Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ .... ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση επί των ενστάσεων κατά της Β΄ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου μετά τη Δ΄ Ανάρτηση (Μάιος 2017).

2. Ψήφισμα σχετικά με τις προωθούμενες αλλαγές στα Νοσοκομεία Σισμανόγλειο, Αμαλία Φλέμιγκ και Παίδων Πεντέλης.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα απόδοσης Αδιάθετων Οικοπέδων – Υποδοχείς από την Πολεοδομική Ενότητα 15 – Πάτημα Ι, σε ιδιοκτήτες της Πολεοδομικής Ενότητας 16 – Έθνος του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Άρση απαλλοτρίωσης, τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και εκ νέου επιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του κτήματος Δουζένη στο Ο.Τ. 276 επί των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Σαλαμίνος στο Χαλάνδρι – Εξέταση αιτήματος διατήρησης της απαλλοτρίωσης.

5. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 496Α στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου σε ιδιοκτησία των κ.κ. Ζωή Ζάχαρη και Κ. Έξαρχου σε συμμόρφωση προς την 7456/2006 απόφαση του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Εξέταση σχετικής ένστασης.

6. Μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία νέου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής – Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού.

7. Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2018.

9. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2018.

11. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

12. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Α΄ /βάθμιας εκπαίδευσης.

13. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Β΄ /βάθμιας εκπαίδευσης.

14. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

15. Απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 3ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

16. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού 322,40 € για την προμήθεια βασιλόπιτας και ειδών catering για την πραγματοποίηση εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

17. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 3269/27-01-2017 σύμβασης για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τους Παιδικούς σταθμούς.

18. Παράταση της υπ΄ αριθμ. 27736/25-08-2017 σύμβασης για την «προμήθεια ενός (1) ημιρυμουλκούμενου (press container)».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων», Α.Μ. 6/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου