Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΑ


8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 29η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για:

Α. Ενημέρωση για τις δράσεις και τα οικονομικά στοιχεία της Δημοτικής Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε..

Β. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2017.

2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2017.

3. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επί της συμπληρωματικής εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2016-2017, λόγω των διαγραφών, εκπρόθεσμων αιτήσεων και αιτήσεων επανεξέτασης, επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εγγραφών της 25/1/2017.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ο.Ε. 2016 της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου».

5. Εκμίσθωση της καντίνας του θεάτρου της Ρεματιάς.

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς και χρησιδανείου αντικειμένων της συλλογής Κωνσταντίνου Ζήβα.

7. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για την συμμετοχή τους στο Συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017 στο Ηράκλειο της Κρήτης με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην Οικονομία».

8. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας, έγκριση δαπάνης διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2017 και καθορισμός κριτηρίων οικονομικής συμμετοχής των μελών του Κ.Α.Π.Η. στις θερινές διακοπές για το Ο.Ε. 2017.

9. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ήχου, για τη λειτουργία του Θεάτρου της Ρεματιάς και των λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου.

10. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».

11. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».

12. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση παράστασης κουκλοθέατρου για παιδιά στην Παιδική Βιβλιοθήκη Μίμης Βασιλόπουλος.

13. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την πραγματοποίηση συναυλίας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των ΡΟΜΑ (8 Απριλίου).

14. Έγκριση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Χαλανδρίου.

15. Έγκριση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας νέων.

16. Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης της υπηρεσίας συντήρησης μηχανοστασίων, δεξαμενών και ποιότητας νερού, μετά χημικών νερού, των κολυμβητηρίων της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς Δήμου Χαλανδρίου.

17. Μείωση ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 4ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (αρ. πρωτ. 10093/24-03-2017).

18. Μείωση ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 4ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (αρ. πρωτ. 10094/24-03-2017).

19. Επαναψήφιση δαπάνης και επανέγκριση πίστωσης ποσού 70,00 € για την πληρωμή συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στο παγκόσμιο δίκτυο «MAYORS FOR PEACE» σε βάρος του Κ.Α. 00.6444 Ο.Ε. 2017.

20. Διευρυμένο ωράριο Τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

21. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 272/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: ‘‘Επισκευές – Κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου’’, Α.Μ. 02/2015.

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ‘‘Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρόμων’’, Α.Μ. 6/2016.

24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ‘‘Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων’’, Α.Μ. 11/2015.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων», Α.Μ. 08/2013.

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών», Α.Μ. 07/2014.

27. Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτηρίων Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 10/2015.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *