Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επί της συμπληρωματικής εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2017-2018 (Δ΄ Επιλογή).

3. Λήψη απόφασης για τις νέες εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών των μελών των Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2018.

4. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση μιας Χριστουγεννιάτικης αφηγηματικής εκδήλωσης στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου.

5. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, διαφημίσεις – δημοσιεύσεις – έντυπα – φυλλάδια», για τη συνεργασία του Δήμου μας με εταιρία διανομής έντυπου υλικού (ενημερωτικά έντυπα, τοπικό τύπο, προωθητικά ενημερωτικά για εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, εκδηλώσεις σε σχολεία, ενημερωτικά φυλλάδια προώθησης δράσεων για την ανακύκλωση, συναντήσεις, ημερίδες κλπ.).

6. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικού με ειδικότητα οργάνου Τούμπα.

7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 548/2017 απόφασης που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης για τη λειτουργία της Δημοτικής – Πολυφωνικής Χορωδίας του Δήμου Χαλανδρίου.

8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 45142/05-12-2017).

9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 45161/05-12-2017).

10. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

11. Έγκριση είσπραξης ποσού.

12. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 45289/05-12-2017).

13. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 45881/08-12-2017).

14. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 45893/08-12-2017).

15. Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου Νηρέας ποσού 2.700,00 € για την πραγματοποίηση εκδήλωσης αγώνων κολύμβησης.

16. Κατανομή ποσού 110.693,71 € Δ΄ δόσης Ο.Ε. 2017 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

17. Έγκριση για: α) τη συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2018, β) τη συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2018 και γ) τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.

18. Έγκριση ορισμού μελών, εκ των δημοτικών συμβούλων, των Επιτροπών Δημοπρασιών και Εκτίμησης για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, του Δήμου, για το έτος 2018.

19. Σύσταση ‘‘Επιτροπής δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2018’’.

20. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

21. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για την κίνηση δύο απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για το Ο.Ε. 2018.

22. Λήψη απόφασης για την 1η Τροποποίηση των ποσοτήτων της υπ΄ αρ. πρωτ. 23725/12-07-2017 σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δομικών υλικών» ομάδα 3 (Προμήθεια οικοδομικών υλικών) με Α.Μ. 3/2016.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: ‘‘Επισκευές – Κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου’’, Α.Μ. 2/2015.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: ‘‘Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων’’, Α.Μ. 11/2015.

25. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάσης & στάθμευσης για όχημα ανεφοδιασμού – τροφοδοσίας προς εξυπηρέτηση των καταστημάτων της οδού Κολοκοτρώνη 9, Ο.Τ. 49, στο Εμπορικό Κέντρο με την επωνυμία «TOP SHOP», του Δήμου Χαλανδρίου.

8η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Διαχειριστικής έκθεσης και του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, του Δήμου Χαλανδρίου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *