Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΟΥΖΕΝΗ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άρση απαλλοτρίωσης, τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του κτήματος Δουζένη στο Ο.Τ. 276 επί των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Σαλαμίνος στο Χαλάνδρι.

2. Εγγραφές στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2017-2018».

3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2016-2017.

5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2017-2018.

6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον αρ. 164/2017 χρηματικό κατάλογο.

7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ. αρ. 778 & 779 & 780 & 781 & 782/ 2017 χρηματικούς καταλόγους.

8. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 18362/01-06-2017).

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 18365/01-06-2017).

10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής & επαναβεβαίωση.

11. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

12. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 10.6471.08 με τίτλο: «Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου», για φωτογραφική κάλυψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

13. Έγκριση σκοπιμότητας έγκριση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 10.6471.08 με τίτλο: «Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου», για βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

14. Έγκριση σκοπιμότητας έγκριση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» (Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις – Έντυπα, Φυλλάδια), για την έκδοση του 1ου τεύχους του ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Χαλανδρίου.

15. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 00.6434.01 με τίτλο: «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προς τιμή του Χαρίλαου Φλωράκη.

16. Έγκριση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

17. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο λήξης του προγράμματος «Μαραθώνιος Παιδικής Ανάγνωσης» και στην τελετή λήξης των μαθημάτων της Παιδικής Χορωδίας, στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο.

18. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προς τιμήν πέντε εθελοντών στο Αετοπούλειο, στις 14 Ιουνίου 2017.

19. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλογίων ορχήστρας για την εξυπηρέτηση των Μουσικών Εκδηλώσεων του Δήμου Χαλανδρίου.

20. Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου.

21. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 ευρώ για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων.

22. Αντικατάσταση μελών της Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

23. Διατήρηση – κατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου.

24. Έγκριση σκοπιμότητας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».

25. Έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων.

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», Α.Μ. 12/2014.

27. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 496Α στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου σε ιδιοκτησία των κ.κ. Ζ. Ζάχαρη και Κ. Έξαρχου σε συμμόρφωση προς την 7456/2006 απόφαση του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

28. Έγκριση μεταβολής προγράμματος σταθερής τηλεφωνίας.

29. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου