Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1

- 25η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--------
- 2011


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 458/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών διαφήμισης για το Ο.Ε. 2012.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 459/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. για το Ο.Ε. 2012.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 460/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το Ο.Ε. 2012.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 461/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αναπροσαρμογή συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το Ο.Ε. 2012.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 462/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αναπροσαρμογή τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου για το Ο.Ε. 2012.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 463/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μείωση δημοτικών τελών σε άπορους και άτομα με αναπηρία.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 464/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μείωση δημοτικών τελών σε πολύτεκνες οικογένειες.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 720 του Δήμου Χαλανδρίου επί των οδών Ιωαννίνων και Τυμφρηστού, από χώρο πλατείας και παιδική χαρά σε χώρο πλατείας – παιδικής χαράς και χώρο άθλησης.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των απολογιστικών στοιχείων των σχολικών επιτροπών Ο.Ε. 2010.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 239.924,08 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ν. 3852/2010.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 113.813,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.700,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σε μετατασσόμενους υπαλλήλους από ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ (ΕΝΤΟΛΗ ΤΠΔ 5/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 159393).

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.700,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σε μετατασσόμενους υπαλλήλους από ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ (ΕΝΤΟΛΗ ΤΠΔ 15/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 165717).

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανομή ποσού 96.933,27 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

15. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2011.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Προέδρων και Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για το Ο.Ε. 2011.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων του Δήμου για το Ο.Ε. 2012.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση προμήθειας βενζίνης για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της ισχύος του συμβατικού χρόνου σύμβασης προμήθειας καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ του έργου ‘Εργα αύξησης παροχετευτικότητας ρεύματος Χαλανδρίου μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα του Δήμου Χαλανδρίου’, προϋπ. 1.043.087,92 € με Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τη σχετική μελέτη.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ του έργου ‘Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου’ σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Δήμου.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που δεν εντάσσονται σε έργα από 15.000,00 € και άνω (άρθρο 28 και 46 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και διανομής καυσίμων και λιπαντικών για την λειτουργία των αυτοκινήτων καθαριότητας και άλλων αυτοκινήτων του Δήμου (άρθρο 28 και 46 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘Μικρά υδραυλικά έργα (όμβρια)’, Α.Μ. 06/08.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘Κατασκευή μικρών έργων οδοποιίας 08’, Α.Μ. 23/08.

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.

Χαλάνδρι 23/12/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *