Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ _ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ           Αθήνα            21.09.2012
ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17                                                              Αρ. Πρωτ:                165
ΤΚ 117 43 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.2132063520                                                                                                          


Προς                              
email:
attikisynergasia@patt.gov.gr                 Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
                                                                                           κ.Κ. Καράμπελα
                                      
Θέμα:  Συζήτηση προ Ημερησίας Διάταξης της 28ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την 25.09.2012, σχετικά με πρώην εργαζομένους με συμβάσεις έργου στη πρώην Νομαρχία Αθηνών.

Κύριε Πρόεδρε,
Θα επιθυμούσαμε να συζητηθεί εκτός Ημερησίας Διάταξης στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.5 του Κανονισμού του Συμβουλίου οι ενέργειες που θα μπορούσανε να αναληφθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σχετικά με το πρόβλημα που απασχολεί 23 πρώην εργαζόμενους με συμβάσεις έργου, οι οποίοι εργαζόντουσαν στην τέως Νομαρχία Αθηνών.
 Όπως είναι γνωστό οι εργαζόμενοι αυτοί, 23 άτομα,  υπηρετούσανε με διαδοχικές συμβάσεις από το 2002 έως το 2007 με την ειδικότητα του διοικητικού υπαλλήλου, κύρια στην στελέχωση της Υπηρεσίας Έκδοσης Αδειών σε μετανάστες (Διεύθυνση Εργασίας). Ειδικότερα η εργασία τους συνίστατο στην ταξινόμηση και επεξεργασία των απαραίτητων δικαιολογητικών των αλλοδαπών προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές άδειες εργασίας τους. 
Η Υπηρεσία αυτή κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της στελεχωνότανε κύρια από συμβασιούχους έργου, όπως οι αναφερόμενοι εργαζόμενοι. Είναι επίσης πανθομολογούμενο οι αυξημένες πάγιες διαρκείς ανάγκες ιδιαίτερα αυτών των Διευθύνσεων. 
·        Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών κατά την 19η συνεδρίαση του την 16.11.2006 με την υπ΄αριθμόν 139β/2006 απόφαση του, ενέκρινε ομόφωνα την πλήρωση 400 κενών οργανικών θέσεων μέσω ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3345/2005. 
·        Στη συνέχεια το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών κατά την 20η συνεδρίαση του την 12.12.2006 με την υπ΄αριθμόν 146/2006 ενέκρινε ομόφωνα την πλήρωση 400 κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με τους πίνακες που εξέτασε. Η όλη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί βάση του Ν.3345/2005 και του Ν.2190.
Το αίτημα αυτό της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο απάντησε αρνητικά επικαλούμενο τη  κρίση.
Βάση του Προεδρικού Διατάγματος 64/2004 περίπου για 67 άτομα που πληρούσανε τις προϋποθέσεις, μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Δεν έτυχαν όμως αυτής της δυνατότητας τακτοποίησης, 23 άτομα, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρονικού ορίου για λίγες ημέρες όπως όριζε το Π.Δ.
·        Κατά τη δευτερολογία του πρώην Πρωθυπουργού κ.Κ. Καραμανλή στη Βουλή κατά τη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό για το θέμα των συμβασιούχων, την 17.11.2006, απαντώντας τόνισε μεταξύ άλλων: ¨Σε ότι αφορά τους συμβασιούχους στους Ο.Τ.Α. εγκρίνουμε τις θέσεις που θεωρούνται απαραίτητες και μοριοδοτούμε γενναία (50%) όσους δεν εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, ώστε να υπάρξει τακτοποίηση, μέσα από αντικειμενικές και αμερόληπτες διαδικασίες¨.
Βέβαια δεν προχώρησε απολύτως καμία διαδικασία λόγω των μνημονιακών πολιτικών και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ακολουθείται, με συνέπεια και οι εργαζόμενοι αυτοί να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό πρόσληψης, αλλά και οι Διευθύνσεις να παρουσιάζουν σημαντικότατες ελλείψεις σε προσωπικό.
►  Πιστεύουμε ως Περιφερειακή Παράταξη ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφαση του, πρέπει να προχωρήσει στη διατύπωση αιτήματος προς το Υπ. Εσωτερικών για την διενέργεια διαγωνισμού, μέσω ΑΣΕΠ, κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων στις Διευθύνσεις εκείνες που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης προσωπικού.
►  Οι 23 αυτοί εργαζόμενοι να τύχουν λόγω εργασιακής προϋπηρεσίας και εξειδίκευσης, μοριοδότησης στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπως τους υποσχέθηκε η Πολιτεία, δείχνοντας ότι προχωρούμε στην εφαρμογή του συνταγματικού δικαιώματος της εργασίας, βάζοντας στο κέντρο της πολιτικής μας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τις πολιτικές εκείνες που απαξιώνουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες οδηγώντας τες στην ιδιωτική κερδοσκοπία.

Για την Περιφερειακή Παράταξη
¨ Αττική Συνεργασία Όχι στο Μνημόνιο¨
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Βαρεμένος Γεώργιος
Κυπριανίδου Ερμίνα
Τσουκαλάς Δημήτρης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *