ, ουδεπόποτε θα έκανε το "έγκλημα" να σκεφτεί καν, την κατάργηση του ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ.

Και εκείνος που το λέει, η παράταξη που λέει ότι "εμείς θα εργαστούμε για να αναχαιτισθεί η πρόθεση κάποιων να καταργήσουν τον Συνοικισμό", αναφερόμενοι σε εκείνους που έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους τον ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής και στους οποίους η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ έπεσε στα ΤΕΣΣΕΡΑ είναι ψεύτες (κατά τον Συμέων) και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗ κατά την αχαρακτήριστη πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για την οποία ειλικρινά θα σκεφτώ να παραβιάσω τις πολιτικές μου αρχές και να καταθέσω μήνυση, που τόλμησε να πιάσει στο στόμα της ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΥ.

Στην θύελλα που ξεσηκώθηκε για ένα θέμα με τεράστιο βάθος για ουρές δεκαετιών ο δήμαρχος απάντησε με ένα έγγραφο. Την ΑΠΟΦΑΣΗ του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του ΓΠΣ που ΕΧΕΙ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ο δήμος προς το ΥΠΕΚΑ για να γίνει νόμος του κράτους.

Σε αυτή την απόφαση, μετά από ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της έχει προστεθεί μια πρόταση, η οποία κατά το αφήγημα του Συμεών προς τους κατοίκους, είναι αρκετή για να αλλάξει αυτά που σχεδιάζονται και έχουν υποστηριχτεί με μελέτες και τεκμηρίωση χρόνων από το βαθύ κράτος και τους υπηρέτες του, από τις διακομματικά αποφασισμένες επιλογές για την περιοχή που τις βλέπουμε να εξελίσσονται σταθερά, άσχετα με τις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις των δήμων. Μιλάμε γι΄αυτούς στους οποίους η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ έπεσε στα ΤΕΣΣΕΡΑ.

Η αλήθεια όμως δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από γηπεδικά συνθήματα και χουλιγκανέους, όσο θα είμαστε εδώ, όσο οι πολίτες θα ΘΕΛΟΥΝ να είμαστε εδώ.

ΣΕΙΣΜΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ, λοιπόν, ας δούμε την αλήθεια, μέσα από την ιστορία που έχει καταγραφεί στην ΠΛΑΤΕΙΑ με ημερομηνίες.

Τον Ιανουάριο του 2017 γινόταν η διαβούλευση για το ΓΠΣ.

Η πρόταση για το Β Στάδιο, έχει προετοιμαστεί από τη διοίκηση Ρούσσου και έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Το πρώτο στάδιο, το υπόβαθρο και τους ΣΤΟΧΟΥΣ της μελέτης η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ δεν το έχει ψηφίσει επί Κουράση, αλλά προχωράει στο δεύτερο στάδιο χωρίς να αναθεωρήσει το πρώτο, τους στόχους.

Την συζήτηση δημόσια - βεβαίως - ανοίγουμε εμείς από την ΠΛΑΤΕΙΑ.

Με πολλές αναρτήσεις για όλα τα θέματα, για τα οποία μας έλεγαν ότι γράφουμε ανοητολογίες (όπως, ας πούμε για τον ΧΕΥ 9, )αλλά ας μείνουμε στο θέμα του ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ για τώρα.

Στις 15 Ιανουαρίου του 2017 , έχουμε στα χέρια μας την εισήγηση για το δεύτερο στάδιο

ΓΠΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ: ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΦΤΑΣΕ .... ΣΤΗΝ ΗΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ! "

"Τώρα θα δούμε στο πιο ΥΠΟΥΛΟ χτύπημα που έχει ετοιμαστεί για το Χαλάνδρι σε στοές, πίσω από κλειστές πόρτες (που λέει και ο δικαιόρος) και που ΤΟ ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΟΛΟΙ είτε από γνώση και συνενοχή, είτα από άγνοια.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΟΛΟΙ - Κουράσης, Λαδόπουλος, Ανδρεόπουλος, Παττακός στο προηγούμενο ΔΣ - εκτός από Λαϊκή Συσπείρωση, Αντίσταση (τότε) και τον Βασίλη Σταύρου
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΤΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΩΡΑ, οπότε ....

Μιλάμε για την αλλαγή που προβλέπεται στην πολεοδομική οργάνωση, με τις αλλαγές των πολεοδομικών ενοτήτων
.......
Ενδιαφέρον - συμβολικό και ιστορικό - έχει ότι "καταργείται" ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ, ως τοπωνύμιο - ιστορική αναφορά.."


Στις 17 Ιανουαρίου 2017 γράφουμε:

ΓΠΣ - ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ! ΖΩΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

Στις 18 Ιανουαρίου λοιπόν γράφουμε:

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

.... ερχόμαστε εμείς - ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - το 2017 να ανοίξουμε τον δρόμο για καθορισμό νέων χώρων ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ την Δ, Πλακεντίας και την Αγ. Παρασκευής, ανοίγοντας - βεβαίως - τον δρόμο να γίνει περισσότερη διάχυση βαριών χρήσεων, στο Πεύκο Πολίτη και τα Πευκάκια Ρουπάκια, το Άνω Νέο, την Τούφα, την Μεταμόρφωση (χρησιμοποιώ τα ισχύοντα ονόματα των σημερινών Πολεοδομικών Ενοτήτων και όχι αυτά τα ΠΑΠΑΤΖΗΛΙΚΙΑ της νέας μελέτης - Σωρός, ΑΚΟΥ Σωρός! Και Νομισματοκοπείο).

Η μετονομάσία του ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ σε ΣΩΡΟΣ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ και του Πεύκο Πολίτη σε ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, είχε ήδη αναδειχθεί και στόχος ήταν ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΑΜΑΡΤΙΕΣ στα συμβόλαια (κανονικά και παρασκηνιακά).

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ - ΣΩΡΟΣ πάει ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ!

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ!

Κατά την διαβούλευση γίνονται ΑΛΛΑΓΕΣ στην ΠΡΟΤΑΣΗ της τεχνικής υπηρεσίας,.
ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ συμβατές με το υπόλοιπο πόνημα αλλαγές με υπογραφές υπηρεσιακών, με υπογραφές μηχανικών.
ΕΓΚΥΡΕΣ αλλαγές δηλαδή.
Οι αλλαγές γίνονται - βεβαίως - με πολιτική κατεύθυνση από την διοίκηση.
Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ - ούτε και τότε - να μελετήσουν οι μηχανικοί το θέμα των Πολεοδομικών Ενοτήτων και των ονομασιών τους, ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ.

Στις 18 Ιανουαρίου χωρίς να αλλάξει οτιδήποτε για τις νέες πολεοδομικές ενότητες και τις ονομασίες τους λοιπόν, η διοίκηση Ρούσσου καταθέτει νέα, "βελτιωμένη" πρόταση για την "επικαιροποίηση του β Σταδίου, μελέτης αναθεώρησης ΓΠΣ. 

Γράφουμε:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ!

Επιμένουμε να ασχολούμαστε με το θέμα του ΓΠΣ συνολικά, παρά του ότι μας βρίζουν.
Μάλιστα κάνουμε μια "περίεργη" ανάρτηση για τους ψαγμένους, στις 27 Ιανουαρίου 2017 που προτείνουμε να διαβάσετε ΣΗΜΕΡΑ προσεκτικά.
Ειδικά σήμερα που η αναφερόμενη μελετήτρια, πρώην υποψήφια βουλευτής της ΔΡΑΣΗΣ είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια (αυτό είναι που λέει νεοφιλελέ μετάλλαξη).

Είναι ΣΧΕΤΙΚΟ, πιστέψτε μας, ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ και σε αυτό αργά ή γρήγορα.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΠΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ


Θυμίζουμε ότι ο ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ!

(Για το ΠΑΤΗΜΑ δεν γράφουμε εδώ τίποτα, τα είπαμε και τα ξέρουν πλέον οι κάτοικοι).

Στον Συνοικισμό επιχειρείται μασάζ στους κατοίκους, τους έχουν από κοντά και τους χαϊδολογάνε για να μην ακούν τις "ανοησίες" μας.
Να ακούν μόνο τα γηπεδικά συνθήματα: ΣΕΙΣΜΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και μετονομασία της Καρελλά

ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ!
Εκδίδουμε ΕΠΙΣΗΜΗ ανακοίνωση στις 9 Φεβρουαρίου.

ΣΩΡΟΣ: ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΛΟΙΠΟΝ Η ΟΔΟΣ Ν. ΚΑΡΕΛΛΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 


Συνεχίζουν να μας αγνοούν και να μας βρίζουν. Όπως τώρα. Όπως πάντα. Όπως παντού. 


60 παραγονταρέοι συζήτησαν για λογαριασμό των χιλιάδων κατοίκων του Συνοικισμού. Το θέμα του ΓΠΣ δεν απασχολεί το ... ΣΥΣΤΗΜΑ στον Συνοικισμό. Συζητάνε για τις πλάκες πεζοδρομιών και την σειρά που θα τις φτιάξουν.

ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ, φτάνουμε στις 17 Φεβρουαρίου:

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 - Η πρόκληση και η εισήγηση της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ λοιπόν, που είχε εγκριθεί από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, όπως την δημοσιεύσαμε ΤΟΤΕ:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικαιροποίηση Β2 Σταδίου της «Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χαλανδρίου». Υποβολή προς έγκριση του τεύχους, των συνοδευτικών χαρτών και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ώστε να επανεπιβληθούν στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας Αττικής του ΥΠΕΝ.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ (......) "ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ"

ΓΠΣ ΟΡΘΗ by on Scribd


Αν λοιπόν βρείτε στην εισήγηση'έστω και ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ στην πρόταση μετονομασίας της ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Σωρός - Πολύδροσο εμείς όντος είμαστε άθλιοι και ψεύτες.

Αν όμως η πρόταση (ανούσια κατά την γνώμη μας) που περιλήφθηκε στην τελική απόφαση ύστερα ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΙΕΣΗ, και με την οποία μας "διαψεύδει" ο Συμέων αντί να ρίξει βέβαια την κύρια ευθύνη στον προστατευόμενό του Κουράση, τότε όχι μόνο δεν είμαστε εμείς εκείνοι που κοροϊδεύουμε τους κατοίκους, αλλά είμαστε εμείς εκείνοι που με την καθημερινή πίεση πετύχαμε έστω και αυτή την οριακή βελτίωση.

Για το θέμα χρειάζεται ΑΚΟΜΑ επαγρύπνηση.
Και εμείς θα επαγρυπνούμε, όσο και αν μας βρίζουν και μας απειλούν.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ! ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


ΗΜΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΛΗΨΗΣ