Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Όμιλος ΙΑΣΩ: Μοναδικές Διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2019

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε 4 βραβεία για το υψηλό επίπεδο της ιατρικής φροντίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την επένδυση του σε νέες ...

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΓΠΣ: Περιµετρική Ζώνη Νεκροταφείου Χαλανδρίου: Ας διαβάσουμε τι προτείνεται από την μελέτη (ΣΜΠΕ)


Η ζώνη 250 μ. γύρω από το νεκροταφείο και η διαχείρισή της αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο "κλειδί" για την λύση του πολεοδομικού γόρδιου δεσμού της πόλης μας. 

Ο Χαρακτηρισμός της ως ζώνη πρασίνου δεν στέκει στα πόδια του, τουλάχιστον ως προς την δυτική του νεκροταφείου πλευρά όπως εύκολα μπορεί κανείς να δει από τον Γούγλη , αφού αφενός μεν εκεί είναι ήδη διαμορφωμένο ένα - άναρχο - βιοτεχνικό πάρκο (ΒΙΟΠΑ) και βέβαια η οικοδόμηση από τον δήμο Βριλησσίων έχει ολοκληρωθεί, αφού το Βριλήσσι έβαλε στο σχέδιο την περιοχή πριν πολλά χρόνια με ένα "μαυρογυαλούριο" τέχνασμα: Απέκρυψε από την μελέτη ένταξης που υπέβαλε το νεκροταφείο, αφού αυτό ήταν σε άλλο δήμο, άρα εκτός ορίων μελέτης του μελετητή των Βριλησσίων. Τώρα οι αρχές που ενέκριναν .είναι μια άλλη ιστορία.
 Νεοελληνική μπαμπουινία ...

Η μελέτη του ΓΠΣ Γερολυμάτου πάντος θεσμοθετεί ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, όπως μπορείτε να διαβάσετε! 

Αυτό είναι ΣΩΣΤΟ κατά την δική μας γνώμη και αυτό το έχουμε διατυπώσει - ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΟΙ - από το 2000, ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.

ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΓΠΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ - και που είμαστε σίγουροι ότι θα μείνει αναπάντητα είναι τα εξής:
  •  Η μείωση της ζώνης πρασίνου "σκοτώνει" το ισοζύγιο πρασίνου στην πόλη. Ο εξυπνάδες που έγιναν στο Πεύκο Πολίτη το αποτελειώνουν. Πόσα στρέματα πρασίνου φεύγουν λοιπόν από το ήδη από πριν ελλειματικό ισοζύγιο πρασίνου και πώς θα λυθεί αυτό το θέμα;
ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΘΕΙ;

  • Αφού γίνεται ΒΙΟΠΑ στο νεκροταφείο, ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ, τρελό, γελοίο,  νεοελληνικό, αχαρακτήριστο είναι να ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και τον πας στο ΠΑΤΗΜΑ 1, δηλαδή ΣΤΗΝ ΑΜΙΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, μόνο και μόνο για να γίνεις πελάτης του ΤΑΙΠΕΔ;
Πόσο μάλλον που εκεί ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ που συνορεύει με το ΒΙΟΠΑ και το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ στη νότια πλευρά του!

Ποιος θα μας απαντήσει;

ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΣ! 

Κάθε διοικησάρα θα κάνει τελικά ό,τι της υπαγορεύει το συγκυριακό, μικροπολιτικό της συμφέρον και ό,τι της επιβάλλουν τα αφεντικά.

Διαβάστε λοιπόν ότι αυτά που σας λέμε - χρόνια τώρα - ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ -στο απόσμασμα της ΣΜΠΕ

Περιοχή ΠΕΠ∆ (1): Περιµετρική Ζώνη Νεκροταφείου Χαλανδρίου 

Σύµφωνα µε την τροποποίηση του ΓΠΣ ∆ήµου Χαλανδρίου του 1993 (ΦΕΚ1266∆/1993) η περιοχή γύρω από το νεκροταφείο και σε απόσταση 250µ από τα όριά του έχει καθοριστεί ως χώρος κοινοχρήστου πρασίνου και χαρακτηρίζεται ως πολεοδοµικά ενδιαφέρουσα. Προτείνεται η επέκταση του ρυµοτοµικού σχεδίου στα 50µ από το όριο του νεκροταφείου, κάτι που προϋποθέτει την εκπόνηση των απαραίτητων ειδικών µελετών (υδρογεωτεχνική µελέτη, µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδική τεχνική
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
PLAS Α.Ε. – Αικ. Γεωργούλα – ∆. Ντοκόπουλος – Ε. ∆ρακοπούλου 34 µελέτη), από τις οποίες θα προκύψει η δυνατότητα επέκτασης των γύρω οικιστικών περιοχών.

Η πρόταση επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου στηρίζεται αφενός στο γεγονός ότι στη ζώνη αυτή υφίστανται ανοργάνωτες - νόµιµες ή παράνοµες - οικιστικές χρήσεις και αφετέρου στις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η εκτός σχεδίου περιοχή γύρω από το νεκροταφείο στις όµορες εντός σχεδίου περιοχές.

∆ιακρίνεται η περιοχή του Πατήµατος ΙΙ, η οποία είναι αποκοµµένη από την υπόλοιπη εντός σχεδίου έκταση του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να υλοποιηθούν έργα υποδοµής (οδικά έργα, δίκτυο οµβρίων, ηλεκτροφωτισµού κτλ).

 Ειδικότερα προτείνεται:

1. Ο καθορισµός Περιοχής Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης (ΠΕΠ∆) στα 50 µ. γύρω από το Νεκροταφείο. Πρόκειται για την περιοχή περιµετρικά του Νεκροταφείου, δυτικά, ανατολικά, νότια και βόρεια της οδού Αναπαύσεως, που προορίζεται για ελεύθερη ζώνη πρασίνου και στην οποία γενικά µπορούν να εγκαθίστανται χρήσεις και λειτουργίες πάρκου πόλεως, ελεύθεροι χώροι πρασίνου και χώροι στάθµευσης που εξυπηρετούν τους επισκέπτες του Νεκροταφείου, καθώς και του περίοικους. Από την περιοχή σταδιακά αποµακρύνονται οι βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και οι συναρτηµένοι χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας µαρµάρου, ενώ υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η χρήση ‘Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο’ του Άρθρο 9 του Π∆ ΦΕΚ 166/∆΄/6.3.1987 και ειδικότερα: • Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µε συναρτηµένους µικρούς χώρους αποθηκών για τη φύλαξη εξοπλισµού και εργαλείων συντήρησης. • Αναψυκτήρια • Χώροι συνάθροισης κοινού, µε αποκλειστική χρήση την εξυπηρέτηση δεξιώσεων που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του Νεκροταφείου • Χώροι στάθµευσης που συναρτώνται µε τις παραπάνω λειτουργίες
Η εξαίρεση από την αποµάκρυνση τυχόν χρήσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια µαρµάρου είναι επιθυµητή εφόσον στερηθούν την ιδιότητα βιοµηχανικής εγκατάστασης και θεσµοθετηθούν ως διατηρητέες.

 2. Ο καθορισµός περιοχής Επιχειρηµατικού Πάρκου Τύπου Γ΄ του Αρ.41 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011) στην περιοχή δυτικά του νεκροταφείου όπου είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν σήµερα µονάδες επεξεργασίας µαρµάρου. Ο συγκεκριµένος τύπος Επιχειρηµατικού Πάρκου µπορεί να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαµηλής όχλησης και, σύµφωνα µ ε το Αρ.52 του Ν.3982/2011, πρέπει να πολεοδοµηθεί. Ουσιαστικά προτείνεται η οργάνωση των υφιστάµενων παραγωγικών δραστηριοτήτων, ο χαρακτήρας των οποίων συνάδει µε τη λειτουργία του νεκροταφείου. Η οριοθέτηση της έκτασης καλύπτει την απαίτηση του Αρ.44 του Ν.3982/2011 για κατ’ ελάχιστον 50 στρέµµατα.

3. Ο καθορισµός οικιστικής περιοχής στο υπόλοιπο της ζώνης των 250µ γύρω από νεκροταφείο, µε χρήση αµιγούς κατοικίας και γενικής κατοικίας εκατέρωθεν των οδικών αξόνων της Ηρακλείτου και της Αναπαύσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *