Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 26η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 55/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στην εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλανδρίου και καθορισμό τροφείων.


2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου, που αφορά στον καθορισμό δυναμικότητας των παιδικών σταθμών Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2012-2013.


3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 33/2012 απόφασης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 1/2005 πράξη εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ στο Ο.Τ. 51.


4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 34/2012 απόφασης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 1/2005 πράξη εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ στο Ο.Τ. 21.


5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 39/2012 απόφασης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου επί των οδών Βελεστίνου και Αργυροκάστρου εντός του ανοιχτού Ο.Τ. 692, σύμφωνα με τις διατάξεις του  αρθ.19 παρ. 2 του Ν. 2664/98.


6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2012 απόφασης της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου επί της οδού Μεσογείων 347 με ΚΑΕΚ 051470575002 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 19 παρ. 2 του Ν. 2664/98.


7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατανομή θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 117.336,32 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ν. 3852/10, χρονικής περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2012.
9.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 91.019,02 € από το ΥΠ.ΕΣ. (ΘΗΣΕΑΣ) για κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέμα Χαλανδρίου.

10.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 13.495,15 από το ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.


11.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση ποσού 62.542,41 € από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2012 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.


12.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση ποσού 15.792,84 € από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2012 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.


13.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χαλανδρίου (ΔΕΠΑΧ) ποσού 20.000,00 € προκειμένου η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις ταμειακές ανάγκες της για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2012.


14.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης ποσού 1.800,00 € για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου.


15.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης ποσού 1.600,00 € για το πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ’ που γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


16.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την ετήσια συνδρομή Ο.Ε. 2012 στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Παραγωγής Υγείας.


17.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα στα όρια του Δήμου Χαλανδρίου.


18.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων (ΕΠΠΕ).

19.   Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012.

20.   7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2012.


21.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) του έργου ‘Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Πάτημα του Δήμου Χαλανδρίου’.

22.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ‘Συντήρηση τα Κ.Α.Π.Η. Χαλανδρίου’ Α.Μ. 18/09.

23.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

 

 Χαλάνδρι  22/6/2012

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *