Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


 

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοίνωσε την πρόσληψη εποχιακού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για τις ανάγκες της υλοποίησης των καλοκαιρινών προγραμμάτων:
  • «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία» από 22/6/2017 έως 28/7/2017 και
  •  «Αθλητική κατασκήνωση 2017» από 15/6/17 έως 28/7/2017.
Συγκεκριμένα:
Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2017, στα σχολεία»

1. Δώδεκα (12) άτομα ΠΕ Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές/τριες)
2. Δέκα (10) άτομα ΠΕ Εικαστικοί
3. Οκτώ (8) άτομα ΠΕ Θεατρικών Σπουδών ή εν ελλείψει ΔΕ Θεατρικών Σπουδών
4. Έξι (6) άτομα ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών
5. Έξι (6) άτομα ΠΕ Νηπιαγωγών
6. Έξι (6) άτομα ΠΕ Καθηγητές/τριες Μουσικής ή εν ελλείψει ΤΕ Καθηγητές/τριες Μουσικής απόφοιτοι Ωδείων)

Οι παρπάνω θέσεις θα καλυφθούν για χρονική διάρκεια έως 2 μήνες

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2017»

1. Δέκα (10) άτομα ΠΕ Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας
2. Ένα (1) άτομο ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική
3. Ένα (1) άτομο ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα αντισφαίριση (τένις)
4. Ένα (1) άτομο ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
5. Ένα (1) άτομο ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ενόργανη Γυμναστική
6. Ένα (1) άτομο ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις Πολεμικών Τεχνών
7. Ένα (1) άτομο ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας με γνώσεις Μοντέρνων Χορών ή εν ελλείψει με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών
8. Ένα (1) άτομο ΠΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών
9. Ένα (1) άτομο ΠΕ Καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση
(χρονική διάρκεια έως 2 μήνες)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Τίτλο σπουδών και ειδικότητας
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εργασίας σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο/Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου, τηλ. 2132023862,865,870).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *