Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

Η "πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου" καταθέτει Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χαλανδρίου


πρΟΤΑση 
εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου 
e-mail : pr_ota_si@yahoo.gr 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ως συντακτική ομάδα της «πρΟΤΑσης» , στο τελευταίο τεύχος είχαμε επισημάνει ότι, η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσει και το Δήμο μας , το επόμενο χρονικό διάστημα . Σύμφωνα με τη θέση μας , η κατάρτιση του νέου Ο.Ε.Υ θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητες : 

-  Όλες οι υπηρεσίες να έχουν σε μορφή οργανωτικής δομής : Διεύθυνση –Τμήμα, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και κάθε υπάλληλος να έχει προϊστάμενο τμήματος και δ/ντή. 

-  Διαχωρισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος με ξεχωριστή διεύθυνση καθαριότητας 

-  Ένταξη όλων των νομικών προσώπων ως ξεχωριστές Δ/νσεις στην οργανωτική δομή του Δήμου μας . 

-  Επαναξιολόγηση όλων των Δ/νσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης , λαμβάνοντας υπόψη και το νόμο 3852/2010 άρθρο 97. 

-  Να μην αναφέρονται καθήκοντα αιρετών και μετακλητών (π.χ. γεν. γραμματέα , συμβούλων) , αφού δεν είναι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο οργανισμός αφορά υπαλλήλους . 

Καταθέτουμε σχέδιο τροποποίησης του Ο.Ε.Υ., ως Συντακτική Ομάδα της «πρΟΤΑσης».

πρΟΤΑση 
εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου 
Άκης Γκόγκος, Παναγιώτης Κατσαρλίνος, 
Δημήτρης Μ. Χανιωτάκης, Πέτρος Χριστοδούλου

Χαλάνδρι 26-3-2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου