Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΜΙΑ ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ


Το πρώτο θέμα που θα προσπαθήσουμε να σου αναδείξουμε  αναγνώστη μου είναι το πώς αντιμετωπίζεται με απλές ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ η σύνταξη ενός προϋπολογισμού ενός δήμου.

Διότι πολλά σου λένε, που δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν για να σου χαμηλώνουν τον πήχη των απαιτήσεων σου σε υπηρεσίες που στις παρέχουν ιδιωτικώς.

Το πλαίσιο είναι ασφυκτικό, αλλά γίνεται ασφυκτικότερο εάν θέλει κάποιος  να πνίγεται ή να παριστάνεις ότι πνίγεται για να κρύψεις τις αδυναμίες του, την ευθυνοφοβία του ή ακόμα χειρότερα εάν έχει κρυφή ατζέντα.

Και βέβαια μια ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ δεν μπορεί να δεσμεύει μέχρι κεραίας αιρετά όργανα, πόσο μάλλον αν δηλώνουν ..... αντικυβερνητικά.

Είναι κακόγουστο ανέκδοτο αναγνώστη μου,

- να έχουμε κάνει σκληρή κριτική στον Κουράση για απόλυτη υποταγή στα κυβερνητικά κελεύσματα και τις μνημονιακές οδηγίες - που στο κάτω της γραφής είναι ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ χωρίς φερετζέ και .... Σαμαροκούνελο (είναι εσωκομματικός όρος της ΝΔ αυτός, έτσι τους λένε άλλες φιλές νεοδημοκρατών)

 - να έχουμε αρνηθεί ομόφωνα να εφαρμόσουμε ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εμμένοντας  στην δική μας εκτίμηση ότι είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ - μιλάμε βέβαια για την ψευτοαξιολόγηση -  αυτοαναγορευόμενοι και ολίγον σε ΣτΕ- (και καλά έχουμε κάνει βεβαίως διότι είμαστε ΑΙΡΕΤΟΙ και όχι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ και γι' αυτό θα μείνουμε αταλάντευτα δίπλα στον Ρούσσο στο θέμα της ποινικής του δίωξης, διότι δεν είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥ, είναι όλων μας στο πρόσωπό του και όλης της αυτοδιοίκησης, αν φοράμε παντελόνια)

Και όμως την ίδια ώρα στο ΜΕΙΖΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, που είναι το πώς όλα αυτά που πιστεύει θα μετουσιωθούν σε εφαρμόσιμη πολιτική για τον δημότη,  Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167).
2. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α' 114).
4. Οι διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1
του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5.Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή
Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού
των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ.
64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832)
47490/18.12.2012 (Β' 3390) και 30842/2013 (Β' 1896) όμοιες και ισχύει.
6.Η ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’)
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2015 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’).


 Τι είναι αυτά τα κινέζικα θα πεις;
 Είναι αι "κείμεναι διατάξεις" του νόμου.

Βραστούς, βραστούς θα φάμε τους αστούς ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ!

Πρώτη αναφορά στον προϋπολογισμό της "ΠΟΛΥΑΡΙΣΤΕΡΑΣ";
  
Ο ΝΟΜΟΣ 4172/2013
"Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις."

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ76 
ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
«Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο») με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..
 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 77
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Προϋπολογισμού δήμων

ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΗΔΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ σε όλη την αυτοδιοίκηση, αφού βεβαίως ο προϋπολογισμός δεν ψηφίστηκε "μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου"

ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ a la cart!

Και άρα δεν θα έπρεπε ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ να αναφέρεται σε αυτόν ως .... ΠΡΩΤΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΜΕΛΗΜΑ ΤΗΣ. (εκτός αν έχει πάθει ντουβρουτζά με ό,τι της έλαχε).

Και  με δεύτερη ιεραρχικά αναφορά την ΕΠΟΠΤΕΙΑ της αυτοδιοίκησης με τον επίσης μνημονιακό νόμο  Ν. 4270/2014 

και τέλος, επιτέλους, στην τρίτη θέση ενδιαφέροντος και ιεράρχησης ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, του ευαγγελίου της αυτοδιοίκησης και στην τέταρτη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για την αυτοδιοίκηση που είναι ο "κατάπτιστος" Καλλικράτης αλλά που τουλάχιστον τον κάναμε μόνοι μας, δεν μας τον επέβαλλε η Τρόικα.

Και μετά την ΚΥΑ - μνημείο!

 Τα "αποφασίζουμε και διατάσσουμε" πότε, πώς και αν ΘΑ ΚΑΤΟΥΡΗΣΕΤΕ.


ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ:
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΝΙΖΕΙ ΠΡΩΤΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που σέβεται τον εαυτό του:


Στο οποίο έκανε βεβαίως εκτενή προφορική αναφορά ο δήμαρχος Χαλανδρίου στην τοποθέτησή του αλλά δεν δέχτηκε την εισήγηση Νταβία στην συνεδρίαση της Ο.Ε. να αποτελέσει την ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, στις διατάξεις με βάση τις οποίες συντάσσεται ο δημοτικός προϋπολογισμός, ως ένα ηχηρό μήνυμα προς τους δημότες μας αλλά και τις ανώτερες διοικητικές βαθμίδες.

Βλέπετε ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ "ΥΠΕΡΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ".

"ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ 102 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ"!

Ναι ειπώθηκε!
Το είπε στην οικονομική επιτροπή.
Το είπε και εχθές στο δημοτικό συμβούλιο αυτό ο Μύρωνας Ανδριαννάκης!

Η απόλυτη, απροκάλυπτη υπεράσπιση της υποτέλειας!

Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ, πρέπει να παραιτηθεί από αυτό, μας είπε ο Μύρωνας.


Αυτή η άποψη επικράτησε τελικά στα scripta του δήμου, που ως γνωστόν αυτά manent και εμείς - οι τρελοί και περιθωριακοί - βολευόμαστε με verba, που ως γνωστό volant.

Μόνο γι' αυτή την άρνηση αποδοχής αυτής της ΑΥΤΟΝΟΗΤΗΣ και (θεωρητικά) ανέξοδης πρότασής του δεν θα έπρεπε να δώσει ο Νταβίας θετική ψήφο.

Αλλά όπως λέει .... πρώτος χρόνος είναι, εκλογές έρχονται, ας δοθεί χρόνος και συμπαράσταση ....

Άλλωστε "άσπρος κώλος, μαύρος κώλος, θα φανεί".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος με το Πράσινο Κίνημα

  Συνεχίζοντας το μπαράζ των ανακοινώσεων, των προσώπων που συστρατ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις