Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕΔΕ σήμερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, 3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ για τρέχοντα ζητήματα.

2. Θέματα Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.:

α) ΚΥΑ κατανομής των ΚΑΠ έτους 2013 – απολογισμός αποδόσεων.

β) Κατανομή πιστώσεων Πολιτικής Προστασίας έτους 2014.

γ) Κατανομή πιστώσεων για τις αφαλατώσεις έτους 2014.

δ) Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη μη καταβολή δημοτικών τελών στις Συμβάσεις Παραχώρησης.

Εισηγητές: 
- Δ. Τσιαντής, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
- Γ. Μουράτογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.

3. Θέματα Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

α) Ειδικό τέλος ταφής απορριμμάτων (Ν. 4042/2012).

β) Παράταση εφαρμογής της συγχώνευσης των Φο.Δ.Σ.Α. (Ν. 4071/2012).

Εισηγητές: 
- Γ. Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
- Λ. Μαλούτας, αντιπρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

4. Θέματα Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού:

α) Πρόταση για τη διοργάνωση ημερίδας στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Διατροφή και Ιαματικός Τουρισμός».

β) Χρηματοδότηση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εισηγητές: 
- Φ. Προβατάς, πρόεδρος Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού
- Γ. Λύτρας, αντιπρόεδρος Επιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού

5. Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ ΥΠ.ΕΣ. και ΚτΠ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο».

Εισηγητές: 
- Δ. Καφαντάρης, πρόεδρος Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εξυπηρέτησης του πολίτη
και Διαφάνειας

- Δ. Καλογερόπουλος, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εξυπηρέτησης του
πολίτη και Διαφάνειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή μας

  18 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις