Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΥΡΙΟ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ... ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΚΟΜΑ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Χαλάνδρι, 23/9/2011
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.Π.: 15452
- 21η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--------
- 2011


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ’, λόγω παραίτησης.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην ανάθεση μελέτης ‘Εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου – Κυκλοφοριακή μελέτη’ προϋπολογισμού 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.800,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σε μετατασσόμενους υπαλλήλους από ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.400,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 10.560,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργων προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 1.268,43 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 83.917,98 € από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2011 για επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 21.190,46 € από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2011 για επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ’.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 135/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του ανώτατου χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή παραβόλου αλλοδαπού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διακεκομμένου ωραρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή μισθώματος οικοπέδου στην οδό Αναπαύσεως και Ελάτης.

15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2011.

16. 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2011.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής & έγκριση πίστωσης 390,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλου του Δήμου μας.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση του κληροδοτήματος Σαχάλα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 21 στο Χαλάνδρι, προς χρήση στον Ο.Κ.Π.Α. για να στεγαστεί το Κ.Α.Π.Η. του Κεντρικού Χαλανδρίου.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου του κληροδοτήματος Καλησπέρη στη ΦΛΥΑ Α.Ε.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση του συνδέσμου Μικρασιατών και Κωνσταντινουπολιτών ‘Ρίζες’ και της ένωσης Ποντίων Χαλανδρίου ‘Ο Ακρίτας’.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διαμόρφωσης πλατείας στον Κ.Χ. 1265 στο Πάτημα του Δήμου Χαλανδρίου.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Κατασκευή Εξωτερικών Συνδέσεων’, Α.Μ. 27/2010.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου (τακτοποιητικού) Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘Αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών ιστών του Δήμου Χαλανδρίου’, Α.Μ. 22/2010.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων’, Α.Μ. 21/2010.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Επισκευές – Ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων’, Α.Μ. 12/2010.

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Συντηρήσεις – Επισκευές σε Δημοτικούς χώρους 08’, Α.Μ. 17/2008.

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετονομασία οδού.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *