Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Βιώσιμη διαχείριση των ρεμάτων μακριά από τον τοπικισμό και τον κρατικισμό

Αλέξης Μαυραγάνης

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής εισήχθη ως βασική προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ η ριζική και ταυτόχρονα ολιστική αντιμετώπιση της διαχείρισης των ρεμάτων και γενικότερα των υδάτων στην περιοχή ευθύνης της. Η εμπειρία των πλημμυρών ήδη από τους πρώτες μήνες της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου, με ιδιαίτερη ένταση των καιρικών φαινομένων στη Δυτική Αττική, αφενός αποκάλυψε τις ελλιπέστατες υποδομές και αντοχές της πολυπληθέστερης περιφέρειας της χώρας και αφετέρου οδήγησε στην αξιολόγηση της ανάγκης για εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Από την πρώτη στιγμή έθεσα σε θεσμικό επίπεδο το ζήτημα της οριστικής αλλαγής σελίδας στην υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων. Με δύο επιστολές στους όμορους ΟΤΑ του Δήμου Βριλησσίων, στην Περιφέρεια Αττικής και την κεντρική διοίκηση (υπό τον τίτλο “Διαβαθμιδική-Διαδημοτική συνεργασία για τη διαχείριση των ρεμάτων Βριλησσού & Πεντέλης Χαλανδρίου” και “Ανάγκη συνεργασίας κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των ρεμάτων και των εν γένει υδάτινων πόρων”, με Αρ. Πρωτ. 17560/31.10.2014 & 15629/23.11.2015, αντίστοιχα) σημείωνα την ανάγκη τα νέα απαραίτητα έργα να ακολουθήσουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης υδάτων και αντιμετώπισης/περιορισμού πλημμυρικών κινδύνων (Ο∆ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ & ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας).
Παράλληλα, μετά τις απαραίτητες ευρύτερες δικές της επεξεργασίες για το θέμα, η Περιφέρεια Αττικής έθεσε το νέο πλαίσιο μελετών και υλοποίησης για αντιπλημμυρικά έργα ολιστικής προσέγγισης, αλλά και για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων συνολικά. Ένα νέο πλαίσιο το οποίο σαφώς περιγράφηκε και στο σχετικό δελτίο τύπου της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου (19/01/2015) για την κάλυψη από το ΕΣΠΑ, αρχικά με 80 εκ. ευρώ, έργων αντιπλημμυρικών και διαχείρισης υδάτων που “συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία της ζωής των πολιτών και των περιουσιών τους, αντιμετωπίζοντας χρονίζουσες ελλείψεις υποδομών με τη σοβαρότητα και το σύστημα που απαιτούνται” και σε ό,τι αφορά στον Βόρειο Τομέα μέσα από ανάλογου περιεχομένου συγκεκριμένα διοικητικά έγγραφα από τον αρμόδιο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραμέρο.         
Πρόσφατα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πεντέλης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του με Δημάρχους-εκπροσώπους δημοτικών αρχών  και υπηρεσιακά στελέχη των όμορων Δήμων Πεντέλης, Βριλησσίων, Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, κατά την οποία τέθηκε η προτεραιότητα διαμόρφωσης διαδημοτικής πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για τη διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση της Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου (καταλήγει στον Ποδονίφτη). Εξέλιξη που μοιάζει μεν ένα θετικό βήμα σε σχέση με το παρελθόν της απόλυτα τοπικής/τοπικιστικής αντίληψης αντιμετώπισης των εν γένει περιβαλλοντικών ζητημάτων, για τα οποία δε οι λύσεις είναι πιο σύνθετες και πολυπαραγοντικές.
Με δεδομένο ότι ως τοπικές κοινωνίες και Πολιτεία έχουμε αργήσει πολύ, δεν υπάρχει πλέον χρόνος για σταδιακή προσέγγιση των σύγχρονων ρεαλιστικών λύσεων και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η διαδημοτική διαβούλευση και συνεργασία είναι θεμιτή, αλλά όχι αρκετή, καθώς για την καλή διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων και εν προκειμένου για τη διαχείριση ενός σημαντικού ρέματος απαιτείται διαβαθμιδική συνεργασία, σύμφωνα τόσο με τον Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όσο και με τις αναφερθείσες σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη συναφή νομοθεσία ενσωμάτωσης τους στο εσωτερικό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση υδάτων, ρεμάτων και αντιπλημμυρικών έργων.
Την προτεραιότητα και πρωτοβουλία οφείλουν και πρέπει να την έχουν οι Περιφέρειες, οι οποίες έχουν την υποχρέωση για τη συνολική διαχείριση των υδάτων απέναντι στη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κατά τόπους Δήμοι μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν από την πλευρά τους υποστηρικτικά στο σημαντικό αυτό έργο, μακριά από άσκοπους ανταγωνισμούς. Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για ρέματα που αποτελούν και όρια Δήμων και σε κάθε περίπτωση ξεπερνούν τα όρια ενός Δήμου και διασχίζουν μεγάλο μέρος περιφερειών, όπως το ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου (Ποδονίφτης).
Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά στη σχέση κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, κάτι που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αποδεκτό και από το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΟΜΕΔΙ), στου οποίου τα υπηρεσιακά συρτάρια μένουν αραχνιασμένα από το παρελθόν πλήθος δημόσιων πληροφοριών και στοιχείων για ρέματα της Αττικής και της επικράτειας στο σύνολό της. Στοιχεία που έπρεπε να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα, καταρχάς σε όλους τους πολίτες και επιστήμονες της χώρας (Οδηγία 2007/2/ΕΚ “INSPIRE” - Ν. 3882/2010 για τη σύσταση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και τα ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα), κι οπωσδήποτε  στους Δήμους και ιδίως στις Περιφέρειες, καθώς στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο,  περιλαμβάνονται  «ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων», «ο καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα» (Ν. 3852/2010, αρ. 186, παρ.3), ενώ από την ίδια νομική πραγματικότητα προκύπτει ότι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του, «εμπλέκεται στην κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου».
Η διαχείριση ζητημάτων υδάτων συνθλιβόμενη ανάμεσα στις «παραδοσιακές» κρατικιστικές και τοπικιστικές  αντιλήψεις και πρακτικές αφήνει σε έναν ακόμα τομέα υποβαθμισμένη τη χώρα και αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα ανάσχεσης της επιθυμητής οικονομικής ανάπτυξης που ταυτόχρονα σέβεται και επιτυγχάνει την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης, είναι απαραίτητο να διεκδικήσει αλλά και να της δοθεί το πεδίο σε γραφειοκρατικό και οικονομικό επίπεδο να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες, αποφάσεις, μελέτες και συγκεκριμένα τεχνικά έργα σύγχρονης διαχείρισης θεμάτων πλημμυρών και υδάτων.
Στη σύγχρονη πραγματικότητα, για την βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων απαιτείται να ξεφύγουμε οριστικά από τον τοπικισμό και κρατικισμό και να περάσουμε στην ολιστική προσέγγιση διαχείρισής τους. Με την αποκλειστική πρωτοβουλία των Περιφερειών και τη συνεργασία και υποστήριξη των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στη βάση των ευρύτερων περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης υδάτων, πλημμυρικών φαινομένων και των εν γένει περιβαλλοντικών  ζητημάτων, όπως αυτά καταρτίζονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σχεδιασμού και ενσωματώνονται στην εθνική κεντρική διοίκηση.

*Ο Αλέξης Μαυραγάνης είναι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Βριλησσίων - Πολιτικός Επιστήμονας/Msc Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το άρθρο του αντιδημάρχου Βριλησσίων Αλέξη Μαυραγάνη πρωτοδημοσιεύτηκε στο TVXS

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟ Δήμος Χαλανδρίου σας προσκαλεί να ανταμώσουμε και να γιορτάσουμε τις απόκριες.

Το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 στην κεντρική πλατεία στις 8 μ.μ. «Οι κορδελάτοι» της Νάξου (ΧΟΦ Νάξου) θα διασχίσουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης μαζί με τους συλλόγους Ηπειρωτών, Κρητών, Μικρασιατών και Ποντίων του Χαλανδρίου, το Λύκειο των Ελληνίδων και το Ίδρυμα Ι.Π.Ζήση.

Στην κεντρική πλατεία θα γίνει παραδοσιακό γλέντι που θα πλαισιώσουν οι μουσικοί: Γ. Παυλόπουλος, βιολί – Θ. Τασούλας, Κλαρίνο – Κ. Παπαπροκοπίου, λαούτο – Γ. Γευγελής, κρουστά.

Τα παιδιά του Δημοτικού θα γιορτάσουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Ντυμένοι μασκαράδες θα ανταμώσουν την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016, στο 1ο Δημοτικό σχολείο Χαλανδρίου (Αριστοφάνους 42) και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο (Φιλ. Λίτσα & Καλλισπέρη) στις 11.30 π.μ.

Η Φιλαρμονική του Δήμου σε ρυθμούς καρναβαλιού μαζί με τους μικρούς μαθητές θα παρελάσουν μέσα από την καρδιά του Χαλανδρίου για να καταλήξουν στην κεντρική πλατεία για ένα ξέφρενο χορευτικό πάρτι στις 12 το μεσημέρι

Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής για το προσφυγικό
Έκτακτη σύσκεψη των επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αττικής, με αντικείμενο τις ραγδαίες εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα, συγκαλεί αύριο Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υπεύθυνης παρέμβασης του Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπορεί κι οφείλει να έχει στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος. Θυμίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής ήταν η πρώτη Περιφέρεια της χώρας, η οποία, ενεργώντας με μια τραγική διορατικότητα, διοργάνωσε δημόσια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού καθώς και δημάρχων, για το φλέγον ζήτημα των προσφυγικών ροών.

Κατά τη συνάντηση θα εξεταστεί και το σχετικό αίτημα της περιφερειακής συμβούλου, Φωτεινής Βρύνα, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτό το κρίσιμης εθνικής σημασίας ζήτημα.

Η «ΑΡΓΩ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΕΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ

 

Λίγο πολύ όλοι έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να κάνουμε ένα ταξίδι αλλιώτικο από τα συνηθισμένα. Η Καθαρή Δευτέρα με τα Κούλουμα τηρουμένων των παραδόσεων προσφέρονται για ένα τέτοιο ταξίδι και μάλιστα σε τόπο «υπερτοπικό», ψηλά στον ουρανό. Για τέτοιο ταξίδι απαραίτητο είναι να γίνουμε όλοι παιδιά γυρνώντας τη μνήμη σε παλαιότερες εποχές όπου η παράδοση ήταν ψυχαγωγικό παιχνίδι. Να μπορούμε αμολώντας καλούμπα ανεβασμένοι πάνω στα φτερά του χαρταετού να ανεβούμε και εμείς βλέποντας από ψηλά τη γειτονιά μας με μια άλλη φανταστική και αισιόδοξη οπτική.

Με το σύλλογό μας την «ΑΡΓΩ» από τις θάλασσες συνεχίζουμε το ταξίδι μας στους αιθέρες.
Ψηλά λοιπόν, πολύ ψηλά στον ουρανό με τα φτερά των ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ που η τεχνική και εικαστική ομάδα μας σχεδίασε και κατασκεύασε τηρώντας όλες τις παραδοσιακές οδηγίες.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ

O Σύλλογος οργανώνει επίδειξη κατασκευής χαρταετού για παιδιά και γονείς με τον Γιάννη Τσίχλα, το Σάββατο 5 και την Κυριακή και 6 Μαρτίου στις 11 το πρωί, στα γραφεία του Συλλόγου μας (Σοφοκλή Βενιζέλου 20 και Καραολή-Δημητρίου, στο Χαλάνδρι)
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο e-mail: argohalandriou@yahoo.com

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου κατοίκων Πολυδρόσου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
Για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό
Φραγκοκκλησιάς 57,  15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
email : polydrososyllogos@gmail.com

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2016 με μεγάλη προσέλευση ενδιαφερομένων, μέσα σε πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας, σε πρωτόγνωρα πολιτισμένο κλίμα, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου κατοίκων Πολυδρόσου, η οποία περατώθηκε με επιτυχή αποτελέσματα στην ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η προσφυγή του Συλλόγου και κατοίκων, στο ΣτΕ για ακύρωση της αδειοδότησης της ΕΕΤΤ εγκατάστασης συγκροτήματος κεραιών σε κτίριο στην οδό Φραγκοκλησιάς 70 και παράλληλα κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων αναστολής της λειτουργίας της.  
Ενημερώθηκαν για όλα τα θέματα που είναι ανοικτά όπως το έργο της βιοκλιματικής – ποδηλατοδρόμου,  κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων και έργων κατασκευής αποχετευτικού δικτύου όμβριων.
Αποφασίστηκε ότι στις 20 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί εκλογική ΓΣ,  για ανάδειξη νέου ΔΣ,  με πέρας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων στις 09 Μαρτίου 2016 προς τον πρόεδρο του ΔΣ κ. Βασίλη Καπρινιώτη.
Στη ΓΣ παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου κ. Νώντας Γαρδέλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μαίρη Διακολιού, κ. Πέτρος Κουκούζας, κ. Σπύρος Βλάχος, κ. Γιάννης Κορομπίλης, ο εκπρόσωπος της Δημοτική Κίνηση ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ κ. Δημήτρης Πολυχρονιάδης και οι πρόεδροι των συλλόγων Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντελης-Χαλανδριου κ. Κελλυ Δάνου και  Επιμορφωτικού-Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδείσου Αμαρουσίου κ. Γωγώ Μπίσκου Βαρδουλάκη.

Για το σύλλογο

Ο πρόεδρος ΔΣ
Καπρινιώτης Βασίλης

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ....

 Και μια και εχθές το ρίξαμε στα περί τύπου και ελευθερίας του και τα περί εκβιασμών .....Χωρατατζής συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος, από την δεξιά πτέρυγα του συμβουλίου, με πλησίασε που λες αναγνώστη μου και μου είπε εμπιστευτικά, περιπαιχτικά και σαρδόνια, παρουσία του αδελφού Θανάση του Κατωχαλανδραίου:

- Αυτός ο Κλουζώ της διοίκησης σε ψάχνει. (Με την έννοια ότι ψάχνει να βρει κάτι σκανδαλώδες που έχω κάνει στον δήμο για να μου επιτεθούν).

- Έχουν ενοχληθεί πολύ με την κριτική σου από την ΠΛΑΤΕΙΑ. (συνέχισε)

- Ποιος είναι ο Κλουζώ του δήμου; (έκανα τον μαλάκα για να τον κουρδίσω να πει καμιά παπάρα να γελάσουμε)

- Αυτός ο διορισμένος.

- Ποιος διορισμένος (ξαναέκανα τον μαλάκα).

- Ψάχνει στην ΦΛΥΑ, επέμεινε, να σε βρει ανοικτό.

- Πες του να ψάξει καλά μόνο γιατί περιμένω να τελειώσει το ψάξιμο για να τον .... θωπεύσω.

Και πες του ότι αν δεν με  βρει .....

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ!

ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ: ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ!

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ (τα Σύμβολα και το Νέο Αγροδομικό Σχέδιο)

του Γ. Κλαδούχου

 1. Η ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ
 
Είναι ο μήνας της αγροτικής εξόδου, κίνησης των τρακτέρ. Η σημερινή είναι η συσσωρευμένη αγανάκτηση ετών. Είναι ένας νέος «κοινωνικός ριζοσπαστισμός» ή μήπως υποκίνηση και υπονόμευση από την παλαιοκομματική φαυλοκρατία; Η αντιπολίτευση κρατά αποστάσεις ευμενούς ουδετερότητας, ενώ πρώτη φορά κατανόηση εκδηλώνει το μιντιακό κατεστημένο. Ένα όμως είναι σίγουρο: η αυθόρμητη κινησιουργία φθείρει την κυβέρνηση, την απονομιμοποιεί, ταυτόχρονα ευνοεί άλλες δυνάμεις εντός του υπαρκτού πολιτικού συστήματος.
Όταν νομοθετούν οι βάρβαροι ή νομοθετούν βάρβαρα μέτρα, στην δίκαιη λαϊκή απάντηση συντονίζεται η ανεύθυνη αντιπολιτευτική δημαγωγία ή η παθητική συγκαταβατικότητα. Στο αυθόρμητο δικαιοπρακτικό ένστικτο ανατίθεται το έργο του φθοροποιητικού μηχανισμού προς όφελος αυτών που λυμαίνονταν τον πολιτειακό πλούτο, δηλαδή τον κόπο των αγροτών και όλων των Ελλήνων. Σε τέτοιες στιγμές εσωτερικού ανορθολογισμού επαναπροβάλλεται το πολιτικό σύστημα ως ικανό να δράσει με όρους βιωσιμότητας της κοινωνίας. Να θυμηθούμε μόνο τα λόγια του Παναγιώτη Κονδύλη: όσα ωφελούν τους ιδιοτελείς προπαγανδίζουν οι αφελείς.
Τα κινήματα διεκδίκησης πρέπει να προφυλάσσονται από οποιαδήποτε πλάνη που αφορούν τις δυνατότητές τους. Χωρίς στρατηγική εκφυλίζονται σε ένα αποστεωμένο οικονομισμό. Αυτός όμως, ο μονομερής διεκδικητικός λόγος και πράξη είναι άρνηση της πολιτικής ως προγραμματικό σχέδιο, ως πρόταση ενός νέου συλλογικού μέλλοντος. Μία τέτοια πολιτική οριζόντων είναι ταυτόχρονα αξίωση ηθικοποίησης της πολιτικής και τιμωρίας των ενόχων που μας έφεραν ως εδώ, απαίτηση δημοκρατίας και προβολή μίας στρατηγικής αναπτυξιακής πρότασης.

2. ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα τρακτέρ ως σύμβολα ανάγουν σε μία μηχανική γεωργία που καμία σχέση δεν έχει με την Ελληνική πραγματικότητα. Τα πολλά τρακτέρ είναι και ένα μέρος της παθολογίας. Εάν σήμερα είναι το πρώτο εργαλείο επικοινωνιακής αναφοράς είναι γιατί αναδεικνύει δύναμη. Οι αγρότες όμως, στοιχείο επικοινωνιακής ταυτότητας έπρεπε να έχουν τα προϊόντα τους.
Στις εκπομπές μαγειρικής προβάλλονται τα καταστήματα προμήθειας των υλικών. Οι αγρότες θα νικήσουν αν αναφερθούν στον αγρότη, τον αρχικό δημιουργό της πρώτης μαγειρικής ύλης. Αυτά που θα κάνουν περήφανο τον παραγωγό.
Κλείνουν δρόμους, εθνικούς τους ονομάζουν, αλλά εθνικοί δεν είναι. Αφού συνδέουν πόλεις σε ένα κρατικό στρεβλό και αντεθνικό δίκτυο, που συνδέει πόλεις που περιφρόνησαν την ύπαιθρο, πόλεις του τσιμέντου. Ενώ ζωτικός χώρος αυτών των πόλεων, που αποκλείονται, είναι ο αγροτικός περίγυρός τους. Το πεδίο διεκδίκησης δεν πρέπει να είναι στενά το ασφαλιστικό, αλλά η προβολή της βιωσιμότητας της χώρας μέσα από τον επαναπροσδιορισμό της Ελληνικής υπαίθρου στην αξιακή μας ιεραρχία. Μία πρόταση, διεκδίκηση άλλων κατανομών και επενδύσεων, ενός άλλου στυλ ζωής, συνέργειας πολλών οριζόντιων τοπικών συστημάτων. Η συνδικαλιστική ή διεκδικητική συνείδηση του αγρότη, δεν αρκεί. Πρέπει να δώσει την θέση της στην συλλογική, τοπική, περιφερειακή. Η ενίσχυση του αισθήματος κοινής ζωής είναι προϋπόθεση κοινωνικής βιωσιμότητας. Βιωσιμότητα του αγροτικού χώρου σημαίνει επιστροφή του ανθρώπινου παράγοντα και της επιχειρηματικότητας που προκύπτει από τη συμβολή της γνώσης και των τεχνικών εξελίξεων.

3. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Όταν ο Βορειοευρωπαϊκός οικονομικός εθνικισμός ευτελίζει το πρόσωπο της χώρας, συκοφαντεί τους Έλληνες, εμείς απαντάμε ως άνθρωποι της δημιουργίας, του πολιτισμού. Και η Κορινθία είναι συναίρεση υλικών και συμβολικών παραγόντων. Υπήρξε διαμορφωμένο και διαμορφωτικό περιβάλλον πολιτισμού.
Ένα από αυτά που διέκριναν τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η ικανότητά του να επικοινωνεί με σύμβολα. Αυτές τις ημέρες των κινητοποιήσεων στα διόδια, σε όσους έρχονταν από το Αθηναϊκό τέρας η υποδοχή έπρεπε να έκανε προφανή την διαπίστωση ότι μπαίνουν σε χώρο πολιτισμού, της σταφίδας, της ελιάς, μία περιοχή με κεντρικότητα στον γαστρονομικό πολιτισμό. Σε κάθε ταμείο των διοδίων έπρεπε να έβλεπαν μια ελιά που θα εισήγαγε στον πολιτισμό που παραλάβαμε, που θέλουμε να αναπτύξουμε, ότι αυτός είναι ο τόπος της ζωής και εργασίας μας.
Στην Κορινθία δυστυχώς, οι τοπικές και περιφερειακές αντιπροσωπεύσεις μικρές και ανεπαρκείς δεν μπορούν να κάνουν ενεργό παραλαβή και επόμενα μία ανορθωτική παρέμβαση. Κανένα συνεκτικό σχέδιο. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το ιστορικό αγροφυσικό σύμπλεγμα Νεμέας-Στυμφαλίας-Φενεού, την άρση της δυαδικής οικονομίας παραλίας και ενδοχώρας. Στο Ξυλόκαστρο θέλουν να διοικήσουν και δεν γνωρίζουν τι έχουν να διοικήσουν. Το δημοτικό συμβούλιο υπογράφει ψήφισμα λέγοντας ότι ο δήμος είναι τουριστικός, ενώ το 65% ασχολείται με την γεωργία. Δεν ετέθη μία φορά το γενικό θέμα τι κάνουμε για τον αγροτικό χώρο, αν και έχουμε την πολυτέλεια ο δήμαρχος να είναι γεωπόνος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αγρότης και με πανεπιστημιακές σπουδές.

4. ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
Ο αγροτικός χώρος δεν έχει πολιτικές αντιπροσωπεύσεις. Η Ελλάδα μετεμφυλιακά πολέμησε την ύπαιθρο και η ύπαιθρος ηττήθηκε. Την Ελλάδα κατέστρεψε η προμνημονιακή πολιτική. Τα μνημόνια ήταν οι υπογραφές στους συμβολαιογράφους. Οι απεγνωσμένες εξεγέρσεις των αγροτών και η σημερινή τους συνάντηση με άλλες κοινωνικές δυνάμεις έχουν προοπτική σε μια πολιτικοποίηση και επίγνωση ποιοι τους κορόϊδεψαν, τους εκμεταλλεύθηκαν, τι έφταιξε, ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις για να βγούμε από την κρίση. Αν δεν συμβεί αυτό θα ανακυκλώνονται οι εκμεταλλευτές τους. Απαιτείται μια νέα πολιτική παιδεία. Η οποία λειτουργεί μόνο αν κατευθύνεται από μία ιδέα αυτού που ένας λαός θέλει να είναι (Μάσσιμο Κατσιάρι).
Για τους αγρότες πρώτα ο Ησίοδος μίλησε για τον «ιδρώτα της αρετής» και ότι οι «εργαζόμενοι πολύ φίλτεροι». Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα και έκανε το άλμα από τον άνθρωπο στο χωριό: «η πολιτική του κράτους πρέπει να στηριχθεί σε μια συστηματική προσπάθεια για τον ηθικό και οικονομικό υψωμό του αγρότη. Τι αξία μπορεί νάχει ο πολιτισμός αν τ‘ αγαθά του δεν φθάνουν στις καλύβες του χωριού;». Και ο Αντώνης Τρίτσης προσπάθησε να επανασχεδιάσει πάνω στις παραγωγικές και οικιστικές ιδιαιτερότητες της χώρας, των πόλεων και της υπαίθρου.
Σήμερα, υπερβαίνοντας το αυθόρμητο, χρειάζεται μία θεσμική και παραγωγική επανάσταση, μία συνομιλία με τη νεολαία. Οι φοιτητές του γεωπονικού που είδαμε είναι ελπίδα. Η Μεγάλη Πολιτική περιλαμβάνει ως προαπαιτούμενο έναν Νέο Πολεοδομικό και Αγροδομικό Σχεδιασμό.

Γρηγόρης Κλαδούχος
Ξυλόκαστρο 8/2/2016
(πρώτη δημοσίευση στο δρόμο της αριστεράς 20-2-2016 / φωτογραφία: η PENELOPE CRUZ στο “VOLVER”)H ΝΤΡΟΠΗ ΝΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ


ΚΑΛΗΜΕΡΑ .... ΑΣΩΤΟΙ


Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΕΚΔΟΤΕΣ - ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ .... ΠΕΦΤΟΣΥΝΝΕΦΑΚΗΔΕΣ

 

"ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ"

"Γίνονται εκβιασμοί και δεν μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει ...."
"Εκδότες εκβιάζουν το κράτος"  σου λέει.

"ΝΑ ΠΙΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΕΚΒΙΑΣΤΗ που εκβίαζε την ΕΥΔΑΠ να του δώσει λεφτά."

Όπα κράττει παληκάρια.

Και γιατί δεν πιάσατε μαζί και την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ που εγκρίνει κονδύλι για διαφήμιση ΑΣΧΕΤΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ.

Αν το πάρει δηλαδή αυτό το κονδύλι άλλη εφημερίδα, όχι αυτό του εκβιαστή που κλείσατε μέσα θα είναι καλά καμωμένο;

Τι διαφημίζει η ΕΥΔΑΠ;;;

Το νερό;
 Για να κερδίσει πελάτες που της φύγανε και το έριξαν στο τσίπουρο;

Γιατί χαλάει τόσα λεφτά η ΔΕΗ για διαφήμιση; 

Πώς μοιράζονται;
Δεν είναι αυτά τα λεφτά ΞΕΡΗ, ΑΣΑΛΙΩΤΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ημετέρων εκδοτών και δημοσιογράφων κωλογλυφτρονιών;

Ποιος πέφτει από τα σύννεφα μωρέ;

Και δεν είναι μόνο η "κρατική" διαφήμιση. Είναι και η διαφήμιση των κρατικοδορυφορικών, διαπλεκόμενων με το πολιτικό προσωπικό εταιριών:

Τράπεζες - Σταθερή - Κινητή τηλεφωνία, στοιχηματικές και ΟΠΑΠ.
Πολλά λεφτά.
Δεν ξέρετε πώς μοιράζονται;
Με την αναγνωσιμότητα, την ακροαματικότητα ή την επισκεψιμότητα, δηλαδή με την αξιολόγηση της δημοσιογραφικής δουλειάς από το αναγνωστικό κοινό;

Σιγά μην  φύγει πόντος από το καλτσόν.

ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ, με τηλέφωνα από τον πολιτικό - φερέφωνό τους στο κυβερνών κόμμα μοιράζονται για να αλληλοτροφοδοτούν και να αλληλοστηρίζουν το πολιτικό κατασκεύασμα - βολευτή ή πολιτικάντη που βγάζει μπροστά το σύστημα της διαπλοκής.

Αλλά μήπως παίζει καθαρά η "αγορά";
Τα MEDIA SHOPS που μοιράζουν την πίτα των διαφημιζομένων επιχειρήσεων και οι διαφημιστικές εταιρίες;
Δεν επηρεάζονται από την εξουσία και τα κελεύσματά της;
ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ και ελπίζουν στην εύνοια του κράτους, της εξουσίας, του γραφειοκράτη, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΚΒΙΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.

Χτυπάει το τηλεφωνάκι από το "αρμόδιο" γραφείο:
"Σε αυτόν θα δώσεις διαφήμιση γιατί αλλιώς ....."
"Σε αυτόν δεν θα δώσεις γιατί μας έχει γαμήσει στην κριτική και ο αρχηγός θα δυσαρεστηθεί μαζί σου αν δει εκεί διαφήμιση δική σου, ελπίζω να γίνομαι κατανοητός..."

Και η κατάσταση είναι ίδια από την "κορυφή", τα  πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης και γίνεται όλο και χειρότερη προς τα κάτω, στα περιφερειακά και τοπικά.

Τουλάχιστον οι "κεντρικοί" έχουν μόνο τον Δεσπότη.

Όσο πας πιο κάτω στην πυραμίδα της ενημέρωσης  και διεκδικείς μερίδιο από την διαφημιστική αγορά για να χρηματοδοτηθείς, έχεις εκτός τον Δεσπότη και τον Αρχιμανδρίτη και τον παπά της ενορίας, τον διάκο και τον καντηλανάφτη.

Και αντί να κοιτάξει η κυβέρνηση της Αριστεράς και οι τοπικές εξουσίες της αριστεράς  - δηλαδή (όπως παλιά το καταλάβαινα εγώ αυτό το "της αριστεράς")  οι δυνάμεις ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ για να ρίξω και λίγους σοσιαλισμούς - να ασχοληθούν με όλο αυτό το κουβάρι της διαπλοκής που υπάρχει για να χρηματοδοτεί την αναπαραγωγή του σαθρού πολιτικού συστήματος που κρατάει δέσμιο τον λαό ΘΕΣΜΙΚΑ και σε βάθος,  ώστε να επιχειρήσει να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ τον λαό, τον πολίτη, από τα δεσμά που του έχουν περάσει - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ   επαναλαμβάνω τους σοσιαλισμούς, λέγαμε παλιά σε κάποιο ξεχασμένο τρίπτυχο - θέλει λέει να βάλει τάξη στο διαδίκτυο φτιάχνοντας λίστα "νόμιμων" sites που θα παίρνουν την διαφήμιση. (ΜΠΛΙΑΧ!)

ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ Η ΕΞΟΥΣΙΑ - κεντρική ή τοπική - ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΕΙ .... "ΝΟΜΙΜΑ".

ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ την ελευθερία λόγου των "κακών" γιατί σου λέει "δεν μπορεί ο καθένας να γράφει";

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ;
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ;

Και που βέβαια ή άλλη εξουσία, μόλις και όταν αλλάξει αυτή που είναι τώρα  - θα τα αλλάξει τα τωρινά νόμιμα μέσα και θα λέει ότι άλλα θα είναι τότε τα νόμιμα γιατί τα προηγούμενα (τα τωρινά) "επιλέχτηκαν με κομματικά κριτήρια" (των προηγουμένων) και οι επόμενοι "θα επαναφέρουν την αξιοκρατία".

Και το γαϊτανάκι της γελοιότητας στην χώρα που ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα θα συνεχίζεται ...

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΑΦΥΡΟ!

ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΪΜΟΥΔΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Πρακτικές που δίνουν το καλύτερο άλλοθι σε εγκληματικές οργανώσεις που κάνουν και πολιτική να λένε "ο Έλλην χρειάζεται βούρδουλα για να διοικηθεί" και να καθυβρίζουν την δημοκρατία ως πολίτευμα.
"ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ" (Ο. Τσώρτσιλ)

Η εκλογίκευση και αντικειμενικοποίηση του πλαισίου νομής της διαφημιστικής πίτας δεν απασχολεί βέβαια ποτέ την εξουσία ως προτεραιότητα.
Εξαγγέλλεται βέβαια πάντα και παραπέμπεται στην επόμενη φάση της κυβερνητικής παρέμβασης το τοπίο της ενημέρωσης "μετά την τακτοποίηση". (δηλαδή το βόλεμα των δικών).
Επόμενη φάση που περιμένουμε εμείς που ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ στο κόλπο κανενός (ούτε των τωρινών, ούτε των προηγουμένων) για να δούμε τι θα κάνουμε αλλά που δεν έρχεται ΠΟΤΕ, ούτε πριν ήρθε, ούτε τώρα θα έρθει.
  • Η απαγόρευση - στις εταιρίες του δημοσίου - να μοιράζουν ΑΕΡΑ λεφτά (βλ. ΕΥΔΑΠ) δεν απασχολεί. Αυτό ας πούμε θα ήταν ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Γιατί την κλωθογυρίζουν; Μα για να δώσουν χρήμα στους δικούς. Σε αυτούς που γουστάρουν να τους .... εκβιάζουν και λίγο. Έτσι ακριβώς όπως και οι προηγούμενοι. Οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι "QUIK LEARNERS" σε αυτά.
  • Η θέσπιση κριτηρίων νομής της κρατικής διαφήμισης δεν απασχολεί διότι όποιος έχει το κουτάλι και το βάζο με το μέλι θέλει να το μοιράζει όπως θέλει αυτός (και να γλύφει και λίγο ο ίδιος).
Κριτηρίων όσο πιο αντικειμενικών γίνεται - απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια δεν υπάρχουν, δεν ζούμε εμείς στον πλανήτη Γκούφη -  αλλά τουλάχιστον να ξέρει ο καθένας που έχει ένα μέσο, μια εκδοτική επιχείρηση ΤΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΊΖΕΙ και ποια είναι τα πεδία βελτίωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης στα οποία αν επικέντρωνε τις προσπάθειές του, οι κόποι του θα ανταμειβόντουσαν.
 Για να δημιουργηθούν και στον χώρο της ενημέρωσης υγιείς επιχειρήσεις και υγιείς θέσεις εργασίας πρέπει και εδώ, όπως και σε όλους τους τομείς της οικονομίας να γνωρίζει ο καθένας τους όρους του παιχνιδιού: Πού να επενδύσει χρόνο, προσπάθεια και χρήμα.

Γιατί τώρα πρέπει να επενδύσει ΣΤΟ ΓΛΥΨΙΜΟ ΜΟΝΟ!
Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται σήμερα.
Τίποτε άλλο δεν πιάνει διότι στην μνημονιακή χώρα υπάρχει ένας κανόνας: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ.

Δεν σκέφτονται όμως έτσι στην εξουσία ακόμα και εκεί που δεν έχουν μνημονιακές δεσμεύσεις.
Διότι όποιος είναι στην εξουσία ζει με την ψευδαίσθηση ότι θα την έχει για πάντα άρα αυτός θα κάνει κουμάντο και θα "ρυθμίζει" ποια sites θα ζήσουν ή θα πεθάνουν.
Και πιστεύει ότι αυτό ο προνόμιο θα το έχει για πάντα.
Αλλά ο καιρός έχει γυρίσματα ....

 Και δεν είναι μόνο το χρήμα από την "στενή" διαφήμιση το αντικείμενο αυτής της ιστορίας που έφτασε να μιλάει για "ρύθμιση" στο διαδίκτυο.(Αφγανιστάν και Ελλαδιστάν).

Πολλά λεφτά μοιράζει το δημόσιο στον τύπο και στις ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

Άλλου είδους ταραχή συμβαίνει και εδώ.

Βγαίνει λίστα από το Υπουργείο Τύπου με τα μέσα που είναι νόμιμο να δημοσιεύουν τις προκηρύξεις των διαγωνισμών του δημοσίου, σου λέει.

Φοβερή ιστορία..

Με κριτήριο σου λέει - τον 21ο αιώνα της ψηφιακής τεχνολογίας στην ενημέρωση και την εκτύπωση - δικαιούται να παίρνει χρήμα γιατί δημοσιεύει τις προκηρύξεις του δημοσίου μόνο όποιος πηγαίνει ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ένα ΤΥΠΩΜΕΝΟ φύλλο της φημιρίδας του στον γραφειοκράτη του υπουργείου για έλεγχο.
Mια φορά τον μήνα να παιρνάει από τον πάγκο.
Και  μαζεύει όλο το χαρτί έτσι.

Βγάζει ο άλλος τρία φύλλα την ημέρα και ο λαδιάρης ο άρχοντας του δίνει λεφτά για να βάζει εκεί τις προκηρύξεις των διαγωνισμών για να μην τις βλέπει ο ανεπιθύμητος επαγγελματίας και παίρνει μέρος στον διαγωνισμό ώστε να παίρνει ο επιθυμητός κολλητός την δουλειά.

Άσε που έχουν βρει μόντα τώρα - ειδικά οι δήμοι - και ο δήμος Χαλανδρίτσας (πχ)  βάζει τις προκηρύξεις της στις "νόμιμες" εφημερίδες του δήμου Νέας Τραχανοπλαγίας και τούμπαλιν ώστε να μένουν μυστικές οι δουλειές αλλά να καλύπτεται το γράμμα (και όχι βεβαια το πνεύμα) του νόμου περί ..... "δημοσιότητος" στις προκηρύξεις διαγωνισμών του δημοσίου.

Έτσι αν έχεις επιχείρηση στο Χαλάνδρι θα μάθεις για τις προμήθειες του δήμου σου από την εφημερίδα  που "μοιράζεται" (λέμε τώρα) καθημερινά στο Μαρούσι και της Νέας Φιλαδέλφειας και που έρχεται μαι φορά του μήνα και μοιράζει μια τρακοσάρα φύλλα και στην πλατεία για τους ινδιάνους.

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΙΟ, αν κλείσουν οι ενοχλητικοί στο διαδίκτυο Νίκο Παππά και Χρήστο Σπίρτζη;

Είναι πολιτική της πλάκας αυτή ρε σύντροφοι.

Είναι όπως κάνουν  οι της καργαριστεράς του δήμου μας με την κεραία στο Πάτημα.

Αντί να μας καλέσουν ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ να την πέσουμε στην κυβέρνηση, στον παλιό φίλο και σύντροφο τον Χρήτο Σπίρτζη, που φτιάχνει το θεσμικό πλαίσιο για τις κεραίες, τα όρια ακτινοβολίας κλπ, να κάνει μια καλή δουλειά επί του θέματος, την πέφτουμε στον πολίτη που βάζει την κεραία στην ταράτσα του και που είναι του χεριού μας.
Άσε που δεν δίνει χρίσματα ο έρμος ο πολίτης. Βαράτε τον!

Και καθορίζουμε και όλας δια της βίας, πού επιτρέπεται να βάζει κεραία η GAMAPHONE, ώστε μόνο ΟΙ ΔΙΚΟΙ να παίρνουν τον μπερντέ.
Οι άλλοι καταστρέφουν την υγεία αν παίρνουν το χρήμα.

ΙΔΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ σε εξίσωση με ό,τι παίζεται με τις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας.

Το Μ......  με το Λουλάκι γίνονται ένα!

Για να καλύπτουμε την πολιτική μας ανεπάρκεια να συγκρουστούμε μέχρι τέλος με τον γάιδαρο γιατί αυτός κλωτσάει άσχημα,  ρίχνουμε μερικές στο σαμάρι και υποσχόμαστε από πίσω στο γάιδαρο ότι θα φάει και το χορτάρι του κουνελιού.

Το ίδιο έγινε και με την υπαίθρια διαφήμιση άλλωστε επί κυβέρνησης των πρώτων μνημονιακών σοσιαλιστών.

Ίδιο μνημόνιο, ίδιοι επιτηρητές, ίδια κέντρα εξουσίας, ίδια πολιτική ....

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΦΙΛΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΧΡΕΙΑΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ - ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ  ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΙΡΤΖΗ:
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ.

Δήλωση του Γιάννη Τόλιου, υπεύθυνου Οικονομικής Πολιτικής της Γραμματείας του Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕΤα δέκα σημεία του κ. Στουρνάρα για την έξοδο από την κρίση αποτελούν τις “δέκα πληγές του Φαραώ” για την ελληνική κοινωνία

Κανένα ελπιδοφόρο μήνυμα εξόδου από τη «μνημονιακή βαρβαρότητα» δεν έδωσε ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος με την ετήσια έκθεση που δημοσίευσε χθες ο κ.Στουρνάρας. Πιστός «ταγός» των συμφερόντων της εγχώριας και υπερεθνικής ολιγαρχίας θεωρεί ότι η ψήφιση του ασφαλιστικού και του φορολογικού για τους αγρότες, αποτελεί θετικό βήμα στην πιστή εφαρμογή του Μνημονίου.

Θεωρεί επίσης ότι η εκκαθάριση των κόκκινων δανείων με πλειστηριασμούς κατοικιών και ακίνητης περιουσίας, είναι όρος εξυγίανσης των τραπεζών. Επιχειρεί μάλιστα να παρουσιάσει ως «επιτυχία» την ανακεφαλαιοποίηση αποκρύπτοντας τα 40 δις που έχασε το ελληνικό δημόσιο, τα 2 δις των ασφαλιστικών ταμείων, την αρπαγή των τραπεζών αντί «πινακίου φακής» από ξένα funds, ενώ δεν διέψευσε τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι επέρχονται και 5.500 απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων.

Επιμένει στην πολιτική λεηλασίας της δημόσιας περιουσίας και στην εσωτερική υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης για ενίσχυση της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Προτείνει την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος παρακάμπτοντας την τεράστια ανεργία των νέων επιστημόνων. Τέλος μιλάει για τον ‘ενάρετο κύκλο’ της ανάπτυξης, δημιουργίας και απασχόλησης, όταν οι πολιτικές που προτείνει εντείνουν τον ‘φαύλο κύκλο’ της ύφεσης, της ανεργίας και φτωχοποίησης.

Η «Λαϊκή Ενότητα» βρίσκεται πολιτικά, κοινωνικά και κινηματικά απέναντι σε αυτήν την πολιτική και τους «πάτρωνες» της. Θεωρεί ότι ο μόνος ‘ενάρετος’, φερέγγυος και ρεαλιστικός δρόμος εξόδου από την κρίση είναι, η κατάργηση της λιτότητας, η βαθιά διαγραφή του χρέους, ο δημόσιος και κοινωνικός έλεγχος των τραπεζών μαζί και της Τράπεζας Ελλάδος, ο παραγωγικός μετασχηματισμό της οικονομίας και η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Με λίγα λόγια η ανατροπή της ασκούμενης πολιτικής που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση, με τη στήριξη των μνημονιακών κομμάτων της Βουλής και των υπερεθνικών αφεντικών της.

Το Γραφείο Τύπου της ΛΑE

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μετά από άλλη μία σκληρή διαπραγμάτευση, όπου του δόθηκε και penalty – δώρο, ο Ολυμπιακός επέτυχε το UEFAXIT.

Και με τον Γιούνκερ, ε, τον διαιτητή με το μέρος του.

Κλασσική Ελληνική μάχη. Ίδια με την εθνικά υπερήφανη αλλά και μονίμως ηττώμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

ΓΓ
 
ΣΧΟΛΙΟ: Πφφφφφφ!  Αμετανόητος ΠΑΣΟΚος και Βαζέλας ........ ΠΟΣΑ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΑΝΤΕΞΩ για την πολυφωνία της Πλατείας ο γάβρος  ....

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΑΠΗΣ.

υου Γ. ΠΑΠΙΔΑ
 Τα τελευταία γεγονότα, με αποκορύφωμα το  μεταναστευτικόφανέρωσαν όχι μόνο το υπάρχον οικονομικό αδιέξοδο του σ;ύγχρονου  Πύργου της Βαβέλ αλλά ανέδειξαν και την κοινωνική της αναλγησία...
Μιλάμε βέβαια για το σύγχρονο πολιτικοοικονομικό μόρφωμα που λέγεται ΕΕ....
Ποια αλληλεγγύη?
Ποια οικονομική ευημερία?
Ποια εγγύηση συνόρων?

Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι τράπεζές τους και το οικονομικό ξεζούμισμα των δύσμοιρων λαών που βρέθηκαν όμηροι στα νύχια τους...
Φόροι, φόροι, φόροι και από κοινωνική πολίτικη υπό το μηδέν...
Ανακεφαλαιοποιήσεις και κόντρα ανακεφαλαιοποιήσεις και από τηγανίτα τίποτα...
Μηδέν ρευστότητα στην αγορά και τρομοκρατία σε όλα τα επίπεδα σε έναν λαό που τρέχει σαν ζαλισμένο κοτόπουλο δεξιά και αριστερά από τις αλλεπάλληλες σφαλιάρες που δέχεται από τους τοκογλύφους των Γερμανών και του ΔΝΤ!!

Δεν τους νοιάζει αν πεθάνουμε πνιγμένοι στα χρέη και την εξαθλίωση..
Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνει η Ελλάδα αποθήκη των φτωχοδιάβολων της γης και των πολέμων που οι ίδιοι δημιούργησαν με τα δικά τους όπλα και τις δικές τους πολιτικές...
Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν μακρυά από την πόρτα τους το ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει με τις πολιτικές τους..
Τις ορδές των εξαθλιωμένων μεταναστών...

Συνελληνες!!!
Σε αυτήν την ΕΕ δεν έχουμε κανένα παρόν και πολύ περισσότερο κανένα μλελλον!!
Σε αυτή την ΕΕ το μόνο που έχουμε είναι εξαθλίωση, υποχρεώσεις και κοινωνικό αυτοματισμό!!
Ο ένας εναντίον του άλλου..
Την μια φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι τεμπέληδες και πολλοί!!
Την άλλη φταινε οι γιατροι και οι δικηγόροι και ολοι οι αλλοι ελευθεροι επαγγελματιες που κλεβουν το κρατος...
Τωρα φταινε και οι αγροτες ..
Το τελευταιο οχυρο επιβιωσης που μας απεμεινε σε περιπτωση αναγκης..
Και απο κοντα και οι εξαθλιωμενοι μεταναστες...
Εκρηκτικο μειγμα !!!
Κοινωνικος αυτοματισμος και οποιον παρει ο χαρος...
Αυτη ειναι δυστυχως η ΕΕ της τραπεζοκρατιας,της κοινωνικης αναλγησιας και του εθνικου διχασμου...
Φοβαμαι οτι το τελος της αυταπατης θα ειναι τραγικο και καταστροφικο για την πατριδα..!!!

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

"Το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Επάνοδος στην εποχή των κανονιοφόρων;;;

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ

"Το καθήκον του NATO δεν είναι να αναγκάζει πλεούμενα να γυρίζουν πίσω. Θα διαβιβάζουμε πληροφορίες κρίσιμης σημασίας, ώστε να διευκολύνουμε τις ακτοφυλακές της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως και τη FRONTEX, να εκτελούν την αποστολή τους πιο αποτελεσματικά", δήλωσε ο ΓΓ του NATO Στόλτενμπεργκ στις 24.02.16
Ανέφερε επίσης πως το NATO θα εντείνει την επιτήρηση των συνόρων Τουρκίας-Συρίας για να βοηθήσει την Άγκυρα στη διαχείριση της κρίσης των προσφύγων!
Τι δουλειά έχει ο στόλος του ΝΑΤΟ που περιπλέει στο Αιγαίο , με τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας;
Και μόνο αυτή η αναφορά έρχεται να επιβεβαιώσει τις αρχικές σκέψεις ότι η περιπολίες στο Αιγαίο είναι πρόφαση. Ότι στην ουσία οι ΣΤΟΧΟΙ είναι άλλοι, ότι η χώρα μπαίνει σε περαιτέρω Επιτροπεία. Τα πλοκάμια της Εξάρτησης της Πατρίδας πολλαπλασιάζονται, ο Ιμπεριαλισμός επανακάμπτει απροκάλυπτα σε όλη την περιοχή.
Σε μια στιγμή που το Μεταναστευτικό- Προσφυγικό ζήτημα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις όσον αφορά την Χώρα μας, την ώρα που η ροή Μεταναστών και Προσφύγων από την Τουρκία προς την Ελλάδα συνεχίζεται αμείωτη, κατευθύνεται δε σε όλο και ποιο ευαίσθητες περιοχές όπως αυτές τις ημέρες στο ακριτικό Καστελόριζο, η εμφάνιση του ΝΑΤΟ στις ελληνικές θάλασσες μόνο ευμενή κατάληξη δεν προμηνύει.
Όλες οι Δημοκρατικές Πατριωτικές Αντι-ιμπεριαλιστικές δυνάμεις οφείλουν να είναι σε εγρήγορση. Να προασπίσουμε αταλάντευτα την Εδαφική μας ακεραιότητα, να δώσουμε νέα πνοή στον αγώνα για Εθνική Ανεξαρτησία και Λαϊκή Κυριαρχία.


ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΞ: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΗΣΤΕ τους Λαϊκισμούς και τους σχεδιασμούς στο πόδι..

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΗΣΤΕ τους Λαϊκισμούς και τους σχεδιασμούς στο πόδι..

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δε, ότι είστε βαθιά ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ, σας υπενθυμίζω ότι:η ΑΥΣΤΡΙΑ είναι -από ΑΙΩΝΩΝ, ως κουλτούρα: ΑΝΤΙ-Νεο-Οθωμανική..

Την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ να κοιτάτε "κρετίνοι", όχι τα επιφαινόμενα...

Αντί να κάνει τζάμπα μαγκιιές" το ΥΠΕΞ ανακαλώντας τον πρέσβυ της Ελλάδας από την Αυστρία, ΟΦΕΙΛΕΙ ΠΡΩΤΑ να ανακαλέσει τον Πρέσβυ από τον ΥΠΑΙΤΙΟ: ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝ ΤΟΛΜΑΕΙ!, για την σημερινή ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ του Μεταναστευτικού-"Προσφυγικού" ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ την Χώρα μας...τα λοιπά, είναι για τους "Ιθαγενείς"..Με τις Υγείες σας!

Γιώργος Παπαγιαννόπουλος

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΠΙΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ;

Δείτε το πρωτοσέλιδο.

Όχι δεν με ενδιαφέρουν τα τραγούδια του Παντελίδη.

Η άλλη είδηση με τρομάζει. Αυτή αριστερά, στο κόκκινο.

Βρέθηκαν λέει χάπια για στύση στα ντουλάπια του Μαξίμου.

ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΥΤΩΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟ !

Γ.Γ.


ΣΧΟΛΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Αυτός ο "νεανίας" ο Φλαμπουράρη θα τα έβαλε. 
Ο πρόεδρος και ο Παππάς είναι πιτσιρικάδες, δεν χρειάζονται τέτοια για να σε κανονίσουν.

Οπότε τώρα ετοιμάσου. 
Θα σε .... και ο γέρος.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΑΛAΙΠΩΡΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ


Καλημέρα.

Επειδή πρέπει να πληρώσουμε ΦΠΑ σήμερα - είναι τελευταία μέρα -  μήπως μπορεί κανένας από το σώμα εθελοντών του δήμου, με σχετική ιδιότητα - δεν μας νοιάζει εμάς η ιδιότητά του, ας το διαλέξει η συντονιστική που ξέρει - να πάει να το πληρώσει για να μην ταλαιπωρηθούμε στην εφορία;;;;

Θα το εκτιμούσαμε να πάει τουλάχιστον να στηθεί στην ουρά.

Και βέβαια θα ήταν ακόμα πιο αλληλέγγυο να βάλει και τα λεφτά από την τσέπη του για να μας παρέχει ολοκληρωμένο εθελοντικό service.

ΖΗΤΩ Ο ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ!

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

"πρΟΤΑση": Λίγος ΣΕΒΑΣΜΟΣ δε βλάπτει...

Χαλάνδρι 22.02.2016Αγαπητοί φίλοι


Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την προηγούμενη ανακοίνωση – καταγγελία μας για τοπικό, νεοσύστατο site των βορείων προαστείων, οι άνθρωποι του οποίου, ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ την εργασία, το χρόνο και το μεράκι των συμπολιτών και συνανθρώπων τους, εκμεταλλεύονται αναρτήσεις άλλων ΧΩΡΙΣ να αναφέρουν την «πηγή» της είδησης που αναδημοσιεύουν.

Και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και διαιωνίζεται, χωρίς ίχνος – τουλάχιστον – ευθιξίας από μέρους τους για τις «κατηγορίες» μας. Και γνωρίζουν καλά ποιοι είναι αυτοί.

Είναι τέτοια, μάλιστα, η… «επιλεκτικότητά» τους που, όταν πρόκειται για είδηση από «μεγάλο» blog ή site, φυσικά και αναφέρουν την πηγή, φοβούμενοι, ασφαλώς, πιθανές «παρενέργειες». Για τα υπόλοιπα …«μπλογκάκια», έλα μωρέ, ποιος νοιάζεται;

Προφανώς οι κύριοι αυτοί δε γνωρίζουν και, επομένως, δε σέβονται τους γραπτούς και άγραφους νόμους του διαδικτύου είτε γιατί είναι νέοι στο χώρο είτε γιατί απλά δε δίνουν δεκάρα τσακιστή για την πνευματική και ουσιαστική δουλειά άλλων.

Εμείς ως «πρΟΤΑση», σε «ένδειξη διαμαρτυρίας» για τον τρόπο συμπεριφοράς των υπευθύνων του νεοσύστατου site, δεν έχουμε αναρτήσει ΚΑΜΙΑ είδηση προερχόμενη από αυτό ούτε πρόκειται να το κάνουμε στο μέλλον.

Λίγος σεβασμός ΟΥΔΕΠΟΤΕ έβλαψε κανέναν…
 
πρΟΤΑση

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ

Ανακοίνωση Σώματος Εθελοντών Χαλανδρίου 
                 ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σώμα Εθελοντών του δήμου Χαλανδρίου διαπιστώνει ότι πολλοί συμπολίτες μας υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία στην προσπάθεια για εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών τους μέσω διάφορων θεσμών. Γι’ αυτό απευθύνει έκκληση:

Έχετε κάποια ιδιότητα που μπορεί να φανεί χρήσιμη στις σχέσεις πολιτών και φορέων όπως: Εφορία, Πολεοδομία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Νοσοκομεία;

Είστε φοροτεχνικός, μηχανικός, νομικός, γιατρός, εκπαιδευτικός, ψυχολόγος, σύμβουλος επιχειρηματικότητας, επαγγελματικού προσανατολισμού, αυτοβελτίωσης (ή κάτι άλλο χρήσιμο - εν ενεργεία ή συνταξιούχος) και μπορείτε να διαθέσετε ένα απόγευμα το μήνα για απαντήσετε σε ερωτήσεις;

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή (δίνοντας και στοιχεία επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ethelondeshalandriou@gmail.com  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καταρτίσουμε το πρόγραμμα.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΟ: 
Φοβερή δεν είναι η boldαρισμένη παράγραφος αναγνώστη μου;  

"Μήπως είστε εφοριακός, μπάτσος, υπάλληλος της πολεοδομίας (ή γιος τους) να κάνετε κανένα ρουσφέτι στον ψηφοφόρο μας, να μην πηγαίνει σαν τους άλλους που δεν μας ψηφίζουν, στις ουρές για να κάνει την δουλειά του;;;;" 
Για την υπόλοιπη ανακοίνωση το σχόλιο μου, αναγνώστη μου είναι:
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΧΟΥΜΕ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

Για την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό
Φραγκοκκλησιάς 57, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
email : polydrososyllogos@gmail.com


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2016
Το ΔΣ του συλλόγου κατοίκων Πολυδρόσου σας καλεί , σε συνάντηση ενημέρωσης, για θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής μας όπως :

Βιοκλιματική αναβάθμιση
Αντιπλημμυρικά
Κυκλοφοριακή ασφυξία μετά τη διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς
Κεραία κινητής τηλεφωνίας

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/2/16 και ώρα 11πμ στο 13ο Δημοτικό σχολείο. Η ενεργή συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική.

Για το σύλλογο
Ο πρόεδρος ΔΣ Καπρινιώτης Βασίλης

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου (18.02.2016)Συνεδρίασε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 20169, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:
1.         Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την μελέτη:  «Σύνταξη Συμπληρωματικών Μελετών για την Ωρίμανση και την  Κατασκευή των Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Έργα Ενίσχυσης Υφιστάμενου Συλλεκτήρα Σ7», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%).: το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου, εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς τα πρόσωπα της Επιτροπής Παρακολούθησης
2.         Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για το έργο: «Δράσεις  κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην περιοχή του Δήμου Πετρούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 83.760,00 € (πλέον ΦΠΑ): το θέμα αποσύρθηκε
3.         Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 287/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης: «Παρακολούθηση τοξικών ή και δυνητικώς τοξικών  μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής», προϋπολογισμού 10.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και των νόμιμων κρατήσεων 10%): το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, εγκρίθηκε ομόφωνα
4.         Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016: το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Χρήστος Καραμάνος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
5.         Έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή αίτησης συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Balkan-Med» και αναζήτηση εταίρων: το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα, Γιώργος Καραμέρος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία