Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ! ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΕΙ!


Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2013&14.
Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/12:

«Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α' 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α' βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα.»

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) για την έγκριση της πρόσληψης των Π.Φ.Α. που απασχολούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εκδόθηκε η ΚΥΑ 25583/20.09.2013 (ΦΕΚ 2613/16.10.2013 τεύχος Α’): Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) που υλοποιούν οι φορείς - Ο.Τ.Α για τη περίοδο 2013-14.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:

Αρμοδιότητες Δήμων (Ν.3463/2006 - Ν.3852/2010) » Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός (Άρθρο 94 παρ.4) » 12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων » Μαζικός Αθλητισμός- Άθληση για Όλους

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *