Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 20.00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 3η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017, για λόγους δημόσιας υγείας.

Η έκτακτη Συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη, διότι, για λόγους δημόσιας υγείας επιβάλλεται η αποδοχή της εργασίας του προσωπικού που εμπίπτει στον ανωτέρω νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου