Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 01-10-2015

Αριθ. Πρωτ.: 
Γ/ΕΞ/5025/01-10-2015

     
ΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΒΙΑΣ
Δ..ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 13
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ιστοσελίδα        : www.dpa.grΜε την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει την αίτησή σας η οποία καταχωρήθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής με αριθμ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4883/23-09-2015 και αριθμ. Υπόθεσης/////////////////// τον οποίο παρακαλούμε να αναφέρετε απαραιτήτως σε κάθε μελλοντικό σχετικό με την υπόθεση σας έγγραφο.  Εισηγητής για την έρευνα της υπόθεσης ορίστηκε ο ελεγκτής της Αρχής  ........................ (Τηλ:....................) (Τηλ: ....................). Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 12:00 – 14:00.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3917/2011, η Αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια αξιολόγησης της προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων, ερωτημάτων και παραπόνων με κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος. Ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων και η ελλιπής στελέχωση της Αρχής δεν επιτρέπουν, δυστυχώς, την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά σας.
Αριθμός πρωτοκόλλου αποστολέα:


Η Προϊσταμένη Διοικητικού-Οικονομικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΟΧΙ στην κατάργηση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  Tο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις προθέσεις της κυβέρνησης να καταργήσει την απλή αναλογική στις εκλογές της τοπικ...