bg

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Όμιλος ΙΑΣΩ: Μοναδικές Διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2019

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε 4 βραβεία για το υψηλό επίπεδο της ιατρικής φροντίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την επένδυση του σε νέες ...

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΦΛΥΑ ΑΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΦΛΥΑ Α.Δ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΓΓΕΛΑΚΑ

Κύριε Γενικέ, 

Κατά την 24η /2014 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χαλανδρίου εισήχθη προς απόφαση  το θέμα του  ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου της «ΦΛΥΑ Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης Χαλανδρίου» και ελήφθη η  με ΑΔΑ  ΩΘΓΒΩΗΔ-ΤΧ9   απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χαλανδρίου στην οποία καθορίστηκε ο αριθμός των μελών καθώς και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης, η οποία επισυνάπτεται.

Όπως σας είναι γνωστό το άρθρο 266 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 προβλέπει με σαφήνεια ότι:
«Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ΄ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.»
Κατά την λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης δεν τηρήθηκε η ανωτέρω διάταξη όσο αφορά ορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου  με επιλογή και πρόταση της μειοψηφίας, δεδομένου ότι το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτάθηκαν από την εισηγήτρια του θέματος -  προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, όπως μπορείτε να πιστοποιήσετε με μια απλή ακρόαση των μαγνητοφωνημένων πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου που περιέχονται στον συνοδευτικό της παρούσης προσφυγής ψηφιακό δίσκο.

Το γεγονός ότι η πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης,  συμπεριέλαβε με δική της πρωτοβουλία , κρίση και επιλογή έναν δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, είναι προφανές ότι δεν εφαρμόζει το γράμμα αλλά κυρίως επιβουλεύεται το πνεύμα του νόμου περί ορισμού στο διοικητικό συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης  συμβούλου με υπόδειξη από την μειοψηφία άρα και  με αυξημένα ελεγκτικά καθήκοντα και μόνο προσχηματικά και όχι κατ’ ουσίαν εφαρμόζει την διάταξη του παραπάνω άρθρου.
Την μη τήρηση της αυταπόδεικτης περί της ορθότητάς της, άποψής μας πιστοποιεί άλλωστε και το γεγονός ότι δύο παρατάξεις της μειοψηφίας, αυτή της μείζονος αντιπολίτευσης και η προσφεύγουσα δεν ψήφισαν την πρόταση της διοίκησης διεκδικώντας διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου και  ουσιαστικότερη ελεγκτική παρουσία της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιου ενώ στην ίδια την δημοσιευμένη απόφαση του Δ.Σ. πουθενά δεν γίνεται αναφορά σε οιανδήποτε προειγηθίσσα   διαδικασίας διαβούλευσης των συμβούλων της  μειοψηφίας του Δ.Σ.  και έστω και  κατά πλειοψηφίας λήψης απόφασης περί υπόδειξης εκπροσώπου  της μειοψηφίας  προς την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου.

Κε Γενικέ,

Επιπρόσθετα στα παραπάνω  σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο παραβίασε ακόμα  το άρθρο 8 του καταστατικού της ‘ΦΛΥΑ Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου’  το οποίο προβλέπει τα εξής:


   «Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη.

   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου. Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Χαλανδρίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας προέρχεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Χαλανδρίου, (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρείας σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, που υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Τα υπόλοιπα μέλη είναι λαϊκά μέλη που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Εταιρείας.

   Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4) έτη………..»
Όπως επίσης σας είναι εύκολο να διαπιστώσετε από τα ηχογραφημένα πρακτικά κανένα έγγραφο – αντίγραφο πρακτικού οποιασδήποτε προηγηθείσσας συλλογικής διαδικασίας ορισμού εκπροσώπου κοινωνικού φορέα της πόλης  δεν κατατέθηκε κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Αντίθετα μάλιστα η εισήγηση της προέδρου δεν διευκρίνισε καν τα μέλη του Δ.Σ. της ΦΛΥΑ ΑΕ – τακτικό και αναπληρωματικό – που καλύπτουν την απαίτηση αυτή του καταστατικού.
Ακόμα όμως και στην  δημοσιοποιημένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ γραπτή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αναφορά σε έγγραφο ορισμό εκπροσώπου κοινωνικού φορέα μέσα από  συλλογική διαδικασία δεν υπάρχει, οπότε εύλογα μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι αναφερόμενοι ως εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων επιλέχτηκαν από την διοίκηση του δήμου με αδιαφανή και στενά παραταξιακά κριτήρια και δεν έχουν υποδειχτεί από τους αντίστοιχους φορείς,  μέσα από συλλογικές τους αποφάσεις.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω να κάνετε δεκτή την προσφυγή μας, ακυρώνοντας την συγκεκριμένη πολλαπλά παράτυπη απόφαση.

Οι προσφεύγοντες

Άγγελος Νταβίας Δημοτικός Σύμβουλος
Λέρτας Δημήτρης Επιλαχών Δημοτικός Σύμβουλος
Καραμπιπέρης Γιώργος μέλος της Γραμματείας της Δημοτικής Κίνησης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *