Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                  3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ--- 2012


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 13η  Φεβρουαρίου,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00

Α.   να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1.   ‘Υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλανδρίου.


Β.   να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 23/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’, που αφορά στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’, που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού του για το Ο.Ε. 2012.

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου επί της οδού Αθ. Διάκου στο Ο.Τ. 228, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 παρ. 2 του Ν. 2664/98.

4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου επί της οδού Λευκωσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 παρ. 2 του Ν. 2664/98.

5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου επί της οδού Σαρανταπόρου στο Ο.Τ. 618, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 παρ. 2 του Ν. 2664/98.

6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έeCE�κριση της υπ΄αριθμ. 12/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελετών και κανονισμού λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης.

7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 € συν Φ.Π.Α. για τις εκδηλώσεις ‘Απόκριες 2012’.

8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

9.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης ιατρού εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

10.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής ιερού ναού δημοτικού κοιμητηρίου για το έτος 2012.

11.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2012.

12.   1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2012.

13.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων γενικά μεταξύ Δήμου Χαλανδρίου και φορολογουμένων αυτού για το έτος 2012. (Ν. 1080 άρθρ. 32 παρ. 1).

14.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικών συμβούλων – μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών) έως του ποσού των 2.934,70 € για το έτος 2012, άρθρο 64 παρ.14 του Π.Δ. 28/80.

15.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών) για το έτος 2012, άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.

16.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού καταβολής χρέους σε δόσεις προς την εταιρεία ‘C.I.RAICOM  και έγκριση πίστωσης ποσού 1.506,72 € για τόκους και δικαστικά έξοδα.

17.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για επαναβεβαίωση διαγραφέντων προστίμων.

18.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταστέγαση του 13ου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2012-2013.

19.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων σε σχολικά συγκροτήματα.

20.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρότασης του Δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσιο του προγράμματος ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’ και δέσμευση ίδιας συμμετοχής. Χαλάνδρι  09/02/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *