Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ (?) ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Αρκετά πιο σημαντικές και κρίσιμες είναι οι αλλαγές - βελτιώσεις  που έγιναν στην "τρίτη κανονιστική" που αφορά την παράταση ωραρίου αδειών μουσικής αφού κάνει ρητή αναφορά ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη πρόταση, αφήνοντας την δυνατότητα παράτασης του ωραρίου μουσικής και για τους εξωτερικούς χώρους.

Η νέα πρόταση με κοκκινισμένα τα σημεία που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση που  αποσύρθηκε.


Χώροι όπου επιτρέπεται διευρυμένο ωράριο χρήσης μουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου


Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης .....................................................................

αναγνωρίζεται  η περιοχή που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 

32-31-30-29-23-20-19-24-27-28-50-50α-51-52-54-79-78-49-55-77-46-56α-56-76-75-74-60-59-58-57-61-62-73-88-87-87α-96-95-84-94-93-92-43-44-45

Καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτά περιβάλλουν όπως φαίνεται στο      
Σχέδιο Νο1: πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων


που συνοδεύει την παρούσα διάταξη ως  περιοχή με οικοδομικά τετράγωνα κορεσμένα σε ΚΥΕ που σχετίζονται με πάσης φύσης δραστηριότητα Εστίασης και Αναψυχής. Το αυτό ισχύει και για τις οδούς Αγ. Παρασκευής (από την Αριστείδου μέχρι την πλατεία Κέννεντυ) και την οδό Β. Γεωργίου  (από την οδό Σολωμού μέχρι την Κηφισίας).
Αναψυχής.

Με βάση αυτό ορίζονται τα κάτωθι άρθρα που σχετίζονται με την παράταση ωραρίου  των ΚΥΕ που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή: Η  παράταση είναι ατομική διοικητική πράξη πού εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο κατόπιν υποβολής αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής  είναι
α. Η εξέταση της αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργίας της περιοχής (πχ. πυκνοκατοικημένη περιοχή, γειτνίαση με κατοικίες κλπ)
β. το είδος της δραστηριότητας
γ. εάν ο επιχειρηματίας έχει  προκαλέσει στο παρελθόν με την δραστηριότητά του καταστήματος διαμαρτυρίες περιοίκων
δ. εάν έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του ή έχει καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων πού αφορούν την κοινή ησυχία για λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια μετά το πέρας του ανώτατου ορίου νυχτερινής λειτουργίας ΚΥΕ

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα καταστήματα
α) πού θα ζητήσουν νέες άδειες μουσικής, όπου αυτό θα επιτρέπεται σύμφωνα με τη διάταξη του επόμενου άρθρου
β)  που έχουν ήδη λάβει άδεια μουσικής.
Οι επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν παράταση ωραρίου μουσικής  θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα και να διαθέτουν ανάλογη μελέτη για «ηχοαπομονωτική ικανότητα» πού θα πιστοποιείται με βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου η βεβαίωση ειδικού επιστήμονα και η υλοποίησή της θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του ωραρίου. Κατ΄ ελάχιστον αυτή πρέπει να περιλαμβάνει προθάλαμο με διπλή πόρτα στην είσοδο.

 Για τους αιτούντες και πριν την όποια απόφαση αιτήματος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν μηνύσεις για ηχορύπανση ή διατάραξη κοινής ησυχίας ή αντίστοιχη μήνυση στο αρχείο της κατά νόμο υπεύθυνης υπηρεσίας του δήμου και του αστυνομικού τμήματος σε ώρα πέραν του ανώτατου διευρυμένου ωραρίου.

Με βάση την μελέτη κορεσμού και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των ΚΥΕ στο κέντρο και την διάταξη τους σε σχέση με την κατοικία προτείνεται η παράταση ωραρίου  να γίνει σε δρόμους  που βρίσκονται αποκλειστικά εντός των ορίων της πολυγωνικής γραμμής που περιγράφει την κορεσμένη περιοχή (Σχέδιο 1) ως εξής:  


Θερινό και χειμερινό ωράριο

μέχρι τις 24:00  από Δευτέρα έως και Πέμπτη   και Κυριακές

Παρασκευή, Σάββατο και το βράδυ της παραμονής των επίσημων αργιών μέχρι τις 2.00


Οι αποφάσεις παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων καθίστανται ανακλητές όπως ορίζει ο νόμος στα πλαίσια των καθηκόντων της επιτροπής ποιότητας ζωής και του δημοτικού συμβουλίου.

Η παράταση ωραρίου ανακαλείται σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί:

·         μη τήρηση των όρων για ηχοαπομονωτική ικανότητα
·         ύπαρξη 2 καταγγελιών βεβαιωμένων από την αστυνομία ή από συνεργεία του δήμου για λειτουργία μουσικής μετά το πέρας του διευρυμένου ωραρίου
·         ύπαρξη 1 καταγγελίας για λειτουργία καταστήματος μετά τις 03:00πμ βεβαιωμένη από την αστυνομία ή από συνεργεία του δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος για να λάβει παράταση ωραρίου οφείλει μαζί με την αίτηση να προσκομίσει  στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου και ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του   Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την διάταξη του οποίου προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς  αυτούς , εκτός εάν η οφειλή βρίσκεται στο στάδιο του διακανονισμού. Η ύπαρξη τέτοιων οφειλών συνιστά  επίσης λόγω αφαίρεσης της παράτασης ωραρίου.

Η δυνατότητα παράτασης αφορά μόνο μουσική εντός κλειστού χώρου και ισχύει μέχρι την 16/7/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *