Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου (10.03.2016)


Συνεδρίασε την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με κύριο θέμα τη συζήτηση για τα μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στην Περιφέρεια Αττικής. Σχετικά με τα υπόλοιπα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν, Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Επικύρωση Πρακτικών 34ης, 35ης, και 36ης, Συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα

2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Βαρβάρας για το έργο (παροχή Υπηρεσίας) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΑ»., το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα

3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 359/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση εκ νέου όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα.

4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 239/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση σύναψης και όρων νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για την παροχή υπηρεσίας: «Διενέργεια Πρακτικών Εξετάσεων φυσικών προσώπων με σκοπό τη χορήγηση άδειας για την άσκηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων». Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα

5. Έγκριση σύναψης και όρων σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015», ποσού 5.000.000 ευρώ. Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα

6. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 41/11-2-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου, ημέρα Τετάρτη, της Β΄ Αθηνών. Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα


Τα πλήρη κείμενα των παραπάνω αποφάσεων θα αναρτηθούν στο παρακάτω link:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18169:9i-synedriasi-p-s&catid=123&Itemid=98

Επισημαίνεται ότι τα τελικά κείμενα των Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται σταδιακά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου