Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ! ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ!


Χαλάνδρι,  9 Οκτωβρίου2012 Οι Γονείς & Κηδεμόνες του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου

Προς: α) Προϊστάμενο Δ/νσης Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
β) Δήμαρχο Χαλανδρίου
           γ)  Αντιδήμαρχο Παιδείας-Κοινωνικής 

Συνοχής & Αλληλεγγύης ΧαλανδρίουΚοινοπ:  α) ΥΠΕΠΘΑ 
β) Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων
γ) Συνήγορο του Πολίτη
δ)13ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου


Ένσταση – Αίτηση

Εμείς, οι γονείς των παιδιών του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου, δηλώνουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στις παράνομες κινήσεις για  μεταστέγαση του νηπιαγωγείου μας από το κτίριο του 12ου Δημοτικού επί των οδών Ιωαννίνων & Χελμού στο κτίριο του 13ου Δημοτικού επί των οδών Ηλείας  & Ολύμπου επικαλούμενοι την ασφαλή διαβίωση και αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών μας που αυτό το εγχείρημα καταδικάζει και την νομιμότητα που παραβιάζει.
Συγκεκριμένα και κατόπιν αυτοψίας των υποδομών που μας επιφυλάσσονται στο κτίριο του 13ο Δημοτικού αυτές κρίθησαν εντελώς προσχηματικές και ακατάλληλες για την ασφάλεια, την υγεία, την διαβίωση και την εκπαίδευση των νηπίων μας δεδομένου ότι όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα σε συνδυασμό με τις επιταγές του Υπουργείου και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (όπου π.χ. ξεχωριστά και μόνο για Αίθουσα Εργασίας προβλέπει τουλάχιστον 2 τ.μ./παιδί με την διεθνή πρακτική να επιτάσσει 3τ.μ./παιδί) οι θεσμοθετημένες ανάγκες του 13ου Νηπιαγωγείου είναι σαφώς μεγαλύτερες.


ΚΛΑΣΣΙΚΟ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ


Αριθμός παιδιών
22
24


Μεικτά* τ.μ. παρούσας αίθουσας στο κτίριο του 12ου Δημοτικού
42
62


Παρούσα αναλογία μεικτών* τ.μ./παιδί
1,90
2,58


Μεικτά* τ.μ. επιχειρούμενης αίθουσας στο κτίριο του 13ου Δημοτικού
27,5
36


Επιχειρούμενη αναλογία μεικτών* τ.μ./παιδί
1,25
1,50* Μεικτά σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχουν ξεχωριστές αίθουσες για κάποιες θεσμοθετημένες λειτουργίες (π.χ. Κουζίνα –Τραπεζαρία, Αίθουσα Ανάπαυσης, Βιβλιοθήκη, Χώρος Υποδοχής παιδιών-γονέων) ο ενιαίος χώρος διαμορφώνεται διαθέτοντας κάποια τετραγωνικά με αποτέλεσμα τα καθαρά τ.μ. που προορίζονται για τον καθ’ αυτό χώρο Αίθουσας Εργασίας να είναι στην πραγματικότητα ακόμα λιγότερα.
Οι προδιαγραφές του Ο.Σ.Κ. προβλέπουν τα απαραίτητα τ.μ. και για τις λοιπές λειτουργίες εκτός της Αίθουσας Εργασίας που είναι απαραίτητες στο Νηπιαγωγείο καθώς και τις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού κ.ά. και είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο αλλά εδώ φαίνεται να αγνοήθηκαν εντελώς. Οι δε Χώροι Υγιεινής των νηπίων ξεχωριστά πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 τ.μ. και όχι μαζί με του Δημοτικού όπως είναι στο κτίριο του 13ου Δημοτικού και να αναλογούν 1 λεκάνη νηπίου ανά το πολύ 10 νήπια κι όχι 1 ανά 24!

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι αίθουσες που διαμορφώθηκαν, δεν έλαβαν υπ’ όψιν ότι στους χώρους αυτούς θα έρθουν οι ευαίσθητες ψυχούλες και τα γεμάτα κίνηση κορμάκια νηπίων (πολλά στην πρώτη τους επαφή με το Σχολείο) και, εν έτει 2012, χωρίς μέριμνα για πιθανά παιδιά με κινητικά ή άλλα προβλήματα. Έγιναν χωρίς καμμία μελέτη ( τίθεται προς έρευνα το πώς και το γιατί), πρόχειρα και βιαστικά για να στριμώξουν 46 παιδάκια χωρίς σεβασμό προς τις ανάγκες τους, σε χώρους, αντί μεγαλύτερους όπως θα περίμενε κανείς, μικρότερους και ακατάλληλους, όπου μετά βίας χωράνε 20 και χωρίς τα απαραίτητα για την διαβίωση και εκπαίδευσή τους!

Παραμένουμε στις αίθουσες του 12ου Δημοτικού μέχρι να δημιουργηθούν οι υποδομές που επιτάσσει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων και το Υπουργείο για μεγαλύτερες και πολλαπλές αίθουσες και χώρους υγιεινής. Αυτό καθιστά ξεκάθαρο ότι δεν τίθεται κάν θέμα συζήτησης να μεταστεγαστούμε, για κανέναν λόγο και λυπούμαστε αν κάποιους δυσαρεστούμε, σε μικρότερες και άνευ μελέτης, άρα παράνομα φτιαγμένες, αίθουσες-προφάσεις που μαρτυρούν από μόνες τους τους πραγματικούς λόγους της πολυσχιδούς πίεσης που ασκείται στους αρμοδίους να εγκρίνουν την μεταστέγασή μας μετατρέποντάς τους σε συνενόχους σε ένα έγκλημα κατά των παιδιών μας. Φυσικά όταν, με το καλό, με την επόμενη σχολική χρονιά πάμε στην Α΄ Δημοτικού φυσιολογικά και άνευ απροόπτου θα ενταχθούμε στο 13ο Δημοτικό όπου ως συνέχεια ανήκουμε.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και άλλους ακόμα που μπορούμε εν καιρώ να εκθέσουμε:
Αιτούμαστε να σταματήσει κάθε ενέργεια, από όπου και αν προέρχεται, προς την κατεύθυνση της εν λόγω μεταστέγασης -μέχρι να δημιουργηθούν πράγματι κατάλληλες υποδομές για  νήπια- και δηλώνουμε ότι θα μεταχειριστούμε κάθε νόμιμο μέσο για να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας.
Αιτούμαστε να γνωστοποιηθούν  οι λόγοι που τόσο η εν λόγω διαμόρφωση χώρων όσο και η συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας έγινε ερήμην του Ο.Σ.Κ. κατά παράβαση του                 ν. 3467/2006 ο οποίος απαιτεί όχι 3μελή όπως η ψευδεπίγραφη, άκυρη -και άρα εκδίδουσα άκυρη απόφαση- επιτροπή που επιλήφθηκε της υποθέσεως αλλά 5μελή και με «συμμετοχή μηχανικού του Ο.Σ.Κ. και εκπρόσωπο της οικείας Δ.Ο.Υ.», υποχρέωση η οποία δεν παύει με την μεταφορά της αρμοδιότητας συγκρότησής της στον Δήμο.

Προσβάλλουμε ως άκυρη την απόφαση της 3 μελούς επιτροπής καταλληλότητας ως επαγόμενη από την ακυρότητα της συγκρότησής της που παραβίασε τον ν. 3467/2006 αρθρ 18, παρ.6, τον οποίο επικαλείται(!).

Αιτούμαστε την έγγραφη ανάληψη της ευθύνης από τον υπογράφοντα οποιασδήποτε πράξης προς την κατεύθυνση της εν λόγω μεταστέγασης για οτιδήποτε συμβεί στα παιδιά μας απορροία αυτής -από το πιο απλό όπως η αναστάτωση όλων των οικογενειών μας εν μέσω σχολικής χρονιάς έως την δυσχέρεια προσαρμογής (για δεύτερη φορά σε τόσο λίγο χρόνο) και εκπαίδευσής τους ή τυχόν ασθένειες ή ατυχήματα που θα προκύψουν από την έλλειψη χώρου και ακαταλληλότητα των υποδομών-

Αιτούμαστε να ενημερωθούμε εγγράφως και εγκαίρως για οποιαδήποτε απόφαση λάβετε επί του θέματος, με επίδοση στην διεύθυνση του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου όπου παρευρισκόμαστε καθημερινά και να τηρηθούν όλοι οι όροι που η Διαφάνεια επιβάλλει.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας,

Οι Γονείς & Κηδεμόνες του 13ου Νηπιαγωγείου ΧαλανδρίουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *