Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου την Δευτέρα 28/8/2017Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί η 18η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρηγ. Γυφτόπουλου 2).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός θέσεων μαθητείας των μαθητευομένων των ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, στο Δήμο μας.

2. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την Αθλητική Περίοδο από 01/09/2017 έως 31/08/2018.

3. Πρόγραμμα παραχώρησης χρήσης Δημοτικών Γυμναστηρίων για την Αθλητική Περίοδο από 01/09/2017 έως 30/06/2018.

4. Άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την Πράξη «Κέντρα Κοινότητας», στην Alpha Bank.

5. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017 του Δήμου.

6. Αντικατάσταση υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

7. Έγκριση πίστωσης ποσού 100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».

8. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε κωφούς και βαρήκοους θεατές σε εκδηλώσεις του Δήμου στο Κέντρο Νεότητας και στο Θέατρο της Ρεματιάς.

9. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών καθολικής πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία σε δύο εκδηλώσεις του Δήμου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

10. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ειδικού εξοπλισμού κινηματογραφικών προβολών στο Θέατρο Ρεματιάς για τη συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου στις 11/09/2017.

11. Έγκριση και διάθεση επιπλέον πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ‘‘Lies – A Kosmic Utopia Distortion’’ από τους Modern-e-Quartet τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

12. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Εικαστική παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο της παιδικής πισίνας του κολυμβητηρίου ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ».

13. Επιχορήγηση του Συνδέσμου Μικρασιατών – Κων/πολιτών Χαλανδρίου «Ρίζες» για την πραγματοποίηση της καθιερωμένης εκδήλωσης με τίτλο: Μικρασιατικό Αντάμωμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο της Ποταμού Καλαμά.

14. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αν/χου Περιβάλλοντος – Καθαριότητας κ. Δημητρίου Χριστουλάκη για τη συμμετοχή του στην διημερίδα ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

15. Επιστροφή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 3ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

16. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

17. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 25690/22-08-2017).

18. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 27283/22-08-2017).

19. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 27288/22-08-2017).

20. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 27447/23-08-2017).

21. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 27448/23-08-2017).

22. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 27290/22-08-2017).

23. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αρ. πρωτ. 27291/22-08-2017).

24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 27297/22-08-2017).

25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 27299/22-08-2017).

26. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 27268/21-08-2017).

27. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 27474/23-08-2017).

28. Τροποποίηση της σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια λιπαντικών» για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου μας.

29. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 25314/8-9-2015 που υπεγράφη για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης.

30. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 452/7-9-2015 που υπεγράφη για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

31. Παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», Α.Μ. 12/15.

32. Παράταση περαίωσης εργασιών, του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων», Α.Μ. 05/2016.

33. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 204-162 υδραυλικής μελέτης της ΕΥΔΑΠ του έτους 1968 για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου.

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου 2014», Α.Μ. 3/2014.

35. Εξώδικος συμβιβασμός και προσδιορισμός τιμής μονάδος για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα, μετά από άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 780-783 του Δήμου Χαλανδρίου.

36. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση για άρση απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία που βρίσκεται ανάμεσα στα Ο.Τ. 724 και 725, επί της οδού Ροδόπης στην περιοχή Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου.

37. Λήψη απόφασης για επανεπιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 051471223011 που βρίσκεται στο ΟΤ 808, επί της οδού Προφήτη Ηλία, φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Ελένης Μπολιεράκη.

38. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης οχήματος στην κ. Αικατερίνη – Αγγελική Βέρρη, άτομο με ειδικές ανάγκες, έμπροσθεν της οικίας της επί της οδού Τυμφρηστού αρ. 64Α, στο Ο.Τ. 727, στο Δήμο Χαλανδρίου.

39. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «YOSHI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε.».

40. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων (αρ. πρωτ. 27296/22-08-2017).

41. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων (αρ. πρωτ. 27298/22-08-2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου