Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ .... ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ!!!

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2016.

2. Λειτουργία των Τμημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης: Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Κίνησης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές και Εξαιρέσιμες έτους 2016.

3. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας και λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των Τμημάτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Δημοτικής Φιλαρμονικής.

5. Έγκριση πίστωσης για δαπάνες πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς το Δεκέμβριο του 2015.

6. Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια ειδικού λογισμικού «Business Intelligence» για την παρακολούθηση της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου προϋπολογισμού 73.517,10 €.

7. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

8. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 1/2005 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ στο Ο.Τ. 94.

9. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 2/1994 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 1201.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2016.

ΣΧΟΛΙΟ: "ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ" ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ!

Συζήτηση του προϋπολογισμού μαζί με άλλα θέματα "καθημερινότητας". Για να βαρεθούν και να φύγουν τυχόν παρευρισκόμενοι πολίτες και να μην παρακολουθήσουν τα ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Θέμα: Η αναμόρφωση του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration ( MBA ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις