Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ενδιαφέρον Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου

Ανακοίνωση - ένσταση σχετικά με την υποχρεωτική χορήγηση αδειών εντός του έτους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ
σχετικά με την υποχρεωτική χορήγηση αδειών εντός του έτους!
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σχετικά με το ζήτημα των κανονικών αδειών που προέκυψε με μερίδα των συναδέλφων, οι οποίοι έλαβαν ειδοποίηση από τη  Γενική  Γραμματέα του Δήμου, τους ανακοινώνεται ότι  η υπηρεσία τους χορηγεί  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  το υπόλοιπο της αδείας του έτους 2014
Ως σύλλογος παραθέτουμε την αντίθεση μας για τους παρακάτω λόγους:
Πάγια τακτική  των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου  ήταν να καθορίζουν οι εκάστοτε υπηρεσίες την  χορήγηση αδειών εφαρμόζοντας  την εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/531/ οικ.6549/ 13.03.2007). Με τον τρόπο αυτό ο κάθε υπάλληλος ανάλογα με τις υπηρεσιακές & οικογενειακές ανάγκες καθόριζε σε συνεργασία με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους τον αριθμό των ημερών αδείας που θα ελάμβανε. Επιπρόσθετα, οι μητέρες εργαζόμενες μεριμνούσαν να έχουν υπόλοιπο αδειών για την χρήση αυτών σε περιπτώσεις ασθένειας τέκνων τους, ώστε να μην χάνονται ημερομίσθια (και κατά συνέπεια μείωση αποδοχών) από ημέρες απουσίας τους λόγω ασθένειας των τέκνων τους.
Η υποχρεωτική χορήγηση του συνόλου της άδειας 2014  μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (άρθρο 56 Ν.3584/07) έχει ως  ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΠΕΙΑ την μείωση του μισθού του εργαζόμενου σε περίπτωση απουσίας από την υπηρεσία του, δεδομένου ότι δεν θα έχει την ΕΥΧΑΙΡΕΙΑ χρήσης ημερών για έκτακτες ανάγκες.
Επίσης, παραθέτουμε ότι, σύμφωνα με την (εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑΔΙΔΑΔ/Φ.51/531/οικ.6549/13.03.2007), «ο αριθμός των υπαλλήλων που απουσιάζει δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του υπηρετούντος προσωπικού κάθε φορέα ανά ημερολογιακή εβδομάδα και να παραμένουν στην υπηρεσία τα 2/3 λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες που απορρέουν από το αντικείμενο και την ιδιαιτερότητα της κάθε Δ/νσης.
Τέλος σύμφωνα με την (εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.51/531 /οικ.6549/13.03.2007) σε ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών, ιδίως αυτών που δεν έχουν ιδιαιτέρα μεγάλη συναλλαγή με το κοινό, θα μπορούν οι υπηρεσίες να διαχειριστούν το θέμα των αδειών των υπαλλήλων τους με δυνατότητα υπέρβασης, κατ΄εξαίρεση, του ορίου του 1/3, εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία τους, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό των αδειών δεν θα υπερβαίνει το 1/2 του προσωπικού.
Επιπλέον, για ποιο λόγο εφόσον η Διοίκηση του Δήμου είχε σκοπό να ακολουθήσει αυτή την τακτική – και από την πρώτη ημέρα ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες η έγγραφη ενημέρωση για τα υπόλοιπα αδειών των εργαζομένων - δεν ζητήθηκε από τον Σεπτέμβριο στους Δ/ντες και Προϊσταμένους των υπηρεσιών  ο έγκαιρος προγραμματισμός των αδειών και η σταδιακή χορήγηση τους μέχρι τον Δεκέμβριο. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω ως Σύλλογος Εργαζομένων  ζητάμε άμεσα την ανάκληση του εγγράφου της Γενικής Γραμματέως για την χορήγηση υποχρεωτικής άδειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *