Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

ΕΛΤΑ COURIER: Αποτελέσματα της χρήσης του 2015Η ΕΛΤΑ Courier, θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΕΛΤΑ ΑΕ, για το οικονομικό έτος 2015 παρουσίασε αύξηση εσόδων σε ποσοστό 8,42%. Τα έσοδα ανήλθαν σε 29,61 εκατ. € έναντι 27,31 εκατ. € την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στον κατά 11,7% μεγαλύτερο όγκο διακινηθέντων δεμάτων.
Τα κέρδη προ φόρων την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 24,14% και πιο συγκεκριμένα ανήλθαν στα 1,44 εκατ. € έναντι 1,16 εκατ. € το 2014 ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,32 εκατ. € έναντι 2,2 εκατ. €  παρουσιάζοντας αύξηση 5,46% εκατ. €.
Ιδιαίτερα θετικό εμφανίζεται το 1ο τετράμηνο του 2016 το οποίο παρουσιάζει αύξηση στα έσοδα σε ποσοστό 12,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

ΕΛΤΑ Courier

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου