Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. (Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Χαλάνδρι, 24/2/2011
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.Π.: 3214

- 5η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--------
- 2012


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 29η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενάμιση μήνα, για την υλοποίηση του προγράμματος ‘Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση’ για μαθητές Δημοτικών σχολείων & Νηπιαγωγείων.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, για την υλοποίηση ‘Τοπικού σχεδίου για δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)’, από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω συμμετοχής σε αναπτυξιακή σύμπραξη του Δήμου Χαλανδρίου και άλλων φορέων καθώς και έγκριση υποβολής φακέλου ειδικής διαχειριστικής επάρκειας.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, για την υλοποίηση ‘Τοπικού σχεδίου για δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)’, από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω συμμετοχής σε αναπτυξιακή σύμπραξη της ΦΛΥΑ ΑΔΕ, του Δήμου Χαλανδρίου και άλλων φορέων καθώς και έγκριση υποβολής φακέλου ειδικής διαχειριστικής επάρκειας.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 22/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη ‘Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του έργου ‘Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για χρήση ΚΑΠΗ’ ως προς τον προϋπολογισμό.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Διαπλάτυνση πεζοδρομίων από 0,50 μ. – 1,00 μ. σε διάφορες περιοχές του Δήμου’, Α.Μ. 9/06.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων κεντρικών οδών’, Α.Μ. 25/07.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Καθαρισμός Ρεματιάς’, Α.Μ. 7/09.


Χαλάνδρι 24/02/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *