Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣYΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  Α.Π. :  510

                                       
                                                                                                               -  1η
          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          -------
                                                                                                                 - 2014
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 15η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30    να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ του Δήμου Χαλανδρίου.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλής στο Ι.Κ.Α.

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού (του άρθρου 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2014.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, που δεν εντάσσονται σε έργα, έως του ποσού των 15.000,00 € (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργ. Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που δεν εντάσσονται σε έργα από 15.000,00 € και άνω (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (Εργασιών – Μεταφορών) (άρθρο 67 παρ.1 του Π.Δ. 28/80), για το έτος 2014.

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών) έως του ποσού των 2.934,70 €, (άρθρο 64 παρ.14 του Π.Δ. 28/80) για το έτος 2014.

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και διανομής καυσίμων και λιπαντικών για την λειτουργία των αυτοκινήτων καθαριότητας και των άλλων αυτοκινήτων του Δήμου (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ‘Kατασκευή παιδικού σταθμού στην περιοχή Πάτημα ΙΙ Δήμου Χαλανδρίου’ Α.Μ. 8/12.

                                             Χαλάνδρι  09/01/2014
                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
                                           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος με το Πράσινο Κίνημα

  Συνεχίζοντας το μπαράζ των ανακοινώσεων, των προσώπων που συστρατ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις