Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση: ‘’Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο’’.

2. Αντικατάσταση δύο τακτικών μελών της ‘’Επιτροπής Παραλαβής για την Προμήθεια Γάλακτος στις εγκαταστάσεις του Δήμου που βρίσκονται στη διεύθυνση Αγ. Παρασκευής 86 για το 2016 (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ)’’.

3. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων.

5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

6. Διαγραφή ή μη οφειλής.

7. Έγκριση σκοπιμότητας των δαπανών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε δημόσια σχολεία και άλλους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου.

8. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την ένταξη του 8ου Γυμνασίου Χαλανδρίου στο μουσικό εργαστήριο μάθησης σύγχρονης κιθάρας.

9. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Χαλανδρίου.

10. Έγκριση σκοπιμότητας για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου 1821 και έγκριση πίστωσης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων.

11. Έγκριση σκοπιμότητας έκδοσης διμηνιαίου εντύπου – περιοδικού για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των δημοτών, την ανάπτυξη της συμμετοχής τους σε δράσεις καθώς και της επικοινωνίας τους με το Δήμο Χαλανδρίου.

12. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας – Προσχολικής Αγωγής – Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνου Γερολυμάτου για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής με θέμα: «Τρέχουσες Διεθνείς εξελίξεις στην Προσχολική Αγωγή: Πολιτικές & Έρευνα».

13. Προγραμματισμός – αίτημα πρόσληψης για Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2016-2017.

14. Έγκριση υλοποίησης δημοτικού προγράμματος «Αθλητική Κατασκήνωση 2016».

15. Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς (Αθλητική Κατασκήνωση 2016) ποσού 14.876,63€.

16. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

17. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση ιδιοκτήτη λόγω ρυμοτόμησης σύμφωνα με την 1/2005 πράξη εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ στο Ο.Τ. 94, με αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

18. Έγκριση σκοπιμότητας για την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων.

19. Έγκριση για παράταση παραχώρησης οχήματος από τον ΕΔΣΝΑ.

20. Έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» για υποβολή προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: ‘’Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου’’, Α.Μ. 5/2015.

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Κατασκευές πεζοδρομίων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δήμο Χαλανδρίου», Α.Μ. 3/10.

23. Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών, του έργου «Συντήρηση διάφορων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου», Α.Μ. 5/2014.

24. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το αναπηρικό αυτοκίνητο της κ. Σπυριδούλας Σπαταλά, Α.Μ.Ε.Α., απέναντι από την οικία της επί της οδού Υγείας αρ. 3, στο Δήμο Χαλανδρίου.

25. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Αριστοτέλους (και Χαϊμαντά αρ. 31), Ο.Τ. 95, στο Δήμο Χαλανδρίου, για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού δεκαπέντε αυτοκινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου