Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΛΣΙΝΚΙ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ (ΔΗΜΑΡ) ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Απίστευτο, γελοίο ή άθλιο; 
Οι Ρομά Χαλανδρίου για να τύχουν ευεργετήματος πενίας σε αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής στα διοικητικά δικαστήρια ζήτησαν, όπως τους ζήτησαν τα δικαστήρια, πιστοποιητικά για την κατάστασή τους. 
Τι έκανε ο Δήμος; 
Πάνω από ένα μήνα αργότερα (όταν πια είχε χαθεί η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων στη μία υπόθεση) ανέθεσε σε εξωτερική δικηγόρο να γνωματεύσει αν και πώς μπορεί να εκδοθούν τα πιστοποιητικά. Η γνωμάτευσή της εκδόθηκε μετά από ένα δεκαπενθήμερο και μεταξύ άλλων δείχνει πως η δικηγόρος δεν γνωρίζει καλά το νόμο. Σίγουρα δε η αμοιβή της είναι υψηλότερη από τα ποσά που έπρεπε να πληρώσουν οι Ρομά και δεν είχαν. Αντί να πάει να τα πληρώσει ο δήθεν ευαίσθητος δήμος, ακολούθησε δαπανηρή και εκπρόθεσμη, άρα παράνομη, διαδικασία για να αρνηθεί στην πράξη το δικαίωμα των Ρομά δημοτών του στο ευεργέτημα πενίας.

Σχετικό: http://mariayannakaki.gr/δημοκρατικη-αριστερα-μαρια-γιαννακακη-βουλη/891-ευεργετημα_πενιας_ρομα
Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εσωτερικών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Θέμα: Μη χορήγηση από Δήμο Χαλανδρίου βεβαιώσεων για ευεργέτημα πενίας Ρομά
Στις 9 Οκτωβρίου 2014, αποστάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Δήμο Χαλανδρίου και στη ΔΟΥ Χαλανδρίου αίτημα έκδοσης πιστοποιητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας για αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών τις οποίες έχει καταθέσει ως δικαστικό πληρεξούσιο των Ρομά Πεύκου Πολίτη Χαλανδρίου το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ). Αναφερόταν στο αίτημα πως με βάση νομολογία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην αίτηση για το ευεργέτημα πενίας πρέπει να επισυνάπτονται (με βάση το άρθρο 196 και επόμενα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας):
α) πιστοποιητικό, ατελώς, του δημάρχου όπου είναι η κατοικία ή η μόνιμη διαμονή του αιτούντος, το οποίο βεβαιώνει την επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή κατάστασή του, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 194 παράγραφοι 1 έως 3 (1. Το ευεργέτημα της πενίας παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης χωρίς να περιοριστούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του. 2. Το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα κοινωφελή ή που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό καθώς και σε ομάδες προσώπων που έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι, αν αποδεικνύουν ότι με την προκαταβολή των εξόδων γίνεται πια αδύνατη ή προβληματική η εκπλήρωση του σκοπού τους. 3. Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ίδιων και της οικογένειάς τους), και
β) πιστοποιητικό, ατελώς, του οικονομικού εφόρου της κατοικίας ή της μόνιμης διαμονής του αιτούντος το οποίο βεβαιώνει αν ο αιτών υπέβαλε κατά την τελευταία τριετία δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου άμεσου φόρου, καθώς και την εξακρίβωσή της, ύστερα από έλεγχο.
Η ΔΟΥ Χαλανδρίου πρωτοκόλλησε την αίτηση στις 13 Οκτωβρίου 2014 και εξέδωσε το έγγραφο στις 20 Οκτωβρίου 2014.
Ο Δήμος Χαλανδρίου πρωτοκόλλησε την αίτηση στις 14 Οκτωβρίου 2014 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδώσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αντίθετα, παρ' ότι είχε εξουσιοδοτήσεις, απαίτησε από τους ενδιαφερόμενους Ρομά να μεταβούν προσωπικά στο Δημαρχείο για να τους εκδώσει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και τελικά αρνήθηκε να εκδώσει βεβαιώσεις για όσους και όσες δεν κάνουν φορολογικές δηλώσεις! Η κωλυσιεργία του Δήμου Χαλανδρίου δημιουργεί κίνδυνο απόρριψης του αιτήματος ευεργετήματος πενίας λόγω απουσίας των πιστοποιητικών αυτών και στη συνέχεια των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης. Παρόμοια εξέλιξη θα στερήσει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη από τους Ρομά και μάλιστα σε υπόθεση που εξετάζεται από την Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα πλαίσια προσφυγής των Ρομά μέσω του ΕΠΣΕ.
Κατόπιν αυτών,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Για ποιο λόγο ο Δήμος Χαλανδρίου δεν εξέδωσε σε εύλογο χρονικό διάστημα τα πιστοποιητικά;
2. Για ποιο λόγο ο Δήμος Χαλανδρίου απαίτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία των Ρομά για έκδοση βεβαιώσεων μόνιμων κατοικίας ενώ είχαν δοθεί πληρεξούσια στο ΕΠΣΕ;
3. Πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να μην εξαρτάται δεσμευτικά η απόφαση για χορήγηση ευεργετήματος πενίας από τη συμμόρφωση Δήμων και ΔΟΥ στην υποχρέωση έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών, ή εναλλακτικά να προβλέπεται δεσμευτικά σύντομη προθεσμία για την έκδοσή τους και κυρώσεις σε περίπτωση αναιτιολόγητης άρνησης έκδοσής τους;
4. Για τις ενέργειες και παραλήψεις του Δήμου Χαλανδρίου που θίγουν θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα πολιτών –κυρίως δημοτών του- και μάλιστα ευάλωτων θα υπάρξουν πειθαρχικός και ποινικός έλεγχος;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Γιαννακάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Θέμα: Η αναμόρφωση του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration ( MBA ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις