Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Επαναπροκήρυξη της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων των Δήμων Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ «FESTIVAL FACTORY»

                                                                                                                                
Επαναπροκήρυξη της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ανέργων των Δήμων Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ «FESTIVAL FACTORY»
www.festivalfactory.gr

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού» καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους των Δήμων Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση «FESTIVAL FACTORY» έως και την Παρασκευή 7 Nοεμβρίου 2014.
 Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 78 ανέργων, με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα FESTIVAL FACTORY, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθυνθούν στα παρακάτω σημεία:

ΔΙΑΘΕΣΗ/ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 1. Δήμος Αγίας Παρασκευής: Δημαρχείο, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Λ. Μεσογείων 415-417  (ισόγειο), τηλέφωνο: 2132004601, ώρες: 08:30-14:30
 2. Δήμος Χαλανδρίου: Δημαρχείο, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου (3ος όροφος), κος Χριστοφής Κυριάκος, τηλέφωνο: 213 2023887, ώρες: 08:30-14:30
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση

Εδώ μπορείτε να δείτε Επαναπροκύρηξη της Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 8838540 (Δρανδάκη Αννίκα), ώρες : 10:00 – 16:00
Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν :
 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Νέοι επιστήμονες (Μηχανικοί, Δικηγόρος, Ιατρός, Οδοντίατρος, Κτηνίατρος, Φαρμακοποιός, κλπ, με προϋποθέσεις )
 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα
Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους μέσω των δράσεων του έργου, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος με συνεχή επαγγελματική και επιχειρηματική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας, προκειμένου να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης στον τομέα του πολιτισμού, ή να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες τοπικές επιχειρήσεις, ή ακόμη και να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα (ανάπτυξη επιχειρηματικού Σχεδίου).

Οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στο πλαίσιο του έργου θα δραστηριοποιηθούν στα παρακάτω αντικείμενα από ωφελούμενους με τις αντίστοιχες ειδικότητες:
 • Οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και φεστιβαλικών εκδηλώσεων
 • Χοροθέατρο (θεατρικά δρώμενα, χορευτικές παραστάσεις, χοροθέατρο δρόμου)
 • Μουσική (μουσική επένδυση των πολιτιστικών δρώμενων, προετοιμασία και ηχογράφηση πρωτότυπων μουσικών έργων)
 • Χειροτεχνήματα (αντικείμενα προώθησης και μνήμης (souvenirs) των πολιτιστικών και φεστιβαλικών εκδηλώσεων)
 • Εφαρμογές multimedia (σχεδιασμός, προετοιμασία και παραγωγή Multimedia εφαρμογών για την υποστήριξη των εκδηλώσεων ή και αυτόνομα)
 • Υπαίθριες δραστηριότητες (ξενάγηση σε αστικά αξιοθέατα της περιοχής παρέμβασης, οργανωμένες ομαδικές ποδηλατοβόλτες, ομαδικές φωτογραφήσεις αξιοθέατων, αθλητικές δραστηριότητες και sports, κλπ)
 • Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών
 • Δημιουργικά επαγγέλματα (καλλιτεχνικά, τουριστικά επαγγέλματα κλπ)

* Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «FESTIVAL FACTORY» που απαρτίζεται από τους φορείς: ΙΝΙΤΙΑ ΑΕ (Συντονιστής Α.Σ.), Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δήμος Χαλανδρίου, Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης ΔΗΜΗΤΡΑ  ΚΕΕ Α.Ε., Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΑΜΚ «Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» ΚΕΑΕΠ.


Η πράξη «Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα  Προτεραιότητας 8  «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (ΕΚΤ).

 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου