Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 11η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επί της συμπληρωματικής εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2017-2018 (Β΄ Επιλογή).

3. Αίτημα πρακτικής άσκησης δεκαοκτώ (18) καταρτιζόμενων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στα έξι (6) Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

4. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

5. Επιβολή προστίμου για παράνομα διαφημιστικά πλαίσια (6 σημαίες και 2 επιγραφές) που είναι τοποθετημένα στο προκήπιο (πρασιά) του κτιρίου στη Λ. Μεσογείων 313.

6. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλογίων ορχήστρας για την εξυπηρέτηση των μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου Χαλανδρίου.

7. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση συναυλίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου και έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης και της συναυλίας.

8. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης ποσού 650,00 € για την προμήθεια δέκα (10) banners που θα χρησιμοποιηθούν ως μέσω ενημέρωσης των δημοτών και των κατοίκων της πόλης εν όψει του δημόσιου απολογισμού της Διοίκησης του Δήμου Χαλανδρίου.

9. Λειτουργία των Τμημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης: Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων και του Προσωπικού του Φυλακίου του Αμαξοστασίου σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές & εξαιρέσιμες έτους 2018.

10. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2018.

11. Έγκριση αντικατάστασης μέλους, εκ των δημοτικών συμβούλων, της ‘‘Επιτροπής Καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, για το έτος 2017 (άρθρο 199, Ν. 3463/2006)’’. 

12. Αντικαταστάσεις μελών Επιτροπών Παραλαβής προμηθειών 2ου και 5ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

13. Λύση της σύμβασης η οποία αφορά στην προμήθεια Ξυλείας και Οικοδομικών υλικών με Α.Μ. 18/14.

14. Παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ. πρωτ. 30435/17-10-16 σύμβασης για την «Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών κλπ.», «Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς» και «Προμήθεια πασσάλων».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111, Δ. Χαλανδρίου».

16. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (αρ. πρωτ. 36279/06-10-2017).

17. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (αρ. πρωτ. 36295/06-10-2017).

18. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (αρ. πρωτ. 36296/06-10-2017).

19. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων και προσθηκών του καταστήματος ψιλικών με την επωνυμία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ».

20. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην επωνυμία «ΦΕΡΡΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου