Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 31η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

2. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων» του Δήμου Χαλανδρίου.

3. Έγκριση σκοπιμότητας της «Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό».

4. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 178/13-5-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους & Πιλοτική προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές.

5. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.(23847/25-08-15).

6. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. (23874/25-08-15).

7. Ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα. (24081/27-08-15).

8. Ενίσχυση οικονομικά αδύνατων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα. (24082/27-08-15).

9. Επιχορήγηση του Σκακιστικού Ομίλου Χαλανδρίου με ποσό 2.980,00€ για την πραγματοποίηση σκακιστικών εκδηλώσεων.

10. Έγκριση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου.

11. Εξώδικος συμβιβασμός των ιδιοκτητών και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 2/1994 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 1221.

12. Καθορισμός Προσκύρωσης τμήματος εδαφικής έκτασης καταργούμενης οδού σε ιδιοκτησία του Ο.Τ. 205 του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με την 2/2012 πράξη προσκύρωσης.

13. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων» Α.Μ. 6/2014.

14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «Εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης» Α.Μ. 2/14.

15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (αρ. πρ. 23799/24-08-15).

16. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (αρ. πρ. 23801/24-08-15).

17. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (αρ. πρ.23802/24-08-15).

18. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (αρ. πρ. 23803/24-08-15).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *