Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 16η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αγορά ακινήτου ιδιώτη (Γεωργίου Μάρκου) στο Ο.Τ. 736 επί των οδών Τυμφρηστού και Ήβης του Δήμου Χαλανδρίου.

2. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τμήμα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσμένο.

3. Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου.

4. Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυμένο ωράριο χρήσης μουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου.

5. Αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών από 15.000,00 € και άνω για το 2015 (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

6. Παραχώρηση μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης στην πλατεία Ελευθερωτών Χαλανδρίου.

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο: ‘Επισκευές – Κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου’, Α.Μ. 08/14.

8. Λήψη απόφασης αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας «Εργασίες καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων» με ιδία μέσα.

9. Λήψη απόφασης αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας «Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών» με ιδία μέσα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *